Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

CE BELGESİ YÖNETMELİKLERİ

 • 89/106/EEC CE BELGESİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • 98/37/EC CE BELGESİ Makine Emniyeti Yönetmeliği
 • 73/23/EEC CE BELGESİ Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği
 • 89/336/EEC CE BELGESİ Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • (2004/22/EC) CE BELGESİ Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
 • (98/79/EC) CE BELGESİ Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 • (90/385/EEC) CE BELGESİ Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 • 2000/14/EC CE BELGESİ Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik
 • 88/378/EEC CE BELGESİ Oyuncaklar Yönetmeliği
 • 87/404/EEC CE BELGESİ Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • 89/686/EEC CE Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • 90/396/EEC CE Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
 • 92/42/EEC CE Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik
 • 97/23/EC CE Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • 95/16/EC CE Asansör Yönetmeliği
 • 99/36/EC CE Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yön.
 • 2000/9/EC CE Kablolu Taşıma Tes. Yön.
 • (90/384/EEC) CE Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
 • (94/9/EC) CE Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
 • (93/15/EEC) CE Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler Yönetmeliği
 • (94/25/EC) CE Gezi Tekneleri Yönetmeliği

CE BELGESİ NİÇİN GEREKLİDİR?

Avrupa birliğine ihraç edilecek bütün ürünlerin üzerinde CE belgesi bulunması zorunludur. Bu durum bizim için de oldukça önemlidir. Çünkü ülkemiz Avrupa birliği üyesi olmadığı halde bu ülkeler ile çok geniş bir ticaret ağına sahiptir. Avrupa pazarına girecek bütün işletmelerimiz için bu sektörde kalarak rekabet edebilmek açısında CE belgesi şartlarına uyum gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.

Üretici firmalara bu işaretleri almaları için ürünün özelliğine bağlı olarak bazı nitelikler verilmiştir. Düşük riskli ürünleri güvenlik standartlarına uyguluğu üreticinin kendisi tarafından test edilebilir. Bu ürünlere uygunluk belgesi verilerek piyasaya sürülebilmektedir. Yüksek riskli ürünler ise mutlaka Avrupa Birliği tarafından tanınan ve Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayımlanmış yetkili kuruluşlar tarafından test edilip belge verilmelidir.

CE BELGESİ ALIRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Maliyeti düşürmek amacıyla ürününü gerekli testlere sokmayan firmaların almış oldukları CE işareti ihracat safhasında büyük sorunlara neden olmaktadır. Ürün ihraç edilirken ürüne ait CE raporlarının da müşteriye birlikte gönderilmesi gerekir. Bu raporlarda ürün için gerekli testler bulunmalıdır. Bu testlere sokulmayan ürün müşteri tarafından geri çevrilir. Bu durumda firma ek masraflarla zarara uğrarken büyük bir prestij kaybına da sebebiyet verirler.

CE İŞARETİ ÜRÜNE NASIL YERLEŞTİRİLİR?

CE işaretinin ürüne nasıl yerleştirileceği, ilgili talimatlarda belirtilir. Bu ürünlerin CE işaretli bir şekilde piyasaya sunulması üreticinin sorumluluğundadır. Ancak üretici veya üreticinin temsilcisi Avrupa Birliği içerisinde değilse bu sorumluluk ithalatçı firma tarafından yerine getirilmelidir. Üreticinin CE işaretini ürüne yerleştirilebilmesi için farklı alternatifleri vardır.

Düşük riskli ürünlerin güvenli uygun olup olmadığı üreticinin kendisi tarafından testi edilebilirken, yüksek riskli ürünlerin güvenliğe uygun olup olmadığı, adı Avrupa Birliği’nin resmi gazetelerinde yayınlanmış yetkili kuruluşlar tarafından test edilmektedir.

CE BELGESİ VEREN FİRMALAR

CE işareti alabilmek için öncelikle CE belgesi veren firmalar ile birlikte hareket etmek gerekir. Ya da CE işareti vermeye yetkili kuruluşlar üzerinde başvuru yapılması gerekir. Çalışmaya öncelikle gerekli evraklar hazırlanarak başlanır. CE işareti almak için gerekli evrakların en önemlisi belgeye esas söz konusu ürünün özenle ve şartlara uygun hazırlanmış teknik dosyadır. Bu teknik dosya ürüne ait tüm iç ve dış faktörleri, ürünün detaylı özellik ve bilgilerini bulundurmak zorundadır. Buna teknik çizimler ve ürün hacmi, boyutu, içeriği dahildir.

