• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

ISO 50001 Belgesi, ISO 50001 Sertifikası, ISO 50001 Belgelendirme

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

50001 EYS

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.


Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.

Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.

Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.

Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.

İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.

Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.

Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları

ISO 50001 Standardını Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, her tip ve büyüklükte organizasyonun, özel ya da kamu kuruluşlarının, hizmet ya da üretim sektöründe faaliyet gösteren her kuruluşun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur. Enerji bağlantılı çalışan kuruluşları ise doğrudan ilgilendirmektedir.

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek...

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri oluşturması ve bu doğrultuda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

 

*Maliyetlerin azalmasında,

*Sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde

*Sürdürülebilir çevre katılımının gösterilmesinde

*Bir politika oluşturma ve bu nasıl işlediğini gözlemlemede,

*Fix hedeflerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde katma değer oluşturur.

ISO 50001 baz enerji tüketiminizi anlamınızı sağlayacak süreçlerin uygulanmasında, aksiyon planların oluşturulmasında, enerji performans göstergelerinin ortaya çıkmasında, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesinde avantaj ve kontrol sağlar.

ISO 50001 eys kurulumu için aşağıdaki aşamaları ve süreleri öngörebiliriz.

ISO 50001 danışmanlığı kapsamında aşağıdaki kalemlerin üzerinden geçilmektedir:

-Kapsamın belirlenmesi

-Çalışanlara ve ilgili taraflara güvenlik farkındalığı eğitiminin verilmesi

-Boşluk analizi, işletmenin var olan durumunun belirlenmesi

-Enerji politikasının oluşturulması

-EYS için gerekli kaynakların atanması

-EYS için planlamanın çıkarılması

-Yasal gereksinimlerin belirlenmesi

-Enerji tüketimlerinin belirlenmesi

-Enerji tüketimi verilerinin toplanması

-Enerji performansıyla ilgili hedeflerin belirlenmesi

-Enerji performansıyla ilgili iyileştirmelerin belirlenmesi

-EYS sistemi ile ilgili politika, prosedür, talimatların oluşturulması, var olanların güncellenmesi

-İç denetimin gerçekleştirilmesi

-Yönetim gözden geçirmenin gerçekleştirilmesi

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

25 Ocak 2020'de, yönetmeliğe göre 1000 TEP üzerinde olan endüstriyel işletmeler  (enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu olanlar), elektrik üretim tesisleri, OSG’ler için ISO 50001 zorunlu hale geldi.

(2) (Değişik:RG-25/1/2020-31019) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.

ISO 50001 Energy Management Standard

Neden ISO 50001

  • ISO 50001 kanıtlanmış bir standarttır. Uygulaması, enerji kullanımının azalmasına, verimlilik ve rekabet gücünün artmasına neden olur. 
  • ISO 50001 iş dostudur. ISO 50001 standardını benimseyen kuruluşlar,% 10 veya daha fazla başlangıçtaki enerji iyileştirmelerini gerçekleştirmekte ve çoğunlukla operasyonlarda düşük maliyetli veya ücretsiz değişikliklerle net maliyet tasarrufu elde etmektedir. Çok uluslu şirketlerin önemli bir kısmı, diğer ISO yönetim sistemi standartlarına (ör. ISO 9001 ve 14001) zaten aşinadır, bu da özel sektör alım ve sürdürülebilirlik stratejilerine entegrasyon potansiyelini önemli ölçüde güçlendirmektedir. 
  • ISO 50001 zaten dünya çapında kabul görmektedir. Standart, iklim azaltmalarını desteklemek için sağlam ölçüm ve doğrulama ile enerji tasarrufu için kabul edilen ve güvenilir bir araçtır.
  • Standart, iklim taahhütlerinin yerine getirilmesinde şeffaf bir ilerleme sağlar. COP21 gündemi, uluslararası iklim taahhütlerine yönelik ilerlemeyi ölçmek için küresel olarak ilgili ve şeffaf kriterler çağrısında bulundu. 50'den fazla ülke ile ortaklaşa geliştirilen uluslararası bir standart olan ISO 50001 bu ihtiyacı karşılamaktadır. IS0 50001 için tamamlayıcı politikalar ve programlar Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Komisyonu gibi kilit pazarlarda zaten mevcuttur. Mevcut programlar ile yeni yerel ve uluslararası iklim taahhütleri arasında doğrudan bağlantılar kurulabilir. 
  • Uygulama, değişimi ve etkileri kalıcı kılar. ISO 50001, kuruluşların enerji verimliliğine yönelik basit bir proje tabanlı yaklaşımın ötesine geçmelerine yardımcı olur. Şirketler stratejik enerji yönetimini bütüncül bir iş uygulaması olarak gömerek, enerji verimliliği fırsatlarının sürekli olarak gerçekleştirilmesini ve enerji kazanımlarının zaman içinde kalıcı olmasını ve büyümesini sağlar.

Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Sertifika Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.