Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Helal Belgesi

Helal Belgelendirme ürünlerin İslami koşullarda helal olduğunu gösteren bir tanımlamadır. Böylelikle, Bu ürünler Müslümanlar tarafından yenebilir, içilebilir ya da kullanılabilir. Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerde söz konusu sertifikaya sahip olmayan ürünlerin sunulmasının önünde pratik bir engel teşkil etmeye  devam etmekte olduğu için, ''Helal standardının kapsamına giren gıda ve ve gıda dışı ürünlerde dünya pazarını hakimiyet sağlamak sizlerin  elinde, Bu ürünlerde halihazırda 1,6 milyar insanın potansiyel olarak 'helal' standardı kullanıcısı olacağı düşünüldüğü için, pek çok Müslüman ve Müslüman olmayan ülke üreticisi ve ihracatçısı 'helal' etiketini elde etmek yoluna gitmektedir.

İhraç ürünlerimiz söz konusu sertifikanın yokluğunda Müslüman tüketiciler nazarında geri plana düşebilmekte ve ürünlerimizin helal olmadığı gibi bir yanlış algılama nedeniyle rekabet etmekte zorlanmaktadır.

Bu standartlara göre, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından “uygun” olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmektedir. 

Bilindiği gibi yurt içinde ve yurt dışında gıda alıp satmak gerçekten çok zor koşullarda sağlanmaktadır. Gerek tedarikçiler gerekse son Müslüman müşteri, tükettiği gıdanın HELAL olup olmadığını merak etmekte ve satın alırken helal sertifikası olan ürünleri tercih etmektedir. Yurt dışına gıda ürünleri satan üreticilerin artık karşısına HELAL BELGESİ olması şartı getirilmeye başlanmıştır. Bu belge artık güvenilir Helal Gıda olmanın yanında üreticinin pazarlama metodu olarak ta kullanılmaktadır. Yurt dışından ve yurt içinden gıda alan firmalarda artık üreticinin HELAL BELGESİ olmasını zorunlu koşmaya başlamışlardır.

HELAL NEDİR?

Arapça menşeli olan bir kelime olan helal, meşru, yasal ve geçerli olan anlamına gelmektedir. Helal kelimesi pozitif yapıda olması ve bu yapının olumsuz durumuda mevcut olmakla birlikte o yapıyada Haram denmektedir. Haram’ ın kelime anlamı ise helal intam tersidir. Yani Gayri meşru, uygun olmayan, yasal olmayan, geçersiz olgu-durum-yapı manasındadır.

Müslümanlık ve Yahudilik dinleri gereğinde yenilen ve içilen ve/veya tüketilen bir şeyin yasal, meşru ve en önemlisi dinen uygun olması bir şarttır. İşte bu şart her iki din içinde standart kabul edilmektedir. Genel olarak tüm saf ve temiz unsurlar dinen helal kılınmıştır. Bunların dışındaki unsula haram kılınmıştır ki bu standartta majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve helal ibaresi alamaz.

 

Allah-ü Teala Kutsal Kitabımız Kur’ an-ı Kerim’ de kullarına helal olanı yema ve helal olanı yaşamayı emretmektedir. Bu emirlerinden bazı ayetler şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim,

Bakara Suresi 168. Ayette: “Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır”. Buyurulmaktadır.

Maide Suresi 88.Ayette: “Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah’tan korkun.” Buyurulmaktadır.

Enfal Suresi 69. Ayet: “Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Muhakkak ki, Allah bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir”. Buyurulmaktadır.

Nahl Suresi 114. Ayette: “Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Muhakkak ki, Allah bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir”. Buyurulmaktadır.

