• 0212 541 25 53
 • 0533 050 77 58
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pzt Cuma 09:00 20:00

Helal Belgelendirme, Helal AKREDİTASYON

Helal Uygunluk Değerlendirme

Helal Belgesi

Helal Kavramı

Helal: İslami  kurallar  çerçevesinde  tüketilmesine izin verilen ürün ve hizmetler.

Helal Belgelendirme: Tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin İslami  kurallar ışığında hazırlanan ilgili standartlara uygun olup olmadığının  belirlenmesi faaliyeti

HELAL GIDA ÜRETİCİLERİ/HİZMET SUNUCULARI

 • Helal gıda kaynakları (Helal ve helal olmayan hayvanlar, bitkiler. vb.)
 • Kesim kuralları
 • Gıda mamulleri ve hizmetlere ilişkin özel kurallar (et ve et ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri, içecekler, GDG, gıda hizmetleri ve binalar… vb.)
 • Gıda işleme
 • Makine, araç-gereçler, üretim hattı
 • Depolama, teşhir, hizmet ve taşıma
 • Hijyen, hıfzıssıhha ve gıda güvenliği
 • Geçerli kılma ve doğrulama
 • Tanımlama ve izlenebilirlik
 • Piyasa için sunum (ambalajlama ve etiketleme)
 • Yasal gereklilikler

STANDART KAPSAMINDAKİ GIDA ÜRÜNLERİ/HİZMETLERİ

Gıda Sunum ve Satış hizmetleri
HELAL Mİ

STANDART: Standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar  tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları kapsayarak,  uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgelerdir.

TEKNİK DÜZENLEME: İdari hükümler de dahil olmak üzere ürün özelliklerini veya söz

konusu ürünlerin işlem ve üretim yöntemlerini belirten ve uyulması zorunlu olan belgedir.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ: Bir ürünün veya hizmetin konuyla ilgili teknik  düzenlemelere veya standardına uygunluğunun yeterli ve yetkili kılınmış bir kurum veya  kuruluş tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunanlar için bir uygunluk belgesinin  düzenlenmesidir.

AKREDİTASYON: Laboratuvarların, belgelendirme ve muayene kuruluşlarının üçüncü bir  tarafça belirlenen teknik kriterlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kamu kuruluşu  tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Helal Ekonomi Sektörleri

Sektörler

Helal Belgelendirmede Güven

Geniş  katılımla  hazırlanan,  üyelerin  nitelikli  oyçokluğuyla edilen, uygulanabilirliği yüksek standartlar.

Helal Belgelendirme Sistemi ile tüm İslam coğrafyasında;

Artan Tüketici Güveni 

Engellerden Arındırılmış

Ticaret  Rekabetçi Ortam

Güçlü Bir İslam Ekonomisi 

Verimli Üretim

Kaliteli Ürün ve Hizmetler

Modern Kalite Altyapısı

Helal Belgesinde Karşılaşılan Sorunlar

 • Farklı ülke pazarları için farklı belge alma zorunluluğu sebebiyle birden fazla belgelendirme süreci;
 • Maliyetlerde Artış
 • Zaman Kay
 • İşgü Kaybı ve Verimsizlik
 • Güvenilirliği olmayan helal belgeleri sebebiyle
 • Müşteri/Pazar Kaybı 
 • Haksız Rekabet  
 • İdari Yaptırımlar
farklı ülke pazarları

İİT Küresel Helal Kalite Altyapısı

Yetkilendirilmiş Yapının kurulması ve İİT Küresel Helal Kalite  Altyapısının işler hale getirilmesiyle birlikte, sisteme taraf olacak İİT  üyesi ülkelerin akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş  belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgelerinin, sisteme  taraf diğer ülkeler tarafından başkaca bir işleme gerek kalmaksızın  tanınması vasıtasıyla helal belgeli ticaretin önündeki teknik engellerin  ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Faaliyetler

Faaliyetler

Neden Helal Belgesi Tercih Edilmeli?

Akredite helal belgeleri vasıtasıyla;

 • Müslüman  keticilerin  ürün  ve  hizmetlere  güveni  artacak,  müşteriler nezdindeki itibar yükselecektir.
 • Belgelendirmede maliyetler ve yükü azalacaktır.

 • Firmaların ürün ve hizmetlerinin kalitesi yükselecektir.

 • Helal  belgeli  ürün  ve  hizmetler  m  İslam  coğrafyasında  pazara  giriş kolaylığı yaşayacak, firmaların yeni pazarlara erişim imkanı artacaktır.

 • Tüketiciyi  yanıltmayan, güvenilirliğini ispat etmiş helal belgesine sahip olunacaktır.
 • Akredite olmayan kuruluşlarca düzenlenmiş helal belgesine  sahip işletmeler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında  Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Reklam Kurulu tarafından  cezai yaptırıma maruz kalabilecektir.

  Helal Belgelerine İlişkin Maliyetlerde Destek
 • İç piyasada KOSGEB İşletme Geliştirme Desteği Programı

 • İhracatta Ticaret Bakanlığı  Pazara  Giriş  Belgelendirme  ve  Analiz Desteği kapsamında desteklenmektedir.

Helal Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Sertifika Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.