Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Kalite Belgesi

Büyük perakendecilere ya da büyük markalı gıda firmalarına ürün tedarik eden ya da etmeyi planlayan gıda üreticileri FSSC 22000 Belgelendirmesinden yararlanacaklardır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi pek çok mevcut gıda güvenliği standartlarının ve programlarının ana gereksinimlerini kapsar, bunlardan bazıları: GMP, HACCP, SQF, BRC, IFS ve GlobalGAP. FSSC 22000, en kapsamlı gıda güvenlik yönetimi sistemi standardıdır çünkü ISO 22000, ISO/TS 22002-1 ve ISO/TS 22001 gibi sektör spesifik önkoşül programları (PRPs), HACCP ve CODEX uygulama adımlarını bünyesinde toplar.

FSSC 22000 standardı Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tanınır. Bu, kuruluşunuzun FSSC 22000 standartlarını onlarca global perakendecinin ya da büyük markalı gıda firmasının gereksinimlerini tek bir uluslararası tanınmış gıda güvenlik yönetimi sistemi altında kullanmasına imkan verir.

Halehazırda ISO 22000 belgesi olan gıda üreticileri, FSSC 22000 standardını karşılamak için iyi bir temele ve motivastona sahip olarak bazı ilave gereksinimlerin karşılanmasına ihtiyaç duyacaktır. Deneyimli tetkikçilerimizle çalışarak kuruluşunuzun belgelendirmeleri kolaylaştırmasına yardımcı olabilirsiniz. Kuruluşunuz burada bahsi geçen mevcut gıda güvenliği programlarından birine sahipse, bunu geliştirerek FSSC 22000 Belgelendirmesine kusursuz bir geçiş yapmanıza yardımcı olabiliriz.

FSSC 22000, gıda üretimindeki her büyüklükte ya da karmaşıklıkta kuruluşa uygulanabilir. Şirketinizin kar amaçlı ya da kar amacı olmayan, kamu şirketi ya da özel şirket olması fark etmez. Kapsama aşağıdaki alanlardaki üreticiler dahildir:

  • Dayanıksız hayvan ürünleri
  • Dayanıksız sebzeler
  • Ortam sıcaklığında uzun raf ömrü olan ürünler
  • Gıda bileşenleri  (teknik ve teknolojik yardımlar haricinde)

Temmuz 2011'de, PAS 223 (şimdiki adı ile ISO/TS 22002-4) - gıda ambalaj üretimi ve provizyonunda ön-gereksinim programları ve gıda güvenliği için tasarım gereksinimlerinin yayınlanmasının ardından FSSC 22000 belgelendirme kapsamı ambalaj malzemesi üretimini kapsayacak şekilde genişletildi. Bu standart dört ambalaj sektörünü kapsar: plastik, kağıt ve karton, metal ve cam.
 

Gıda güvenliği konusu gıda ticareti içerisinde tarladan çatala konuyla ilgili taraflar arasında önemi gittikçe artan  küresel bir konu haline gelmiştir. Tarlada başlayan ve  zirai üretim, proses, ambalaj, lojistik gibi çeşitli alanlarla yakından ilgili olan gıda güvenliği konularında hem taraflar arasındaki, hem de ülkeler arasındaki gıda güvenliği bazlı ilişkilerin düzenlenmesinde ise bir ortak lisana olan ihtiyaç net ve aşikardır. FSSC 22000 standartı (Food Safety System Certification 22000-Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu 22000)  bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirilmiş ve HACCP prensiplerini baz alan bir standarttır.

 Özellikle "gıda üreticilerini" hedefleyen FSSC 22000, var olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve PAS 220- Ön Gereksinim Programları standartlarının uygulanması üzerine kurgulanmıştır. FSSC 22000 belgelendirmesi ülkemizde  son zamanlarda ulusal ve uluslararası gıda üreticilerinin ve perakendecilerin talepleri doğrultusunda gündeme gelmektedir. FSSC 22000 nasıl ortaya çıkmıştır? Uluslararası gıda ticaretinde sektörel bütünlüğü sağlayan en önemli kuruluşlardan biri olan ve birçok büyük perakende, üretim, belgelendirme kuruluşlarının iştirakiyle oluşmuş GFSI (Global Food Safety Initiave-Küresel Gıda Güvenliği Hareketi) gıda güvenliği uygulamaları ve standartlarının tek bir çatı altında kabul edilebilirliğini sağlamak ve ortak bir dil oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüten  önemli bir organizasyondur. Şu ana kadar kabul ettiği standartlar arasında IFS Gıda, BRC Gıda, Global GAP, SQF, vb  bulunmaktaydı. Ancakbir ISO standartı olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemleri standardı diğer özel standartlarla karşılaştırıldığında ön gereksinim programları hakkında diğerleri kadar detaylı gereklilikler içermediği görülmekteydi. Bu standardın diğer özel standartlara yaklaşması ve kabul edilebilirliği için ise ön gereksinimlerin detaylandırıldığı ek bir kılavuzla beraber denetlenmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. Hazırlanması önceden planlanan bu kılavuz CIAA ve Avrupa'daki büyük gıda üreticilerinin bir ara gelmesiyle oluşturulmuştur. Avrupa Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonu (Confederation of the Food and Drink Industry of the EU-CIAA) müşteri gerekliliklerini sağlayan ve özellikle gıda üretimindeki ön gereksinim programlarını belirleyen teknik bir spesifikasyon geliştirilmesinde çalışmalar yürütmüştür. Bu uygulamalar gıda güvenliği sisteminde önemli bir rol almakta ve gıda ticaretinde bir güven yaratmaktadır. İngiliz Standart Enstitüsü(The British Standard Institution-BSI) bu gereklilikleri Kamuya Açık Spesifikasyon(Publicly Available Spesification-PAS)220 olarak 25 Ekim 2008 tarihinde yayınlamıştır.  