Peygamber Efendimizin (S.A.V) bir hadisinde de:

Kütübü Sitte’ den alınan hadis, İbnu Abbastan Rivayet edildiğine göre:

“Cahiliye halkı, bir çok şeyi (helal addedip) yiyor, birçoğunu da pis addederek yemiyordu. Allah Teala hazretleri Resulünü gönderdi, kitabını indirdi, helalini helal, haramını da haram kıldı. helal kıldığı helaldir, haram kıldığı da haramdır, sükut buyurduğu da aff(edilmiş)tir. İbnu Abbas, sonra şu ayet-i kerimeyi okudu: "(Ey Muhammed!) De ki: "Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti, -ki pistir- ve günah işlenerek Allah`tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat darda kalan -başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere- bunlardan da yiyebilir. Doğrusu Rabbin bağışlar ve merhamet eder" (En`am 145).”

Helal Belgelendirmenin (Sertifikasyonun) Faydaları

Helal belgelendirme (sertifikasyon) hem üreticilere hem de tüketicilere şu yararları sağlar; 

Tüketici güveni: Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilincli bir seçim yapma olanağını saglar. Ayni zamanda surekli bir denetim mekanismasi ile tuketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler.Helal belgelendirme,  ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.

Ihracat ve Rekabet: Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgemizi alan firmalar, urunlerini kuresel helal gida pazarina arz imkani bulabilecek ve rekabet gucunu arttirabilecektir. Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır.

Kalite: Bu sertifika, gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine uyduğuna değil, aynı zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde uygulandığına işarettir.

Helal Belgesi Nedir

Helal Arapça bir kelimedir.Yasal, meşru, geçerli manasınadır. Onun karşıtı olan Haram kelimesi ise yasal olmayan, gayrımeşru, geçersiz manasınadır. Yemek ve tüketmek için bir şey geldiği zaman Helal şartı, müslümanın standart sınırıdır. Çok az istisnalarla, tüm saf ve temiz şeyler Helal kılınmıştır. Ancak aşağıdaki istisnalar kesinlikle Haramdır.

Helal meşru manasına gelen bir Arapça kelimedir. Allah (c.c.) Kuran-ı Keriminde Müslümanlara ve bütün insanlara helâl olan şeyleri yemelerini emrediyor. Bu mesajı bildiren pekçok ayetin arasında yer alan birkaç ayet meali şöyledir:

“Ey İnsanlar ! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin, zira şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır.” (2/168)

“Ey İman edenler! Size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyin, eğer siz gerçekten yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na şükrediniz.” (2/172)

“Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah’tan korkun.” (5 /88)

Aşağıdaki gıda maddeleri kesin Helâldir:

 • İnek,koyun deve ve keçi sütü
 • Bal
 • Balık
 • Sarhoşluk vermeyen bitkiler
 • Taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler
 • Yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu ve reçineli meyveler
 • Buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli gıdalar.

Sığır, deve, koyun, keçi, geyik, tavuk, ördek gibi hayvanların ve av kuşlarının etleri de Helâldir. Ancak İslâmi usule göre kesilmiş olmaları şarttır.

İslami usulle kesme ise şöyle yapılmaktadır:

Öncelikle hayvanı kesecek olan insan Müslüman olmalıdır. (Ehl-i Kitab’da olabilir). Hayvan yere yatırılmalıdır. Gırtlağı üç ana kan damarının kesilebilmesi için keskin bir bıçakla yarılmalıdır. Hayvanın gırtlağının acı vermeden kesimi esnasında, kesen şahıs Allah’ın adını zikretmeli veya “Bismillah Allah-u Ekber” gibi duayı tekrar etmelidir.

Niçin HELAL Sertifikalandırma yapılır

Helal sertifikalama, Müslüman tüketici için, kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 1.5 milyar Müslümanı ve de helal ürün yemeği tercih eden diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır.

Bilindiği gibi başta A.B.D. ve İsrail olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gıda maddelerinin ihracatı aşamasında Yahudi cemaatinin Kosher belgesi zorunluluk olmaktadır. Ancak Müslümanların azınlıkta kaldığı ülkelerde inanışlara uygun ürünlere ulaşmak zor olmaktadır. Bunun temini için yapılan kontrol ve incelemelerin sonucu uygunluk beyanına ilişkin olarak, dünya üzerinde yaygın olarak HELAL Sertifikası düzenlemesi yönetimi uygulanmaktadır. Bugün Almanya, A.B.D., Fransa, Avustralya ve Müslüman yoğunluklu ülkeler başta olmak üzere ithal edilen gıda ürünlerinde HELAL Sertifikası aranmaktadır.

