Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

22000 Gıda Güvenliği

 

ISO 22000:2018 Yayımlandı

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. ISO 22000 dünya çapında güvenli gıda zincirleri ve gerekli olan küresel harmonize gerekliliklerin yerine getirilmesi için bir çerçeve oluşturan uluslararası bir standarttır. ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve “tarladan sofraya” varıncaya dek gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar.

ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır. ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9000 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngürülmektedir.ISO 22000

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir.

Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir.

Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. O halde tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç bulunmaktadır. İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis ana Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir.

Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Gıda Güvenliği ayrıca Tarım Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi isteklerinde de yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içerecek şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Uyumun faydaları 

Gıda güvenliği yönetim sisteminizi ISO 22000:2005'in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır; 

 • Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir. 
 • Gerçek bir global uluslararası standarttır. 
 • Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar. 
 • Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standardları şartlarının çoğunu kapsar. 
 • HACCP Kuralı ilkelerine uygundur. 
 • HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar. 
 • Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir standarttır. 
 • Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır. 
 • Düzenleyiciler için uygundur. 
 • Yapı ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur. 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir

Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır. Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek, yayınlanmıştır. ISO 22000:2005 gıda güvenlik yönetimi gerekliliklerini tanımlayan, gıdaya yönelik tüm süreçlerin analizine imkan veren ve risklerin yönetimini sağlayan uluslararası bir standarttır. ISO 22000 gıda sektörüne ortak bir yönetim sistemi anlayışı getirmektedir. TSE HACCP Yürütme Komitesi 30.01.2006 Tarih ve 110 sayılı gündeminde aldığı kararda TS-EN- ISO 22000 Standardının 27.01.2006 tarihinde TS 13001’in(HACCP) yerini aldığını belirtmiştir. AB'ye uyum çalışmalarında, gıda zincirindeki tüm kuruluşların, gıda güvenliği yönetim sistemini kurmuş olmaları ve tüm gıda firmalarının ön koşul programını uygulamaya almaları gerekmektedir. Bu kapsamda ISO 22000 bütün dünyada kabul görecek bir standarttır. 

Kimler Uygulayabilir

 • Gıda üreticileri,
 • Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri,
 • Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri,
 • Tohum ve yem üreticileri,
 • Çiftçiler,
 • Katkı malzemesi üreticileri,
 • Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar,
 • Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar,
 • Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar,
 • Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb)
 • Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri

ISO 22000 sektör açısından önemi nedir

 1. ISO 22000 sisteminin uygulanması, tedarikçilerin, sektör tarafından sıkça talep gören ürünlerinin üretim ve servis süreçlerini geliştirerek insan sağlığı açısından güvenli, firma açısından da daha karlı bir hale dönüştürmesini sağlamaktadır.
 2. ISO 22000 sistemi HACCP sistemini prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlamakta, yönetimin sorumluluklarının eğitimi ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini tanımlaması nedeniyle de ISO 9001 ile uyum oluşturmaktadır. Bu sayede hem güvenli gıda üretimini sağlamakta hem de firmaların kurumsallaşma süreçlerini hızlandırarak gelişimlerine destek vermektedir.
 3. ISO 22000 sistemi uluslar arası bir standart olduğu için kurumların uluslararası ticaret hedeflerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağlamaktadır.
 4. ISO 22000 Tüketicilerin; Uluslar arası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ve sağlık açısından güvenli ürün ve hizmet almalarını sağlamaktadır. 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
 • ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,
 • Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü,
 • Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması.
 • Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,
 • Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
 • Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
 • Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
 • Etkin zaman yönetimi,
 • Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
 • Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
 • Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
 • Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,
 • Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması

ISO 22000 Nedir

Günümüzde eski usül gıda işleme ve tüketiciye sunma yaklaşımlarında gerek tüketicinin bilinçlenmesi gerekse ülkelerin gıda yasalarını “daha güvenli gıda üretme” doğrultusunda güncellemeleri nedeniyle çok önemli değişimler meydana gelmiş ve gıda güvenliği konusu son yılların en önemli toplumsal konusu olmuştur.

Gıda güvenliği kavramına dar bir çerçeveden bakıldığında, gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi anlamında kullanılan bir kavram olmakla beraber daha geniş anlamda gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik,fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür. Güvenli gıda ise her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır.

1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. Bu Standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır. 

Bu ihtiyaçlar

 • İnteraktif iletişim
 • Sistem yönetimi
 • Ön gereksinim Programları
 • HACCP prensipleri

ISO 22000 sektör açısından önemi nedir

ISO 22000 sisteminin uygulanması, tedarikçilerin, sektör tarafından sıkça talep gören ürünlerinin üretim ve servis süreçlerini geliştirerek insan sağlığı açısından güvenli, firma açısından da daha karlı bir hale dönüştürmesini sağlamaktadır.

