• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

İş Sağlığı Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, işletmeler üzerinde büyük yük olan iş kazalarını önleme ve meslek hastalıklarının önüne geçme konusunda ciddi bir kazanç sağlayacaktır. ISO 45001 standardı, bütün dünyada işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini arttırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratma açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve üzerlerindeki yükü düşürecek gereklilikleri içermektedir.
ISO 45001 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 45001:2018 iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı

ISO 45001:2018 nedir?

ISO 45001 standardı; yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, çalışanlar için sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının minimize edilmesi, tehlikelerin doğru şekilde tanımlanarak risklerin tespit edilmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yüksek seviyeli yapıda hazırlanan, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları gözetmeksizin oluşturulan ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardıdır.

ISO 45001 ile OHSAS 18001 arasındaki fark nedir?

• OHSAS 18001 yalnızca riskler ile ilgilenir; ISO 45001 hem risk hem de fırsatlara bütüncül bir b bakış açısıyla yaklaşır.
• ISO 45001 ile daha proaktif bir yönetim sistemi devreye girmiştir.
• Şeffaf bir yönetim anlayışı ISO 45001 ile beraber uygulanmaya başlamıştır.
• ISO 45001’de işçilerin daha sağlıklı ve daha güvenilir bir ortamda iş faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak için gerekli kontrollerin uygulanışı artırılmıştır.
• ISO 45001, OHSAS 18001’e göre departmanların görüş ve düşüncelerine daha fazla önem vermektedir.

ISO 45001 belgesi nasıl alınır?

• Boşluk Analizi
• Farkındalık Eğitimi
• Tehlike analizi ve risk analizi
• Dokümantasyon Tasarımı ve sonuçlandırması
• Uygulama
• İç Denetçi Eğitimi ve iç denetimin yürütülmesi
• Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı
• Uygulamanın Gözden Geçirilmesi
• Ön değerlendirme denetimi
• Aşama 1 – belgelendirme denetimi
• Aşama 2 – belgelendirme denetimi
• 45001 Sertifikası
• Sistemin sürekli iyileştirilmesi için danışmanlık

ISO 45001 eğitim içeriğinde neler var?

ISO 45001 maddeleri eğitimi ohsas 18001 ile 45001 arasındaki fark nedir göstermekle birlikte, eğitim fiyat avantajı ile İstanbul veya Ankara yada İzmir de olmadan Dünyanın her yerinden kaliteli bir eğitim almanızı sağlar. Bu eğitim ISO 45001 baş denetçi / tetkikçi konusunda da yardımcı kaynak durumundadır.


Başlıca ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetim (İç Tetkik) Eğitimi

ISO 45001:2018 standart maddeleri nelerdir?

ISO 45001:2018 10 ana maddeden oluşur;
Madde
1. Giriş & Kapsam
2. Kaynaklar
3. Şartlar & Koşullar
4. Organizasyonun bağlamı
5. Liderlik ve işçi katılımı
6. Planlama
7. Destek
8. Operasyon
9. Performans Değerlendirmesi
10. Bu belgenin kullanımına ilişkin İyileştirme
Ek A-Kılavuzu

ISO 45001 belgesinin fiyatı ne kadar?

ISO 45001 İSGYS Belgesi Fiyatı, belge fiyatı, işletmenin riskine bağlı adam/gün denetim maliyetleri toplam fiyatı, denetim iaşe giderleri toplamı olarak belirlenir.
ISO 45001 belgesi hizmetinin maliyeti birçok etkenden dolayı farklılık gösterebilir. Bunlar; danışmanlık hizmetinin firmaya uygulandığında ne kadar süreceği, danışmanlık sonrası personele verilecek eğitim içeriği, firmanın faaliyet sürdürdüğü sektör, kaç çalışanı olduğu, uygulayacağı iso 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardından tam olarak beklentisi, zorunluluktan mı yoksa müşteri isteğinden dolayı mı aldığı, ihaleye girmek için mi istediği, yer mekan durumu vb. gibi çeşitli faktörlerdir. Tüm soruların netleşmesi sonucu bir fiyat teklifi oluşturulmaktadır.

ISO 45001 belgesi alabilmek için istenen evraklar nelerdir?
Vеrgi levhası
іmza sirküleri
oda kaydı
faaliyеt belgesini
Ticaret Siсil Gаzetesi
SSK görev Dökümü
Belge hakkında Yazılacak Olan Kapѕam

Yıllık ara denetim gözetim denetim yeniden belgelendirme nedir?

Gözetim Denetimleri Yönetim sistem belgelendirmeleri 3 er yıllık periyotlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu 3 yıllık süre içerisinde kuruluşunuzdan beklenen yükümlülük, belgelendirilmiş olan sistemin etkin uygulamaya devam etmenizdir. Bu süre içerisinde yönetim sisteminiz aşağıda da detayı verilen belirli aralıklar ile gözetim denetimine tabi tutulacaktır. Belirtmek gerekir ki aşağıdaki verilen süreler ne olursa olsun, sisteminiz minimum olarak yılda bir kez denetlenecektir. Gözetim denetimlerinde temel amaç sistemin etkin şekilde uygulanmaya devam ettiğinin tespitidir.