HELAL Sertifikalanmış ürünler için pazar durumu nedir?

Helal sertifikalanmış ürünler için Pazar çok büyüktür. Dünyadaki 1.5 milyar müslümanı,milyonlarca Helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanları kapsamaktadır.10 milyon Amerika?da, 25 milyon Avrupa?da, 300 milyon Afrika?da, 850 milyon Asya?da, 250 milyon Ortadoğu?da yaşamaktadır. Kaynaklar, Helal ürün pazarının yıllık talebinin 200 milyar ABD Doları cıvarında olduğunu belirtmektedir.

Helal Belgesi Nasıl Alınır

Helal Belgesi, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetler ve düzenler. Bu sayede Helal Belgesi tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunarak tüketici için güven ortamı sağlar.

Helal Sertifikası İçin Aranan Asgari Şartlar

 • Ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütünproseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,
 • Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması,
 • İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve HACCP şartlarını sağlamalıdır. 
 • Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması.
 • Helal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Dünya Helal Örgütüne (World Halal Council, WHC) üye olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir.

HELAL ürünlerin üreticisi olarak ürünlerimi nasıl sertifikalandırabilirim?

Başvuru formu doldurulduktan sonra müşteri ile sözleşme imzalanır ve uzman Helal Baş Denetçileri başvuruyu inceledikten sonra denetim planlanır. Denetim sonucunda uygun görülürse HALAL BELGESİ verilir. Sertifikasyon bir yıllık dönemi kapsar. Süresi dolduğunda güncelleme yapılması gereklidir. Ayrıca yıl içinde habersiz denetimler de yapılabilir ve helal üretim şartlarında bir aksama olup olmadığı kontrol edilir.

HELAL Sertifikası alınamayacak olan durumlar nelerdir?

 • Başvuru sahibi firma hem HELAL hem de HELAL olmayan ürün üretiyorsa,
 • Başvuru sahibi firmanın ürün/ürünleri HELAL değil ise,
 • Doğal malzemeler herhangi bir işlemeden geçmeden ürün üretiliyorsa,
 • Firmanın ürünü TIBBİ İLAÇ kapsamında ise,
 • Firmanın ürünü saç boyası vb ise,
 • Firmanın ürünü / ürünlerinin işlenme aşaması yurtdışında yapılarak gelmiş ürünler ise,
 • Ürünlere verilen isimler bir takım kelime oyunları içeriyorsa,
 • Ürün kimyevi gübre ve hayvan yiyeceği ise başvurunuz reddedilir.
 • HARAM olan ürünler:
 • Domuz, domuz eti ve domuz ürünleri,
 • İslami usule göre kesilmemiş hayvanlar,
 • Kesilmeden önce ölmüş hayvanlar,
 • ALLAH (C.C.)’ dan başkası adına kesilmiş hayvanlar,
 • Alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler,
 • Kan ve kandan yapılmış ürünler,
 • Yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi biri ile karıştırılmış gıdalar.

Helal Belgesi Faydaları

Helal belgelendirme (sertifikasyon) hem üreticilere hem de tüketicilere şu yararları sağlar; 

Tüketici güveni: Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilincli bir seçim yapma olanağını saglar. Ayni zamanda surekli bir denetim mekanismasi ile tuketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler.Helal belgelendirme,  ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.

Ihracat ve Rekabet: Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgemizi alan firmalar, urunlerini kuresel helal gida pazarina arz imkani bulabilecek ve rekabet gucunu arttirabilecektir. Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır.

Kalite: Bu sertifika, gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine uyduğuna değil, aynı zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde uygulandığına işarettir.

HELAL Belgesi (Sertifikası) Yararları Nelerdir?