ISO 22000 sistemi HACCP sistemini prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlamakta, yönetimin sorumluluklarının eğitimi ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini tanımlaması nedeniyle de ISO 9001 ile uyum oluşturmaktadır. Bu sayede hem güvenli gıda üretimini sağlamakta hem de firmaların kurumsallaşma süreçlerini hızlandırarak gelişimlerine destek vermektedir.

ISO 22000 sistemi uluslar arası bir standart olduğu için kurumların uluslararası ticaret hedeflerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağlamaktadır.

ISO 22000 Tüketicilerin; Uluslar arası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ve sağlık açısından güvenli ürün ve hizmet almalarını sağlamaktadır.

ISO 22000 Nasıl Alınır

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerininnin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerininnin bağımsız ve akredite bir Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır. 

Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir Sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ni belgelendirir.

Böylece kuruluş iso 22000 belgesinin kullanım haklarına sahip olur.ISO belgesi ile  Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ni belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerine ne verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu bu ISO 22000 belgesi ni geri alabilir.

ISO 22000 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır

ISO 22000 Standardı ,Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Bu nedenle firma veya kurum , sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. ISO 22000 Standardın firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

ISO 22000 Belgesi Nereden Alınır

ISO 22000 Sitemi belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. 

ISO 22000   Belgesinin Süresi Var mıdır

ISO 22000  Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 22000   belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki ISO 22000 belgeleri , sadece belge almak için değil , kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu güveni müşteriye vermek için alınmalıdır.

ISO 22000 Belgesi Neden Alınır

ISO 22000; parça, paketleme malzemesi, temizlik unsurları, katkı maddesi ve malzeme üreticileri gibi birbirleriyle ilişkili kuruluşlar dahil olmak üzere gıda zincirindeki tüm işletmeler için uygun ve gerçek anlamda uluslararası bir standarttır.

ISO 22000:2005 aynı zamanda ISO 9001:2008 gibi kalite yönetimi sistemlerini bütünleştirmek isteyen şirketlere ve bu şirketlerin gıda güvenliği yönetimi sistemlerine yöneliktir.

Gıda yönetimi sisteminizin ISO 22000:2005’in gerekliliklerini karşıladığını belgelemenin kuruluşunuza şöyle yararları olur:

 • ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi ile Global gıda tedariki zincirinde tüm kuruluşlar için geçerlilik.
 • ISO 22000 Gerçek anlamda global, uluslararası bir standarttır
 • ISO 22000 Ulusal standartların uyumlaştırılması için potansiyel
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi mevcut perakende gıda güvenliği standartlarının çoğu gereksinimini karşılar
 • ISO 22000 Codex HACCP prensiplerine uygundur
 • ISO 22000 Belgesi uluslar arasında HACCP kavramları iletişimini sağlar
 • ISO 22000 Üçüncü taraf sertifkikasyonu için çerçeve sağlayan net gerekliliklerle denetlenebilir bir standartdır
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi ile yasal gerekliliklere uyum sağlanır
 • ISO 9001 ve ISO 22000 ’in yönetim sistemi maddelerine uygun bir yapı
 • ISO 22000 sistemi ile tedarik zincirindeki ortaklarla tehlikeler hakkında iletişim kurma olanağı

ISO 22000 Maddeleri

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Maddeleri

4 Gıda güvenliği yönetim sistemi

4.1 Genel Şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartlary

5 Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetim Taahhüdü

5.2 Gıda Güvenliği Politikası

5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanması

5.4 Sorumluluk ve Yetki

5.5 Gıda güvenliği ekip lideri

5.6 İletişim

5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme

5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

6 Kaynak yönetimi

6.1 Kaynak sağlanması

6.2 İnsan kaynakları

6.3 Altyapı

6.4 Çalışma ortamı

7 Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme

7.1 Genel

7.2 Ön gereksinim programları

7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları

7.4 Tehlike Analizi

7.5 Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması

7.6 HACCP Planının Oluşturulması

7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi

7.8 Doğrulama Planlaması

7.9 İzlenebilirlik Sistemi

7.10 Uygunsuzluk Kontrolü

8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması

8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü

8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli iyileştirme

8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

ISO 22000 Kimler İçindir

KİMLER UYGULAYABİLİR

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.

Kuruluşlar

 • ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Çiftçiler,
 • Hasatçılar,
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni üreticileri,
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda satıcıları,
 • Gıda servisleri,
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
 • Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb. 

