• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

ISO 37001 Belgesi, ISO 37001 Sertifikası

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
ISO 37001:2016, yolsuzluk karşıtı bir yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir. ISO 37001:2016, kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak aşağıdakileri ele almaktadır:
Kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerde yolsuzluk;
Örgüt tarafından yolsuzluk;
Örgüt adına çalışan veya yararlanıcı kuruluş personeli tarafından yolsuzluk;
Örgütün iş ortakları tarafından örgütün adına hareket eden veya yararına olan yolsuzluk;
Kuruluşun rüşvetçiliği;
Örgütün faaliyetleri ile ilgili olarak örgütün personelinin yolsuzluğu;
Kuruluşun iş ortaklarıyla ilgili olarak örgütün faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk;
Doğrudan ve dolaylı yolsuzluk (Örneğin; Üçüncü bir taraf aracılığıyla veya üçüncü bir taraf tarafından teklif edilen veya kabul edilen bir yolsuzluk).
ISO 37001:2016 sadece yolsuzluk için geçerlidir. Bir organizasyona yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve bunlara tepki vermesine ve faaliyetlerine uygulanacak yolsuzluk karşıtı yasalara ve gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yönetim sistemi için şartları belirler ve rehberlik eder.
ISO 37001:2016, dolandırıcılık, kartel ve diğer anti-tröst / rekabet suçlarını, para aklamayı veya yolsuzluklarla ilgili diğer faaliyetleri özellikle ele almadığı halde, bir kuruluş bu tür faaliyetleri içerecek şekilde yönetim sisteminin kapsamını genişletmeyi seçebilir.
ISO 37001:2016 gereklilikleri jeneriktir ve etkinlik tipi, boyutu ve niteliği göz önüne alınmaksızın ve kamuda, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerde olmasına bakılmaksızın, tüm kuruluşlara (veya bir organizasyonun bölümlerine) uygulanabilir.
 
ISO 37001, hukuk dili ile değil iş adamları tarafından kullanılan düz İngilizce kullanılarak yazılmıştır. Standart, operasyonel önemi ve riske dayalı yaklaşımı ile, bir dizi anti-rüşvet önlemlerini ve kontrolleri (organizasyon ve riskleri ile makul ve orantılı olarak) belirterek mevcut bir boşluğu doldurmakta. Özellikle mevcut rehberde kapsanmayan bir ayrıntı düzeyi içermekte. 37001'in yeni ve olumlu yönleri, iş odaklı "yönetim sistemleri" yaklaşımı, şeffaflığı ve yasal olmayan dili olarak sıralanabilir.
ISO 37001, Amerika Birleşik Devletleri dışında küresel rekabet avantajı yaratan bir araç ve yolsuzlukla mücadele için etkili bir mekanizma olarak algılanmakta. ISO 37001, Uluslararası olarak faaliyet gösteren ABD şirketleri için bir yan kuruluş, dağıtım merkezi veya diğer temsilciler aracılığıyla yolsuzluk riskinin yüksek veya kültürel açıdan "normal" olduğu pazarlarda kilit rol üstlenecek ve yerel olarak desteklenmek şartıyla güçlü bir araç olacak.
Örneğin, bir hükümet yetkilisi herhangi bir çeşit olağanüstü hibe veya özel yardım talep ederse, ISO 37001'in kabul edilmiş olması ilgili kişinin engellenmesi için kullanılabilir. Standarta göre Şirket çalışanları da karşı taraftan gelen yasal olmayan ödeme taleplerini işlerini kaybetme riski, şirketlerinin ISO sertifikalarını kaybetme riski ve uluslararası ortaklarının güvenini kaybetme riski nedeniyle reddedebilir. Buna rağmen rüşvet talepleri devam eden bir sorun olarak kalırsa, ISO 37001 ilgili kurumu bu sorunlara yönelik doğru süreçleri ve mekanizmaları hazırlamaya yönlendirebilir.
Önemli ekonomileri olan Latin Amerika ülkeleri bu standarda ilgi göstermekte ve sonuçta uyum için yetkinlik sahibi uzman için talep artışı yaşanmakta.
ISO 37001, yöneticilerin şirketlerde rüşvet ve yolsuzlukları önleme faaliyetlerine sahip olmalarını gerektirir; ABD'li şirketlerin standartlara sıkı sıkıya bağlılıklarını izleyebilecekleri uyum ekipleri bulunmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, yüksek riskli ülkelerdeki tedarikçiler, distribütörler veya temsilciler için boyutlarına bağlı olarak yetkinliği olan yöneticileri bulmakta zorluklar yaşayabilir, özellikle uyum yöneticileri ve piyasa iyi gelişmiş veya yapılandırılmamışsa !
Dünyada ABD ve İngiltere Etik ve Uyum yönetimi alanında lider kalmaya devam ediyor. ISO 37001'i, yüksek riskli ülkelerde gerçekleştirdiği rekabetçi evrim için eleştirel bir fırsat olarak değil, kullanışlı bir araç haline getiren net uyum yasalarına ve deneyimli yürütme organlarına sahip bulunmaktalar.
İş adamlarının gelir, maliyet ve vergi gibi konulara hakimiyetleri “düzenleyici öncelikler" ve "yasal gri alanlar" gibi rüşvet karşıtı konulara oranla daha yüksektir.  Çünkü bu konulardaki yasal referanslar daha azdır. ISO 37001'in büyük avantajlarından biri; şirketlere gelir artışı, maliyet tasarrufu ve kurumsal sorumluluk gibi anahtar performans göstergelerinin iyileştirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını sağlamasıdır.

Uluslararası şirketler, kendi Rüşvet ve Yolsuzluk Risk Yönetim sistemleri nedeniyle tedarik zincirlerinde yer alan firmalar üzerinde bu konudaki baskılarını arttırmaktalar. Bu yükümlülüklerin kabul edilmesi ve uygulanması (ör. Sertifikalar, doğrulama denetimleri, Bağımsız incelemeler ve / veya talep eden şirketin yolsuzlukla mücadele politikasının toptan kabulü) hem büyük organizasyon gerektirmesi hem de pahalı olması nedenleriyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük şirketlerle çalışmalarını zorlaştırıyor.
ISO 37001 Rüşvet ve yolsuzluğu önleme konusunda "ortak dil" olarak görülme ve kullanılma potansiyeline sahip iş odaklı bir yönetim sistemidir. Şirketler daha sonra bu standartları mevcut iş ortaklarınını yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda basitleştirmek veya sistemlerini geliştirmek için kullanabilirler. Böylece uyum maliyetlerini düşürerek başka kurumların da ISO 37001'i uygulayarak bu değer zincirine katılmalarını kolaylaştırabilirler.
Erken aşamalarda, bir şirketin standart kabulü aynı zamanda bir pazarlama farklılaştırıcısı olabilir; sertifikasyon, varlığın rüşvetle mücadele riskini olumlu şekilde gidermek için ekstra yol kat ettiğini gösterir.

Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Sertifika Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.