Bu spesifikasyonun yayınlanmasıyla beraber, ISO 17021 akreditasyonu altında, belgelendirme sürecinin oluşturma çalışmaları tekrar CIAA'nın önderliğinde oluşturulan Gıda Güvenliği Belgelendirme Kurumu(Foundation for Food Safety Certification) tarafından başlatılmıştır. FSSC 22000 içeriği ve kuralları Mayıs 2009 tamamlanmış ve 23 Şubat 2010 tarihi itibariyle de GFSI tarafından tam tanınırlığı açıklanmıştır.

FSSC 22000'in en önemli özeliklerinden biri de oluşturulma amacının yalnızca gıda üreticileri tarafından uygulanabilir olmasıdır. Kapsama girebilecek ürünler arasında hayvansal ürünler (kesim ve kesim öncesi uygulamalar hariç), bitkisel ürünler , uzun raf ömürlü ve ortam sıcaklığında muhafaza edilebilen gıdalar, gıda üretimi için kullanılan (biyo)kimyasal ürünler (örn: vitamin katkıları, biyokültürler) yer almaktadır.

Ayrıca bu süreç içerisinde PAS 220 spesifikasyonunu baz alan ISO 22002-1 Gıda Üreticileri için Ön Gereksinim Programları kılavuzu da yayınlanmış, FSSC 22000 belgelendirme sürecinde PAS 220 ile eşit uygulanabilirliği açıklanmıştır.

FSSC 22000 Özellikleri ve İçeriği

FSSC 22000 gereklilikleri aşağıdaki ana başlıkları içermektedir:

-Gıda üreticilerinin gıda güvenliği sistemleri gereklilikleri,

-Belgelendirme firmaları hakkında gereklilikler,

-FSSC 22000 akreditasyon kuralları

-Paydaşlar için kurallar

 

Gıda üreticilerinin temelde tüm ISO 22000 ve PAS 220 standart gerekliliklerinin uygulanması amaçlanmış ve bunlara ilave olarak bazı konu başlıklarına ayrıca vurgulama yapılmıştır:

- Yasal Düzenlemelere uyum ve takibi,

- Müşteri gerekliliklerinin yerine getirilmesi

- Verimli bir personel yönetimi sağlaması.

PAS 220(ISO 22002-1) içeriği ve konu başlıkları:

Bu kılavuz ISO 22000 Gıda Güvenliği standardında geçen 7.2.3 maddesinin 10 alt başlığını detaylandırmakla beraber bunlara ilave olarak son beş maddeyi içermektedir:

Binaların yapısı ve yerleşimi

Çalışma alanı, bina ve eklentilerinin yerleşimi

Yardımcı tesisler -hava, su, enerji

Atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri

Ekipman uygunluğu, temizlik, önleyici bakım

Satın alınan malzemelerin yönetimi,

Çapraz bulaşmayı engellemek için önlemler

Temizlik ve sanitasyon

Haşere kontrolü

Personel hijyeni ve çalışan tesisleri

Yeniden işleme (rework)

Ürün geri çağırma (recall) prosedürleri

Depolama

Ürün – tüketici bilgilendirilmesi

Gıda savunma, biyosavunma ve biyoterörizm

 

FSSC 22000 Belgelendirme Süreci: 

FSSC 22000 belgelendirme sürecinden geçmeyi planlayan işletmelerin izleyeceği yol aşağıdaki gibi sıralandırılabilir.

 

•         ISO 22000 & PAS 220(ISO22002-1) uygulanması

•         FSSC 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin anlaşılması ve uygulanması

•         İç denetim yapılması ve uygunsuzlukların kapatılması

•         Kurul tarafından onaylı belgelendirme kuruluşu seçimi ve doğru kapsamda denetlenme(imzalı sözleşme)

•         Minor ve Major uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetleri

•         Rapor ve Belgenin onayı(FSSC logolu)

 

FSSC 22000 belgesinin geçerliliği ISO çıkışlı diğer kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi 3 yıldır. Ayrıca yıllık takip denetimleri planlanmakta ve 3 yılda bir belge yenilemesi yapılmaktadır.

FSSC 22000 belgelendirme hizmeti, halen akredite olmayan bir şekilde, onaylanmış belgelendirme firmaları tarafından verilmektedir. Belgelendirme kuruluşlarının akreditasyon süreci 2010 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. ISO 22000 belgesine sahip işletmeler, ilave olarak PAS 220'ye göre değerlendirilip (işletme büyüklüğüne göre yarım ya da bir gün) FSSC 22000 belgesi alabileceklerdir.

FSSC 22000 Belgelendirme sürecinden başarıyla geçen üreticiler ayrıca FSSC 22000 web sayfasında yayınlanmaktadır. FSSC 22000 Belgelendirmesi için YYS ile irtibat kurun.


Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da Talep Formu Linkini tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.

Bize Ulaşın