 

Bu hazırlık aşamasıyla birlikte gerekli CE laboratuvar analiz ve test çalışmalarının hazırlanması zorunludur. Laboratuvar analizleri ancak yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlar üzerinden yapılabilirler. 

CE BELGESİ NEDİR?

CE belgesi Avrupa Birliği tarafından 1985 yılında benimsenen yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan yeni yaklaşım talimatları kapsamındaki ürünlerin bu talimatlara uygunluğunu ve gerekli değerlendirilme faaliyetlerinden geçtiği anlamına gelen birlik işaretidir. CE belgesi, ürünün amacına uygun bir şekilde kullanılması halinde güvenli olduğunu gösteren genel bir işarettir. CE işareti kalite işareti gibi düşünülmemelidir. Çünkü CE tüketiciye kalite güvencesi ile sağlanamaz. Güvenli olması ön plandadır. Çoğu kalite işareti isteğe bağlı olmasına karşın CE zorunlu bir işarettir. Ürünün Avrupa birliği teknik mevzuatına ve kriterlerine uygun olduğu anlamına gelir.

 

CE belgesi bir marka ya da kalite belgesi değildir. CE işareti taşıyan ürünler Avrupa birliği ile ilgili direk tipleri uygun ve gerekli tüm kriterlerin yerine getirildiğinin kanıtıdır Avrupa Birliği'nde c e belgesinin kapsamına alınan ürünler bu işaret olmaksızın pazara sunulamaz. Pazara sunmak hem Avrupa Birliği ülkeleri tarafından üretilen ürünleri ve Avrupa Birliği başından bu ülkeleri ithal edilen bütün ürünleri kapsamaktadır Bundan dolayı ülkemizdeki ihracatçıları Avrupa Birliği'ne yapacakları ihracatlarda CE belgesi hususuna önem vermeleri gerekmektedir.

CE BELGESİ NASIL ALINIR ?

Test, muayene ve/veya CE sertifikasyon çalışmaları içeren ürün uygunluğunu değerlendirme prosedürleri (modüller) takip edilerek, ürün piyasaya çıkmadan önce bu işlemler tamamlanmış olmalıdır. Üreticilerimiz, ürünlerinin kapsamları içerisinde bulundukları yönetmelikleri doğrulayarak gerekiyorsa bu alanda uygunluk değerlendirme işlemi sunmak için yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar.

CE BELGESİ & UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

Uygunluk değerlendirme modülleri tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Bazı modüller sadece bir bazıları da iki aşamayı birden kapsar. Uygunluk değerlendirme modüllleri 8 ana kategoriden oluşmaktadır;
Modül A, A1, A2 – İç üretim kontrolü
Modül B – AT tip incelemesi
Modül C, C1, C2 – Üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk
Modül D, D1 – Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
Modül E, E1 – Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
Modül F, F1 – Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk
Modül G – Birim doğrulamasına dayalı uygunluk
Modül H, H1 – Tam kalite güvencesine uygunluk