Yeniden Belgelendirme süresi olan 3 yılın sonunda istemeniz halinde yeniden bir 3 yıllık belgelendirme sürecine girmeniz gerekmektedir. Bu nedenle belgelendirme süresi bitmeden önce sizleri tekrar arayıp yeniden bir belgelendirme süreci ile ilgili teklifimizi sunacağız.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi nasıl kurulur?

ISO 45001:2018 Belgesi almak ve yönetim sistemini kurup, uygulamak isteyen işletmelerin aşağıda belirtilen parametreleri uygulamaları gerekmektedir;
1. İlk olarak işletmenin çok geniş çerçevede kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu analizlerde, İş Sağlığı ve güvenliği etkenleri, risk, tehlike ve fırsat bileşenleri, kuruluşun bağlamı, iç ve dış faktörleri, çalışanlar ve tüm ilgili taraflar yer almalıdır.
2. İşletme kendi iş güvenliği yönetimi kapsamını dikkate alarak tanımlamalıdır. Bu tanımlama da, yönetimden ne istenmelidir ve ne elde edilmelidir analizleri yer almalıdır.
3. İşçi Sağlığı ve Güveliği politikası ve Sağlık ve Güvenlik amaç ve hedefleri oluşturulmalıdır.
4. İSG Yönetim Sistemi için kurulumu için bir takvim oluşturulmalı ve takvimde, İSG Sisteminin nasıl planlanacağı ve nasıl başarıya ulaşacağı için yapılacak faaliyetler gözden geçirilerek tanımlanmalıdır.
5. ISO 45001 Standardı’ nın uygulanabilmesini gerektiren yeterlilikleri ya da kaynak boşluklarını tanımlanmalıdır.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi almanın faydaları nelerdir?

Şirketlerin, işlerinin verimli ve sorumlu bir şekilde yönetildiklerini ve işle ilgili kaza ve olaylardan kaynaklanan aşırı duruş süresi olmadan güvenilir bir hizmet sunabileceklerini göstermeleri gerekir.

• Proaktif risk önleme ve İS&G performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artması,
• Yasal ve düzenleyici uygunluğun güçlendirilmesi,
• Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışmaya olan bağlılığınızı göstererek sosyal sorumluluk bilincinizi kanıtlama,
• Çalışanlarınız için daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak ve iş kazalarını en aza indirmek,
• Marka ve kurumsal itibarınızı korumak,

ISO 45001 danışmanlığı almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, işletmelerin çalışanlarına daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmalarını ve iş kazalarının ve sağlık sorunlarının önlenmesini amaçlamaktadır. ISO 45001 danışmanlığı almak, işletmelerin daha iyi bir yönetim sistemine sahip olmalarını ve bu standartta uygunluğu sağlamalarını sağlar.

1. İlgili danışmanlık hizmeti sağlayıcılarını araştırın ve referanslarını kontrol edin. Kaliteli bir firma, referansları ve deneyimi olan profesyonel bir ekip tarafından yönetilecektir.

2. Danışmanlık hizmeti sağlayıcılarıyla iletişime geçip, ISO 45001 uygunluğunu sağlamak için sundukları hizmetleri öğrenin. Hangi aşamalarda destek verecekleri, denetleme ve belgelendirme işlemlerinin ne kadar zaman alacağı, maliyetler gibi konuları sormaktan çekinmeyin.

3. Planlama sürecine yardımcı olacak bir danışmanlık firması seçin. İşletmenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir planda karar kılmanız gerekiyor. Çalışma koşullarına, işyeri güvenliği ve risk yönetimi konularına derinlemesine bakılması gerekiyor.

4. Danışman ile çalışarak, işletmenizin mevcut iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini eksiksiz bir inceleme yapın ve ISO 45001 için hangi düzeyde hazır olduğunuzu belirleyin. Bu inceleme sonucu, ISO 45001 uygunluğuna yönelik bir yol haritası belirlemeniz gerekiyor.

5. Gerekli değişiklikleri yapın ve son düzey ISO 45001 uygunluğunu sağlamak için ekipten yardım alın. Danışmanlık hizmet sağılayıcıları, kalite yönetim sistemi görevleri kapsamında düzenli denetimler ve raporlar hazırlayarak performansınızı arttırmaya yardımcı olabilirler.

ISO 45001 danışmanlık hizmetleri, işletmelerin çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamalarına ve yasa ve yönetmeliklere uygun olmalarına yardımcı olur. Uygun bir danışmanlık hizmeti sağlayıcısı, işletmenizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlayarak, ISO 45001 uygunluğunu sağlama konusunda size özel bir plan sunar.

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.