Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında kalite yönetim sorumlusunun eğitimi, genel kalite eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

ISO 9001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine "Çevre Yönetim Sistemi" adı verilir.

ISO 14001

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. ISO 22000 dünya çapında güvenli gıda zincirleri ve gerekli olan küresel harmonize gerekliliklerin yerine getirilmesi için bir çerçeve oluşturan uluslararası bir standarttır. ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve “tarladan sofraya” varıncaya dek gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar.

ISO 22000

ISO 15504 (SPICE) Yazılım Belgesi
Yazılım projesinin ortaya konması, projenin tasarım çalışmalarının yapılması, yazılımın gerçekleştirilmesi ve testlerinin yapılması, kalite güvence testlerinin ve sistem stres testlerinin yapılması, geliştirme faaliyetlerinin alt süreçleridir. Bu süreçlerin değerlendirilmesi, süreç iyileştirme ihtiyacını ve süreç yeteneğini belirler. Süreç değerlendirme çalışmaları, firmanın hedefinin ne olduğunu, hedefin neresinde olunduğunu ve hedefe doğru bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığını belirleyen faaliyetlerdir.

TS ISO IEC 15504

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Kalite Belgesi

Büyük perakendecilere ya da büyük markalı gıda firmalarına ürün tedarik eden ya da etmeyi planlayan gıda üreticileri FSSC 22000 Belgelendirmesinden yararlanacaklardır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi pek çok mevcut gıda güvenliği standartlarının ve programlarının ana gereksinimlerini kapsar, bunlardan bazıları: GMP, HACCP, SQF, BRC, IFS ve GLOBALGAP. FSSC 22000, en kapsamlı gıda güvenlik yönetimi sistemi standardıdır çünkü ISO 22000, ISO/TS 22002-1 ve ISO/TS 22001 gibi sektör spesifik önkoşul programları (PRPs), HACCP ve CODEX uygulama adımlarını bünyesinde toplar.

FSSC 22000

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

Günümüzde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) bir yönetim sistemi olarak ele alınmaktadır. Bu konuyla ilgili, dünyada uygulanan en yaygın standartlardan biri OHSAS 18001' dir. OHSAS 18001, Occupational Health Safety and Assesment Series-İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serileri anlamına gelmektedir. İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

OHSAS 18001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Bilgi Güvenliği konusunda, hangi bilgi varlıklarımızın olduğunu, bu varlıkların değerinin farkına vararak onları bir sistem sayesinde koruyabilme ve kuracağımız kontroller ile koruma metotlarını belirlenmesine yardımcı olur. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Belgesi

1993 yılında yayınlanan ve tıbbi cihaz üreticileri için EN 550 serisine aktarılan sterilizasyon sürecini de kapsayan EN 46000 Standartları (EN 46001 ve EN 46002), tüm tıbbi cihazlar için kalite sistem gerekliliklerini açıklar. EN 46000 Standartlarının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte uygulanması amacıyla ISO 13485 Medikal Sektörde Kalite Yönetim Sistemini oluşturulmuştur.

ISO 13485

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti

Müşterileri nezdinde farklılık yaratmak isteyen, müşterilerimizin görüş ve düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri mümkün olduğunca sürekli gelişme amacıyla kullanan kuruluşlar için bu özelliklerini gösterebilmek ve ispatlamak amacıyla yeni bir standart geliştirildi. Bu standart, "ISO 10002:2004 Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti - Kuruluşlarda Müşteri Şikayetlerini Ele Alınması İçin Kılavuz" adıyla 06.07.2004 tarihinde ISO (İnternational Organization for Standardization) tarafından yayınladı. Yeni  standart neler getiriyor? Farkı nedir? Uygulayan kuruluşlara neler kazandırabilir? ISO 10002 standardına göre; müşteri şikâyetleri birer iyileştirme fırsatı olarak görülmeli, müşteri sadakatini ve sadık müşteri sayısını artırmak için çok önemli bir araç olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

ISO 10002

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Bugünün iş dünyasında BTnin önemi büyüktür. Ancak, hem şirket içi hem taşeron BT hizmetleri hakkında işletmelerin ve müşterilerin gereksinimlerini karşılayamadığı yönündeki endişeler gittikçe daha yüksek sesli bir biçimde dile getiriliyor. Bu sorunun kabul gören bir çözümü BT hizmeti yönetimi için uluslararası bir standart olan ISO/IEC 20000 temelli bir BT Hizmeti Yönetim sistemi (ITSMS) kullanmaktır.

