• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

TS EN ISO 15038 Çeviri Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi

Çeviri yapan kuruluşlar için müşteri memnuniyetini sağlamak, hizmet sektöründeki diğer firmalardan hiç de kolay değildir. Özellikle yabancı dil kullanımı söz konusu olduğundan, müşteri memnuniyeti güven unsuru ile birlikte daha öne çıkmaktadır. Bir de işin sürekliliği konusu var. Çünkü bu güven unsuru yaratıldıktan sonra müşterilere sürekliliği esas alan en uygun çözümler üretmek temel amaçtır. Bunun için de çeviri işlerinin taahhüt edilen süre içinde tamamlanması, müşterilerin beklentilerine cevap verecek kalitede olması ve olası en düşük fiyata yapılması gerekmektedir.
TS EN ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi
Şimdi bu temel yaklaşıma yeni bir kriter daha ekleniyor. O da TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak. Çeviri hizmetleri veren kuruluşlar için belirlenen bir kalite standardı olan bu belgeye sahip olmak, artık çeşitli ihalelerde de aranmaktadır. Aslında çeviri yapan kuruluşlar için, belirlenmiş standartlara göre hizmet vermenin yararları çok fazladır. Performansa odaklı olmak, verimli çalışmak, sürdürülebilir bir başarı yaratmak, hep bu satandartlar sayesinde olacaktır.
Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2009 Nisan ayında tarihinde TS EN 15038:2009 numaralı Türk standardı olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.

Bu standardın amacı çeviri hizmeti evren kuruluşların, temel çeviri sürecindeki hizmet kalitesi koşullarını tanımlamaktır. Ama aynı zamanda sadece çeviri hizmeti veren kuruluşlar değil, çeviri hizmeti alan kişi ve kuruluşlar açısından da standartlar belirlenmiş olmaktadır.

Standardın kapsamı olarak, insan ve teknik kaynaklar, kalite ve proje yönetimi ve sözleşmeyle belirlenmiş hizmet yöntemleri kapsamında, çeviri hizmeti veren kuruluşların sahip olacağı gerekler belirlenmiştir. Ayrıca sözlü çeviri hizmetlerinin kapsam dışında tutulduğu belirtilmiştir.

Çeviri hizmetleri veren kuruluşlarda insan kaynağı en önemli unsurdur. Çeviri projelerinde çalışacak kişilerin yanında, düzeltmen ve denetici olacak kişilerin de sahip olması gereken beceri ve özellikler sayılmıştır.

Çevirmenlerde olması gereken mesleki yeterlilik koşulları şunlardır:

    Çeviri yeterliliğine sahip olmalıdır. Bu beceri, metinleri gerekli düzeyde çevirebilme ve metnin anlaşılır olmasında çıkabilecek sorunları değerlendirme yeteneğidir.
    Kaynak dili anlayabilmeli ve hedef dili ustaca kullanabilmelidir. Bu beceri, özellikle ihtisas konulu yazılarda konu hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak yeteneğidir.
    Araştırma, bilgiyi edinme ve işleme yeteneği olmalıdır. Bu beceri, araştırma gereçlerini kullanabilme, erişilebilir bilgi kaynaklarından yararlanmak için uygun stratejileri geliştirme yeteneğidir.
    Kaynak dilin ve hedeflenen dilin kültürlerini, yöresel özelliklerini, değerlerini ve davranış biçimlerini tanıyor olmalıdır.
    Çevirinin uzmanca hazırlanması için gerekli olan beceri ve yeteneklere sahip olmalıdır. Bu beceri teknik kaynakları kullanma becerisini de kapsar.

Çeviri yapan kişilerde, bu sayılan özellikler yanında şu koşullardan biri veya birkaçı da aranmaktadır:

    Çeviri konusunda yüksek öğrenim yapmış olmalı
    Başka bir alanda yüksek öğrenim yapmış ve bunun yanında en az iki yıl deneyim yapmış olmalı
    Çeviri alanında en az beş yıl mesleki deneyimi olmalı

Gelelim düzeltmenlerin mesleki yeterliliklerine. Düzeltmenler de çeviri yapanlarda aranan özelliklere ve ilgili alanda çeviri deneyimine sahip olmak zorundadır.

Denetmenlerin ise mesleki yeterlilik açısından hedef dilde saha uzmanı olmaları aranmaktadır.

Çeviri yapan kuruluşların teknik kaynaklarına gelince. Çeviri projelerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi gerekir. Bunun için belge ile verilerin sağlıklı ve güvenilir olarak işlenmesi, saklanması, gerektiğinde geri alınması, arşivlenmesi ve yok edilmesi için gerekli sistemler kurulmuş olmalıdır.

Çeviri yapan kuruluşların kalite yönetim sistemleri açısından da büyüklüğü ve kurumsal yapısı ile orantılı olarak bir kalite yönetim sistemine ve ihtiyaç duyulacak süreçlere sahip olması gerekir.