Helal Sertifikalama, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar,

HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir,

Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar,

Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

Yys Danışmanlık  Sertifikasyon Helal Belgesi, Malezya akrediteli, tüm İslam alemi tarafından itibar edilen, dünyanın her yerinde geçerli olan bir belgedir.

HELAL Belgelendirmenin yararları nelerdir?

 • Helal Belgesi, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.
 • HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, Helal Baş Denetçi eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir.
 • Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.
 • Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.
 • Web sitemizden Helal belgesi almış firmaların listesi ve logoları yayınlanır ve firmanın reklamı yapılmış olur.

Helal İçin Aranan Şartlar

Ürünün ham maddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,

Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması, 

İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve Haccp şartlarını sağlamalıdır. helal gıda,helal gıda belgesi,helal gıda nedir?,helal sertifikası,helal sertifikası nedir,helal belgesi nasıl alınır 

Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşımasıHelal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. MALEZYA JAKIM tarafından akredite olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir. KAS Sertifikasyon, MALEZYA Helal Belgelendirme Kuruluşu "JAKIM"  tarafından akredite edilmiş ve belgelendirme yapmaktadır. Bu belgeler JAKIM tarafından da onaylı ve tüm dünyada geçerli olan Helal BELGESİ‘ dir.

Helal Belgelendirme Süreci

Belgelendirme firmasına yazılı olarak yada internet üzerinden Helal Belge başvurusunun yapılması. Belgelendirme firmasıyla beraber helal belge kapsamındaki ürün tiplerinin ve içerdiği bileşen bilgilerinin gözden geçirilmesi.

Tesisin helal standardı kapsamında denetimi ve onaylanması (Bu kısım üretim ekipmanının gözden geçirilmesini, katılan bileşenlerin, temizlik prosedürlerinin, sanitasyonun ve çapraz bulaşma riskinin denetlenmesini içermektedir). Kesimhaneler için; hayvanların tutulduğu alanların, bayıltma metodunun, doğru kesimin, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenlerin vb.nin helal standardı kapsamında denetimi ve gözden geçirilmesi. Helal sertifikasyonu için gereken masrafın ve ücret içeriğinin belirlenmesi ve sözleşme yapılması. Masrafların ve ücretin ödenmesi. Uygun bulunulması durumunda helal belgesinin (sertifikanın) hazırlanması.

Helal Gıda Ürün Belgelendirme Süreci :

 • Yys Danışmanlık  Ofisi’ne başvuru yapılması,
 • Sistem Dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların oluşturulması,
 • Yetkili Sertifika Merkezine başvuru yapılması,
 • Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,

Helal Gıda Ürün Belgelendirme Başvuru Evrakları :

 • Vergi Levhası , (Fotokopisi)
 • Resmi Gazete , (Fotokopisi)
 • İmza Sirküsü , (Fotokopisi)

Helal Gıda Belgelendirme (Sertifikasyon) Süreci

 • Belgelendirme firmasına yazılı olarak yada internet üzerinden Helal Belge başvurusunun yapılması.
 • Belgelendirme firmasıyla beraber helal belge kapsamındaki ürün tiplerinin ve içerdiği bileşen bilgilerinin gözden geçirilmesi.
 • Tesisin helal standardı kapsamında denetimi ve onaylanması (Bu kısım üretim ekipmanının gözden geçirilmesini, katılan bileşenlerin, temizlik prosedürlerinin, sanitasyonun ve çapraz bulaşma riskinin denetlenmesini içermektedir).
 • Kesimhaneler için; hayvanların tutulduğu alanların, bayıltma metodunun, doğru kesimin, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenlerin vb.nin helal standardı kapsamında denetimi ve gözden geçirilmesi.
 • Helal sertifikasyonu için gereken masrafın ve ücret içeriğinin belirlenmesi ve sözleşme yapılması.
 • Masrafların ve ücretin ödenmesi.
 • Uygun bulunulması durumunda helal belgesinin (sertifikanın) hazırlanması.

 

Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da Talep Formu Linkini tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.

Bize Ulaşın