ISO 20000

ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi

Çeviri yapan kuruluşlar için müşteri memnuniyetini sağlamak, hizmet sektöründeki diğer firmalardan hiç de kolay değildir. Özellikle yabancı dil kullanımı söz konusu olduğundan, müşteri memnuniyeti güven unsuru ile birlikte daha öne çıkmaktadır. Bir de işin sürekliliği konusu var. Çünkü bu güven unsuru yaratıldıktan sonra müşterilere sürekliliği esas alan en uygun çözümler üretmek temel amaçtır. Bunun için de çeviri işlerinin taahhüt edilen süre içinde tamamlanması, müşterilerin beklentilerine cevap verecek kalitede olması ve olası en düşük fiyata yapılması gerekmektedir.

TS EN ISO 15038

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Belgesi

Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir. SA 8000, mal ve hizmet üretiminde etik unsurları garanti altına alan bir standarttır ve tüm sanayi kollarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen her büyüklükte işletmeye uygulanabilir.

SA 8000ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi  


Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

ISO 50001

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Birçok standartta olduğu gibi bu konuda da bir geçiş (BS 7799-2‘den ISO 27001‘e gibi) kaçınılmaz olmuş ve International Organization for Standardization (ISO) BS 25999’un yerine geçecek ISO 22301‘i hazırlamaya başlamıştır. 2011 yılı içerisinde taslak sürümü kamuoyu ile paylaşılan standart, 2012 yılı ortasında ISO 22301 Sosyal Güvenlik - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi adıyla son hali olarak yayınlanmıştır.

ISO 22301

IATF ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim

ISO/TS 16949 standardı küresel otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD, GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

Otomotivde kaliteISO9000 standardı temeli üzerine otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dâhil edilmesiyle oluşturulmuştur. Sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya çıkmamasını sağlayacak temel sistem anlayışına sahiptir.

IATF ISO/TS 16949

ISO 22716 GMP (İyi Üretim Uygulamaları)

GMP (Good Manufacturing Practise) ‘’İyi Üretim Uygulamaları’’ kozmetik ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder.
ISO 22716 özellikle kozmetik ürünler için hazırlanmış, GMP uygulamalarını içeren ve belgelendirilebilen uluslararası bir standarttır.
Kozmetik ürünlerin üretiminde GMP uygunluğu güncel Kozmetik Yönetmeliği ile zorunlu hale getirilmiştir.
GMP nin temel amaçlarından birisi, piyasada ki kozmetik ürünlerin kalitesinin ve ürün güvenliliğinin sağlanmasıdır. Sağlık bakanlığının GMP ye uygunluğu yönetmelikle şart kılmasının nedeni ise tüketiciye güvenli ürün sunarak, halk sağlığını korumaktır.

ISO 22716

Helal Belgesi

Helal Belgelendirme ürünlerin İslami koşullarda helal olduğunu gösteren bir tanımlamadır. Böylelikle, Bu ürünler Müslümanlar tarafından yenebilir, içilebilir ya da kullanılabilir. Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerde söz konusu sertifikaya sahip olmayan, ürünlerin sunulmasının önünde pratik bir engel teşkil etmeye  devam etmekte olduğu için, ''Helal standardının kapsamına, giren gıda ve ve gıda dışı ürünlerde. Dünya pazarını hâkimiyet sağlamak sizlerin  elinde, Bu ürünlerde hâlihazırda, 1,6 milyar insanın potansiyel olarak 'helal' standardı kullanıcısı olacağı düşünüldüğü için, pek çok Müslüman ve Müslüman olmayan ülke üreticisi ve ihracatçısı 'helal' etiketini elde etmek yoluna gitmektedir.

Helal Belgesi

HACCP Belgesi

HACCP (Hazard Analys of Critical Control Points; Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) güvenli gıda üretiminin sağlanması amacıyla uygulanan bir sistemdir. HACCP Belgesi, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunmasını saglayan bir gıda güvenliği kavramıdır. Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçleri tanımlayan HACCP sistemi uluslararası ticaretin ön koşulu olarak ülkelerde uygulaması zorunlu yönetmelikler olarak yayınlanmış ve uygulanmaktadır.

Haccp Belgesi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Kim için Gerekli, Faydaları nelerdir?

