• 0212 541 25 53
 • 0533 050 77 58
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pzt Cuma 09:00 18:00

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000:2018 Yayımlandı

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. ISO 22000 dünya çapında güvenli gıda zincirleri ve gerekli olan küresel harmonize gerekliliklerin yerine getirilmesi için bir çerçeve oluşturan uluslararası bir standarttır. ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve “tarladan sofraya” varıncaya dek gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar.

ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır. ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9000 gibi kabul görebilecek bir standart olmasıöngürülmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir.

Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir.

Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. O halde tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç bulunmaktadır.İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis ana Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir.

Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Gıda Güvenliği ayrıca Tarım Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi isteklerinde de yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içerecek şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Uyumun faydaları

Gıda güvenliği yönetim sisteminizi ISO 22000:2005'in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır; 

 • Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir. 
 • Gerçek bir global uluslararası standarttır. 
 • Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar. 
 • Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standardlarışartlarının çoğunu kapsar. 
 • HACCP Kuralı ilkelerine uygundur. 
 • HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar. 
 • Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir standarttır. 
 • Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır. 
 • Düzenleyiciler için uygundur. 
 • Yapı ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur. 
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir
ISO 22000 sektör açısından önemi nedir
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
ISO 22000 Nedir
ISO 22000 Nasıl Alınır
ISO 22000 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır
ISO 22000 Belgesi Nereden Alınır
ISO 22000 Belgesinin Süresi Var mıdır
ISO 22000 Belgesi Neden Alınır
ISO 22000 Belgesi Nereden Alınır
ISO 22000 Maddeleri
KİMLER UYGULAYABİLİR
ISO 22000 Faydaları Nedir

HACPP BELGESİİLE ISO 22000 BELGESİ ARASINDAKİ FARKLAR

ISO 22000:2005 ’in Gereklilikleri nelerdir
 • Tasarlanmış kullanımlarına göre tüketici için ürünleri sağlamada gıda güvenliği yönetim sistemini planlamayı, gerçekleştirmeyi, yönetmeyi, sürdürmeyi ve güncellemeyi hedef almak,
 • Uygulanabilen kanuni ve düzenleyici goda güvenliği şartlarının uygunluğunu kanıtlamak,
 • Tüketici şartlarını belirlemek ve değerlendirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili karşılıklı olarak uygun bulunan müşteri şartlarıyla uygunluğu kanıtlamak,
 • Gıda zinciri içerisinde tedarikçilere, müşterilerine ve uygun ilgili taraflara gıda güvenliği bildirimini etkin bir şekilde iletmek,
 • Kuruluşun kendisine ait olan belirli gıda güvenliği politikasına uyduğunu garanti etmek,
 • Dış bir kuruluş tarafından gıda güvenliği yönetim sisteminin tescilini veya sertifikasyonunu istemek veya bu uluslararası standarda göre kendi uygunluk beyanını veya kendi uygunluk değerlendirmesini yapmak
ISO 22000:2005 ’in Getirdikleri Nelerdir

ISO 22000 Prosedürleri

PROSEDÜR OLUŞTURULMASI GEREKEN KONULAR
 • Doküman hazırlama ve kontrol prosedürü
 • Kayıt kontrol prosedürü
 • Acil durumlara hazırlık ve müdahele prosedürü
 • Potansiyel güvenli olmayan ürün kontrolü prosedürü
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyet prosedürleri
 • İzleme ve ölçme prosedürü
 • İç tetkik prosedürü
 • İzleme prosedürü
 • Geri çekme prosedürü
 • Gıda güvenliğini etkileyebilecek konularda prosedürler
TANIMLANMASI GEREKEN KONULAR
ISO 22000 BELGESİ GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ıso 22000 Gıda
ıso 22000 belgesi nasıl alınır
iso 22000 haccp farkı
iso 22000 zorunlu prosedürler
ıso 22000 dökümanları
ıso 22000 standardı
ıso 22000 nedir
iso 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi

Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Sertifika Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya