Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

TS ISO/IEC 12207 YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ

TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı; tüm yazılım projeleri için geçerli olan uluslararası alanda kabul görmüş bir standarttır. Proje başlangıcından ürünün uygulamadan kaldırılmasına kadar geçerli olacak yazılım yaşam döngüleri için bir süreç önerir. TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı; sağlayıcı, geliştirici, yönetici, teknisyen ve müşteri rollerinin tamamı için yazılım geliştirme sürecine ortak bir dille dâhil olunduğu bir yapının oluşturulmasını hedeflemektedir.

TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı yazılım, bağımsız yazılım ürünü ve yazılım hizmeti içeren bir sistemin satın alınması ve yazılım ürünlerinin tedarik, geliştirme, işletme ve bakımı süresince uygulanacak süreçleri, faaliyetleri ve görevleri kapsar. TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı, ISO/IEC 15504 SPICE standard serisine benzemekte olup bazı süreçleri SPICE süreçleri ile aynıdır.

TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardına göre kuruluşun/firmanın aşağıdaki süreçleri uyguluyor olması gerekmektedir:

 1. Paydaş Gereksinim Toplama Süreci
 2. Yazılım Gereksinim Analizi
 3. Yazılım Mimari Tasarım Süreci
 4. Yazılım Detaylı Tasarım Süreci
 5. Yazılım İnşa Süreci
 6. Yazılım Entegrasyon Süreci
 7. Yazılım Yeterlilik Test Süreci
 8. Proje Planlama Süreci
 9. Proje Tetkiki ve Kontrol Süreci
 10. Karar Alma Yönetim Süreci
 11. Risk Yönetim Süreci
 12. Kalite Güvence Süreci
 13. Konfigürasyon Yönetim Süreci
 14. Yazılım Problem Çözüm Süreci

ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri

Tarihçe

ISO/IEC 12207 ilk olarak 1995 yılında yayınlandı.

ISO/IEC 12207 standardında 2002 ve 2004 yıllarında toplam 2 kez revizyon gerçekleştirildi. Üçüncü revizyon ise ve halen yürürlükte olan en sonra sürüm standardı ISO/IEC 12207:2008 standardıdır.

Hakkında

ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri, yazılım endüstrisi tarafında referans alınabilecek uluslararası kabul görmüş bir standarttır. ISO 12207 standardı, yazılımın oluşturulması durumunda yazılım ürünlerinin temin edilmesi, geliştirilmesi, test edilmesi gibi süreçler de ki faaliyetleri içermektedir.

ISO 12207 standardı, yazılım yaşam döngüsü süreçlerinin oluşturulması ve denetlenmesi ve denetlenme sonucunda oluşacak iyileştirmeleri de içermektedir.

ISO 12207 yazılım süreçlerinde tek başına yeterli olabileceği gibi ek bir standart olan IEC 15288 standardı ile de süreç iyileştirmelerde baz alınabilir.

Süreçler

ISO 12207 standardı aşağıdaki 6 süreci kapsamaktadır.

Gereksinim Analizi Tanımlama

Tasarım

Kodlama

Doğrulama ve Sağlama

Kurulum

Bakım ve Destek