CE BELGELENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 • CE işareti Alınması Gereken Ürünün Kapsamına Girdiği Direktif veya Direktifler Belirlenir.
 • Direktif veya Direktifler Belirlendikten Sonra Ürünün Direktif veya Direktifler Kapsamındaki Standart veya Standartları Belirlenir.
 • Ürününüzün Satılabileceği AB üyesi Ülke/Ülkelerde Ürünle İlgili Yürürlükte Olan Milli Kuralların Bulunup Bulunmadığını Belirlenir.
 • Direktif veya Direktifler Kapsamında Yol Haritası İncelenir ve En Uygun Yol Haritası Seçilir.(Her Direktifte CE İşaretine Ulaşmak İçin Üreticinin İzlemesi Gereken Yol Haritaları Mevcuttur).
 • Direktif veya Direktifler Kapsamında En Uygun Modül (Temel Gereklere Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Öngörülen Uygunluk Değerlendirme Yöntemi) Seçilir. (8 Tane Temel Modül ve Bunların 8 Tane Varyantı Bütün Bir Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Oluşturabilmek Amacıyla Çeşitli Şekillerde Birbiri İle Kombinasyonlar Oluşturabilir.Genel Bir Kural Olarak, Bir Ürün Tasarım ve Üretim Aşamaları Boyunca Bir Modüle Göre Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Tutulur).
 • Ürünün Riskli Grup Ürün Olup Olmadığı Belirlenir.Riskli Grup Ürünse Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) ’lardan En Uygun Belgelendirme Teklifi Alınır.
 • Ürünün Standartlara Uygun Olarak Üretiminin Yapılıp Yapılmadığı Kontrol Edilir.
 • Ürünün Mekanik, Elektriksel ve Konstrüksiyon Yapısındaki Risk Analizleri yapılır.Risk Analizi Sonucunda Ürün Üzerinde Güvenlikle Alakalı Oluşabilecek Bir Takım Ufak Çaplı Değişimler Olabilir.Bu Konuda Uzmanlarımız ve Firmanın Teknik Kadrosu İle Yapılacak Toplantılardan Sonra Ürünün Son Hali Belirlenir.
 • Ürün Standart veya Standartlar Kapsamında Test Edilmesi Gerekiyorsa Akredite Bir Test Kuruluşundan (Yurt İçi veya Yurt Dışı) Test Edilmesi İçin En Uygun Teklif Alınır.
 • İmalat Safhasında Uygulanması Gereken Standart veya Standartlar Hakkında Gerekli Eğitimler Uzman Kişiler Tarafından Firmanın Teknik Personeline Verilir.
 • Üretimde Uygulanması Gereken Üretimin Standartlara Uygunluğunu Sağlayacak İş Emirleri Hazırlanır ve Eğer Firmada Uygulanan Bir Kalite Yönetim Sistemi Varsa Bu İş Emirleri Kalite Yönetim Sistemi Prosedürlerine Eklenir ve En Verimli Şekilde Uygulanması Sağlanır.
 • Ürünün Montaj, İşletmeye Alma, Son Kullanıcı ve Bakım El Kitapları Direktif ve Standartlar Kapsamında Oluşturulur.
 • Ürünün Etiketleme ve İşaretlemeleri Direktif ve Standartlara Uygun Olarak Yapılır.
 • Ürünün Teknik Dosyası Hazırlanır.Teknik Dosya Üreticide 10 Yıl Saklanması Gereken Ürünle Alakalı Tüm Teknik Bilgilerin ve Raporlarının Bulunduğu Dosyadır.Teknik Dosya Hazırlanırken Direktif ve Standartların Belirttiği Şekilde Hazırlanması Gerekir.
 • Ürünün CE Deklarasyonu Hazırlanır.(Deklarasyon Üreticinin Ürünü Belirtilen Direktif ve Standartlarda Ürettiğini Beyan Eden Belgedir)
 • Ürüne CE İşareti İliştirilir.

 

CE İşareti gerektiren ürün grupları ile Türkiye’de bu ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatının uyumundan sorumlu kuruluşlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sıra
Direktifin Kapsadığı Alan
Uyumundan Sorumlu Kuruluş
1
Alçak Gerilim Cihazları
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2
Basit Basınçlı Kaplar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
3
Gaz yakan aletler
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
4
Sıcak su kazanları
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
5
Elektromanyetik uyumluluk
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
6
Makinalar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7
Sivil kullanım için patlayıcılar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
8
Otomatik olmayan tartı aletleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
9
Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
10
Asansörler
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
11
Dondurucular
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
12
Basınçlı kaplar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
13
Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
14
Floresan lambalarda enerji etkinliği
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
15
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
Sağlık Bakanlığı
16
Tıbbi cihazlar
Sağlık Bakanlığı
17
In vitro tıbbi tanı cihazları
Sağlık Bakanlığı
18
Oyuncaklar
Sağlık Bakanlığı
19
Gezi amaçlı tekneler
Denizcilik Müsteşarlığı
20
İnşaat malzemeleri
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
21
Kişisel korunma donanımları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
22
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
Telekomünikasyon Kurumu
23
Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

 

 

Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da Talep Formu Linkini tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.