Nihayet çeviri yapan kuruluş açısından, alınan her iş bir proje niteliğindedir. Bu nedenle de proje, çeviri yapan kuruluşun yöntemlerine ve müşteri ile yapılan anlaşmanın koşullarına uygun şekilde sorumlu bir proje yöneticisi tarafından yönetilmelidir.
TS EN ISO 15038 Nedir
Tercüme hizmetleri aslında yasaların kolayca uygulanabileceği bir alan değildir. Bu yüzden de çeviri gereksinimi duyan insanlar, bu hizmeti veren kuruluşların ne kadar yetkin oldukları, ne kadar doğru ve hatasız çeviri yapabildikleri ve verdikleri hizmetin ne kadar kaliteli olduğu konusunda tereddüt duymaktadırlar. TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, bu eksikliği gidermek amacı ile kurulmuş bir sistemdir. Belgelendirme hizmetleri veren şirketler aracılığı ile alınan bu belge, çeviri alanında faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası bir güvene sahip olmalarına olanak tanımaktadır.

TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, çeviri hizmetleri veren kuruluşlar için geliştirilmiş bir kalite standardıdır. Çeviri yapan kuruluşlar, hizmet kalitesini göstermek amacıyla bu belgeye sahip olmaktadırlar. Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanlarında yaşanan baş döndürücü rekabet ve her an yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik koşullar, tercüme hizmetleri veren şirketleri de zorluyordu. Bu yüzden de bu kuruluşlar ISO 9000 Kalite Sistem Standartları içinde ISO 9001 belgesi alıyorlardı. Bu belge ile, o şirketin müşteri koşullarını ve uygulanabilir standartları karşılayan ürünleri sağlama yeteneğine sahip olduğu belgelenmiş oluyordu. Bu şekilde belge, şirketin müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediğini ve bunun için de gerekli kalite yönetim sisteminin koşullarını yerine getirdiğini gösteriyordu.

Ancak çeviri yapan şirketler için ISO 9001 standardı tek başına yeterli gelmemeye başlayınca, TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı kurulmuştur. Dünya çapında kabul gören ve Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde bir kriter olarak istenmeye başlanan bu standart, çeviri yapan kuruluşlara çeviriye özgü kalite yönetimi sertifikasyonu sağlamak için hazırlanmıştır. Bu belge, belgelendirme yapan kuruluşlar tarafından, yerinde denetim yapılarak ve bağımsız bir şekilde verilmektedir.

Avrupa’da çeviri sektöründe evrensel bir kalite standardı kurmak için çalışmalara 1990’lı yılların sonlarında başlanmıştır. Avrupa Standartlar Komitesi 2003 yılında ilk taslakları oluşturmuş, 2006 yılı Mayıs ayında ise bu standart yayımlanmıştır. Ülkemizde ise 2008 yılında ilk çalışmaları yapılmış ve hizmete alınmıştır.

Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesini ulusal ve uluslararası tercüme yapan bütün firmalar alabilmektedir. Neticede bu belge çeviri hizmeti veren kuruluşların kaliteli hizmet koşularını tanımlamaktadır. Aslında bu standartları uygulamak, sadece uygulama talimatlarını kayıt altına almak değildir. Çeviri bekleyen kişi veya kuruluşların beklentilerini en doğru bir şekilde karşılamak için, o işe en uygun çevirmenin atanması, en az çeviriyi yapan kadar yetkin bir düzeltmen tarafından çevirinin kontrol edilmesi ve işin standartlara uygum şekilde denetlenmesi gerekmektedir.

Herşeyden önce EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, şu temel satandartların sağlanmasını öngörmektedir:

    İnsan ve teknik kaynaklar
    Kalite ve proje yönetimi
    Sözleşme çerçevesi ve
    Hizmet prosedürleri

Bu demektir ki, bu sistemin standartlarına sahip bir çeviri kuruluşundan bahsedebilmek için, hizmetlerin proje yönetimi, kalite yönetim sistemi, müşteri ilişkileri, teknik kaynaklar ve insan kaynakları yönetimleri ile üretilmiş olması gerekmektedir. Ama bunun yanında üretilen hizmetlerin kayıt altına alnması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve izlenmesi yöntemleri de belirlenmiş olmalıdır.

Sonuç olarak Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi ile önemli kazanımlar elde edilmektedir. Bir kere müşterilerin güveni sağlanmış olmaktadır. Hizmet kalitesinin yükselmesi zaten kaçınılmaz olacaktır. Bu arada mükemmel organize edilmiş bir çalışma sistemi kurulmuş olacaktır. Nihayet piyasada rekabet koşullarında hep bir adım önde olunacaktır.

Bu arada şunu da belirtmekte yarar var: sözlü çeviri hizmetleri bu standardın kapsamına girmemektedir.


TS EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu belgeyi almak konusunda, Yys Danışmanlık  Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri şirketinden destek alabilirsiniz.
TS EN ISO 15038 Nasıl Alınır
TS EN ISO 15038 Faydaları Nelerdir

Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Sertifika Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

© 2023 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.