• 0212 541 25 53
 • 0533 050 77 58
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pzt Cuma 09:00 20:00

BSCI Danışmanlığı, Eğitim, İş ve İşçi Güvenliği

BSCI NEDİR?

BSCI, ILO'nun (Uluslararası İşçi Organizasyonu) iş ve işçi güvenliği standartlarını ve kriterlerini baz alarak ve tedarik zincirlerinin sosyal performanslarının iyileşmesini ve gelişmesini sağlar. BSCI, Brüksel merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış özel bir standarttır.

BSCI Temel Bilgilendirme Eğitimi

 1. BSCI ve BSCI platformuna giriş
 2. BSCI Tedarik Kuralları ve temel düzenlemeler
 3. BSCI’ın ilk adımı ve Proseslere bakış
 4. BSCI denetim döngüsü
 5. İlk BSCI denetimine hazırlık
 6. BSCI Anket soruları ve açıklanması
 7. BSCI, en iyi uygulama (SA 8000) ve uygulanabilirliği
 8. Sosyal denetim raporunun anlaşılması ve BSCI puanlama sistemi
 9. BSCI tekrar denetim ve bu denetime hazırlık.
 10. Düzeltici faaliyet planları ve bu planların uygulanmaları

BSCI Danışmanlığı Kapsamında Verilecek Hizmetler

1.Gerekli dokümantasyonun oluşturulması,

2.Çalışma saatleri ile ilgili uygulamaların değerlendirmesi,

3.Yasal gerekliliklere uygun ödeme şeklinin oluşturulması,

4.Çocuk işçi ve genç işçilerle ilgili uygulamaların değerlendirmesi,

5.Sendika ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili uygulamaların değerlendirmesi,

6.Uygun sıcaklık, Havalandırma, Gürültü, Aydınlatma,  Hijyen koşulları,  Yeterli hareket alanı. Vb. çalışma koşularının değerlendirilmesi,

7.Sağlık ve sosyal alanlarla ilgili standartların değerlendirilmesi ve gerekliklerin oluşturulması,

8.İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili açıkların tespit edilmesi ve risklerin değerlendirilmesi,

9.Çevre yasalarına uyum durumunun değerlendirilmesi,

10.Ayrımcılık taciz ve istismar konusunda bilinçlendirme,

BSCI kapsamında neler yapıyoruz?

TEMAS

Danışmanlık süreci soğuk temas denilen danışmanın işletme ile iletişime geçmesi sonucu veya işletmenin herhangi bir ihtiyacından dolayı danışman ile iletişime geçmesi ile başlar. Bu temas süresi boyunca danışmanın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı ve danışmanın firmaya hitap edip etmediği konuları netleştirilerek çalışmanın başlayıp başlamayacağına karar verilir. Başlanması kararı durumunda danışmanlık sözleşmesi imzalanır,

TEŞHİS

İlk temasın ardından anlaşılması durumunda firmanın ihtiyaçları belirlenmesine yönelik danışmanın belirleyeceği katılımcılarla toplantı gerçekleştirilir. Toplantıya danışman başkanlık eder. Toplantı daha çok firmanın mevcut durumun analiz edilmesine yönelik sürdürülür. Ve toplantının sonunda sorunlar ve eksiklikler ana hatları ile belirlenir,

GÖREV TANIMI

İşletmenin taleplerinin karşılanması için danışmanın hangi görevleri yerine getirmesi gerekliliği müşterek olarak belirlenir. Bu görevleri yerine getirirken firmadan kimlerin iletişimde olacağı ihtiyaç olması halinde müşteri veya tedarikçilerden kimlerle iletişime geçmesi gerekliliği ortaya konur,

PROJE HEDEFLERİNİN BEKLENEN SONUÇLARI ORTAYA KONMASI

Danışmanın görev tanımı belirlendikten sonra bu görevleri yerine getirirken performansının ölçümlenebilmesi için performans kriterlerinin ve hedeflerin ortaya konması gerekmektedir. Bu hedeflerin ne kadarlık kısımlarının tamamlandıkları ise proje süresince periyodik olarak kontrol edilerek projenin temposu ayarlanır,

HEDEFLERİ PLANLANMASI

Hedefler bazen birbiri ile ilişki içerisinde bulunmaktadır. Ve bir hedefin gerçekleştirilebilmesi için başka bir hedefin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden hangi hedefin hangi sıra ile ulaşılacağı planlanması gerekmektedir. Bu aşamanın ardından proje planı oluşur ve işletmeye beyan edilir,

VERİLERİ TOPLANMASI

Gözlem, mülakat ve anketler uygulanarak danışmanın ihtiyacı olan bilgiler tedarik edilir. Bu aşamada çalışanların mesailerinde feragat etmeleri gerekmektedir. Ve doğru bilgiyi danışmana ulaştırmaları gerekmektedir,

VERİLERİN ANALİZİ

Veriler toplandıktan sonra karmaşık olan verilerin düzenlenmesi sınıflandırılması ardından analiz edilerek yorumlanması gerekmektedir. Hangi veriyi nerde nasıl kullanılacağı verilerin doğruyu yansıtıp yansıtmadığı, başka türlü nasıl verilerin elde edilebileceği konusunda önerilerde bulunulur,

UYGUALAMA

Ana aşama olan uygulama aşaması projenin %80’lik bir kısmını kapsamaktadır. Verilerin elde edilmesindeki kolaylık uygulamada görülmeyebilir. Bu tip sorunlara değişime karşı direnme, kültürel statüko, danışmana karşı duyulan güvensizlik gibi etkiler sebep olmaktadır. Sorunların çözülebilmesi için ise planın sıkı kontrol edilip sorunların meydana geldiği noktalara yoğunlaşarak çözüm önerileri getirmek danışmanın başlıca görevidir,

RAPORLAMA

Uygulamanın tamamlanması ve sözleşmedeki sürenin dolması ile görev sona erdirilir. Fakat sona erdirilemeden önce nihai bir analiz geçekleştirilerek firmada yapılan işlemler ve etkileri yönetime raporlanır.

SORUMLULUK VE YETKİLER

 • Üst yönetim adına, BSCI Davranış Kurallarının uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini koordine etmek.
 • BSCI uygulamalarına ait prosedür ve politikalarının etkinliğini izlemek ve üst yönetime raporlamak.
 • Yapılan faaliyetlerin, ilgili yasal düzenlemelere göre uygunluğunu izlemek.
 • Firma içinde veya tedarikçi firmalarda BSCI uygulamaları ile ilgili, eksik -zayıf yönleri tespit ederek, düzeltici / önleyici faaliyet sistemi çerçevesinde çözümlemek.
 • Müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Firma bünyesindeki organizasyon birimlerine BSCI davranış kuralları, politika ve prosedürleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmak.
 • Kuruluş içi ve dışı tetkikleri planlamak ve bu planı uygulamak.
 • İç ve dış iletişimi desteklemek, ilgili tüm tarafların bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmaları koordine etmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek ve uygulamak.
 • Sosyal Uygunluk ve BSCI kapsamında toplantılar koordine etmek ve bu toplantılara katılmak.

*SEDEXSLCP BSCI denetimleri ve markalar (LCWAİKİKİ -ZARA-HM- STREETONE C&A denetime hazırlamaktayız.

Sosyal uygunluk eğitimleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.