Ülkemizde; üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya, döviz getirmeye çalışanlar ve ülkemizin kalkınmasında en önemli rolü oynayan herkes için Türkiye’nin sanayicisi üreticisi ihracatçısı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sınırları kaldırıyor. Bu düzenleme ile ticarette yeni bir dönem başlıyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyazlanmış bir konum sağlayan bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün esas hedefi; uluslararası ticaret zincirinde güvenliğin sağlanmasıdır. Statü bu amaçla gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına  (ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi vb)sahip firmalara veriliyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ve ihracatçı firmaların ilk avantajı yerinde gümrükleme, bu uygulama ile eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemleri firmanın kendi tesislerinde kolaylıkla yapılıyor. İhracat ürünü, ihracat gümrük idaresine getirilmeden doğrudan çıkış gümrük ihalesine sevk ediliyor. Böylece izin sahibi firmanın gümrüğe gelmesine ve gümrükte beklemesine gerek kalmıyor. Kendi tesisinde güvenle işlemlerini gerçekleştiren firma, hem zamandan hem de operasyon maliyetlerinden tasarruf ediyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği 

Tekstil, Otomotiv,  Lojistik, Kimya, Enerji, Gıda ve sektörlerinde tecrübeli kadrosu ile Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri, Nihai Kullanım, Basitleştirilmiş Usul Uygulamaları Ve Diğer Gümrük İşlemlerinin Doğru Olarak Uygulanmasını Sağlamak ve antrepo hizmetleri gibi konularda 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği hizmetleri vermektedir.

Gümrük Antrepo

İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni

İhracatta yerinde gümrükleme eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemlerinin; firmanın kendi tesislerinden yapılarak, ihracat eşyasının ihracat (iç) gümrük müdürlüğüne getirilmeden, aracın firmanın tesislerinde mühürlenerek doğrudan çıkış (sınır) gümrük idaresine sevk edilmesi esasına dayanır.

İhracatta Yerinde Gümrükleme 

İzinli Gönderici Yetkisi

İzinli gönderici, eşyanın transitine yönelik gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapan, transit eşyasını hareket (iç) gümrük müdürlüğüne sunmaksızın, aracı kendi tesislerinde mühürleyerek doğrudan çıkış (sınır) gümrük idaresine sevk eden kişidir. İzinli Gönderici Eşyanın iç gümrük idaresine sunulmaksızın sınır kapısına sevk edilmesi Aracın izinli göndericinin tesislerinde mühürlenmesi.

İzinli Gönderici

İzinli Alıcı Yetkisi İzinli Alıcı

 İzinli alıcı eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde sonlandıran kişidir.

Aşağıdaki koşulları karşılayan taşımacılar izinli alıcı olabilirler,  İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı İzinli Alıcının Tesisi Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini kendi tesislerden veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmanın tesislerinden yapabilme.

İzinli Alıcı

İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni

Yerinde Gümrükleme İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı İzinli Alıcının Tesisi Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini kendi tesislerden veya izinli alıcı tesislerinden yapabilme

İthalatta yerinde gümrükleme, eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin bu tesislerde yapılmasıdır.

İthalatta Yerinde Gümrükleme

Beton Belgesi Parke Belgesi Bordür Belgesi

Beton Parke Bordür: Doğal agrega, çimento ve su karışımlı betonla özel kalıplara dökülüp makinesinde sıkıştırılmak suretiyle çeşitli boyut ve biçimlerde imal edilen, yüksek basınca, aşınmaya ve dona dayanıklı yol ve yaya kaldırım kaplamalarında, platform kenarlarında kullanılan taşlar ve yapıtlara denir.

Beton Parke Bordür Belgesi

CE İşareti (Avrupa Ürün Uygunluk Belgesi)

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. Avrupa Birliğinde CE Belgesi verebilecek test ve belgelendirme kuruluşları, üye ülke yetkilileri tarafından altyapısı yeterli görülen kuruluşlar arasından belirlenmektedir. CE işareti, Avrupa Birliğinin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE Belgesi

FSC COC Orman Belgesi

FSC dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir. FSC; Türkçesi Orman Yönetim Konseyi olup adını ‘’Forest Stewardship Council’’ adlı uluslararası kuruluşun baş harflerinden almıştır. FSC’ nin kuruluşu 1990’lı yıllara dayanmaktadır. Bir grup ahşap üreticisi, kullanıcısı, çeşitli çevre ve sosyal sivil toplum örgütü temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş ve merkezi Almanya’nın Bonn kentinde olan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

FSC COC 

GLOBALGAP Belgesi

GlobalGAP dünya çapında tarımsal ürünlerin sertifikalandırılması ve İyi Tarım Uygulamaları için standartlar oluşturan özel sektör kuruluşudur.

GLOBALGAP (EUREPGAP), Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubunun (EUREP : Euro Retailer Produce Working Group), İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agricultural Practice) esasına dayanan tarımsal üretimde kullanılması gereken asgari standardın belirlendiği bir protokoldür.

GLOBALGAP (EUREPGAP), Avrupa`da yakın geçmişte yaşanan, halk sağlığını tehdit eden, gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin oluşan sorunların sonucu gündeme gelmiştir.

GLOBALGAP