Dolaylı olan kuruluşlar

 • Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon ajanları,
 • Ambalaj malzemeleri
 • Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb. 

HACCP , güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. 

Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

ISO 22000 Faydaları Nedir

 • Pazarda güven kazanma
 • Uluslararası ilişkilerde artış
 • Rekabet gücü kazanma
 • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
 • Yönetim etkinliğini artırma
 • Uluslar arası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama, tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
 • Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
 • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
 • Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
 • Etkin zaman yönetimi
 • Tüketiciyi bilinçlendirme
 • Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
 • Etkin müşteri hizmeti
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
 • Kaynak optimizasyonu – dahili ve gıda zinciri boyunca
 • Daha iyi planlama, daha az üretim sonrası doğrulama
 • İyileştirilmiş dökümantasyon
 • Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması
 • Artan teknik yeterlilik sağlanması
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
 • Ürün güvenliğine olan güvenin artması
 • Proses kontrolün dökümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
 • Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunun kanıtlanması

HACPP BELGESİ İLE ISO 22000 BELGESİ ARASINDAKİ FARKLAR

ISO 22000:2005 ’in Gereklilikleri nelerdir

 • Tasarlanmış kullanımlarına göre tüketici için ürünleri sağlamada gıda güvenliği yönetim sistemini planlamayı, gerçekleştirmeyi, yönetmeyi, sürdürmeyi ve güncellemeyi hedef almak,
 • Uygulanabilen kanuni ve düzenleyici goda güvenliği şartlarının uygunluğunu kanıtlamak,
 • Tüketici şartlarını belirlemek ve değerlendirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili karşılıklı olarak uygun bulunan müşteri şartlarıyla uygunluğu kanıtlamak,
 • Gıda zinciri içerisinde tedarikçilere, müşterilerine ve uygun ilgili taraflara gıda güvenliği bildirimini etkin bir şekilde iletmek,
 • Kuruluşun kendisine ait olan belirli gıda güvenliği politikasına uyduğunu garanti etmek,
 • Dış bir kuruluş tarafından gıda güvenliği yönetim sisteminin tescilini veya sertifikasyonunu istemek veya bu uluslararası standarda göre kendi uygunluk beyanını veya kendi uygunluk değerlendirmesini yapmak

ISO 22000:2005 ’in Getirdikleri Nelerdir

 • Tamamen firma dışı uzmanlarca geliştirilmiş gıda güvenliği yönetim sisteminin (HACCP plan ve ön koşul programlarının) uygulanmasına doğrulanma faaliyetlerinin tümünün veya bir kısmının firma dışı uzmanlarca yapılmasına imkan vermektedir.
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması, güncellenmesi için iç iletişim yanında dış iletişimin şartı getirilmiştir.
 • Tehlikelerin değerlendirilmesinde risk analizi yapılması talep edilmektedir.
 • Tehlikelerin ön koşul programları ve KKN’ler ile kontrolü talep edilmektedir.
 • Ön koşulların yazılı hale getirilmelerini talep etmektedir.
 • Uygun olmayan ürün kavramına ek olarak şüpheli ürün kavramını geliştirmektedir.
 • Geri toplama ve geri çağırmayı içeren geri çekme kavramını geliştirmiştir.
 • Gıda güvenliği Politikası yanında gıda güvenliği hedefleri talep etmektedir.
 • Gıda güvenliği el kitabı hazırlanmasına yönelik açık bir talep bulunmamasına rağmen uygulamada yinede hazırlanması gerekecektir veya ISO 9001:2000 Kalite El Kitabının içine entegre edilecektir.
 • Yönetimin gözden geçirme toplantısı gündemi gıda güvenliğine özel konuları içermektedir.

ISO 22000 belgesi , gıda zincirindeki boyunca mevcut ve potansiyel tehlikelerin tehlike analizi ile belirlenmesi, kontrol önlemlerinin (ön koşul operasyonel ön koşul ve/veya KKN) belirlenmesini, uygulanmasını, izlenmesini, sonuçların gözden geçirilerek değerlendirilmesini ve analizini, iyileştirilmesini, iç ve dış şartlardaki değişiklikler doğrultusunda güncellenmesini talep eder. Yakın zamana kadar TSE 13001, 3027 v.b HACCP standartlarında ön koşullara ait kontrol önlemleri ve bunların izlenmesi ve değerlendirilmesi konusu tetkiklerde gündeme gelmekte idi.

Ayrıca ilk defa gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili bir standartta bu kadar açık olarak iki çeşit sürekli kontrol önlemi olduğu ifade edilmektedir; Operasyonel ön koşul ve kritik kontrol noktaları. Kontrol önlemlerinin amacı tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilerek izlenmesidir.

.

ISO 22000 Prosedürleri

PROSEDÜR OLUŞTURULMASI GEREKEN KONULAR

 • Doküman hazırlama ve kontrol prosedürü
 • Kayıt kontrol prosedürü
 • Acil durumlara hazırlık ve müdahele prosedürü
 • Potansiyel güvenli olmayan ürün kontrolü prosedürü
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyet prosedürleri
 • İzleme ve ölçme prosedürü
 • İç tetkik prosedürü
 • İzleme prosedürü
 • Geri çekme prosedürü
 • Gıda güvenliğini etkileyebilecek konularda prosedürler

TANIMLANMASI GEREKEN KONULAR

 • Gıda güvenliği politikası ve ilgili amaçlar yazılı hale getirilmelidir.
 • Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
 • Yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.
 • Gıda güvenliği ekip lideri ve ekibi belirlenmelidir.
 • Dış uzman desteği alındığında anlaşma veya sözleşme oluşturulmalıdır.
 • Ön gereksinim programları kurulmalıdır.
 • Kanuni ve düzenleyici gereksinimler tanımlanmalıdır.
 • Ön gereksinim programlarındaki faaliyetlerin yürütülme yöntemi tanımlanmalıdır.
 • Akış şemaları hazırlanmalıdır.

ISO 22000 BELGESİ GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • Tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.
 • Operasyonel ön gereksinim programları yazılı hale getirilmelidir.
 • HACCP planı oluşturulmalıdır.
 • Ham madde, ignredient, ürünle temas eden ambalaj malzemeleri ve son ürün özellikleri ve tasarlanmış kullanım tanımlanmalıdır.
 • İzlenebilirlik sistemi tanımlanmalıdır.
 • Doğrulama ve geliştirme için süreçler planlanmalıdır.

ıso 22000 Gıda

Gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek kuruluşun bütün  yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğini kurulması, hayata geçirilmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncelleme ve sürekli iyileştirme  yapılmasının  hedef alındığı uluslar arası ISO 9001 ve uluslar arası Codex Alimentarius Komisyonu(CAC) tarafından geliştirilen HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri  baz alınarak hazırlanmış bir standarttır.

ıso 22000 belgesi nasıl alınır

Belgeye sahip olmak  isteyen firma , belgelendirme kurumuna  ait başvuru  formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak başvuru esnasında Gıda Güvenliği Yönetim Ağı (ISO 22000) yada  alakalı  ağın ( ISO 9001,OHSAS 18001,  ISO 14001 , ISO 10002, ISO 13485, ISO 16949, HACCP, CE v.b. ) doküman belgelerini ve istenen diğer ilave  evraklarını hazırlayarak belgelendirme firmasına sunarak başvurusunu gerçekleştirir.

iso 22000 haccp farkı

ISO 22000, HACCP’ten farklı olarak, tamamen firma dışı uzmanlarca geliştirilmiş gıda güvenliği yönetim sisteminin (HACCP plan ve ön koşul programlarının) uygulanmasına, doğrulanma faaliyetlerinin tümümün veya bir kısmının firma dışı uzmanlarca yapılmasına imkan vermektedir.
HACCP standartlarında allerjen kontrolü genellikle açık olarak talep edilmezken, ISO 22000’in şartlarından birisidir.

iso 22000 zorunlu prosedürler

ISO 22000 standardının zorunlu prosedürleri aynı diğer sistemlerle benzerlik gösterir. Yasal zorunluluklar gereği kaplama malzemeleri standardı bellidir. Yasal mevzuatla bildirilen malzemelerin dışına çıkmak mümkün değildir. Özellikle tuvalet gibi alanlarda İlçe Tarım Müdürlüğü yaptırımları dikkate alınmalıdır.

ıso 22000 dökümanları

ıso 22000 standardı

Çeşitli ülkelerin ilgili resmi organları ve ulusal standart kuruluşları HACCP Sistemi'ne yönelik önemli düzenlemelere gitmişler ve standartlar yayımlamışlardır. HACCP kavramının ortaya çıkışının 30 yıldan fazla bir geçmişe sahip olmasına ve kavramın uluslararası geçerliliğinin bulunmasına rağmen, bu zaman zarfında HACCP Sistemi için dünyaca kabul görecek ortak ve kapsamlı bir standart oluşturulamamıştır.

ıso 22000 nedir

iso 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi 

 

Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da Talep Formu Linkini tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.

Bize Ulaşın