• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 18:00

SA 8000 Danışmanlığı

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Belgesi

Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir. SA 8000, mal ve hizmet üretiminde etik unsurları garanti altına alan bir standarttır ve tüm sanayi kollarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen her büyüklükte işletmeye uygulanabilir.

Sağlık kurumlarında insana odaklı sistemlerin kullanılması, yeni yaklaşımları da beraberinde getirmiş olup, özellikle medikal cihaz üreticileri için standartlar geliştirilmiştir. Medikal cihaz üreten kuruluşların pazar gereksinimlerine uyması zorunludur.
Pazar gereksinimleri bölgesel olarak değişmektedir. AB pazarı için Medikal Cihazlar Karanamesi, Aktif Implante Medikal Cihazlar Kararnamesi, ve IN Vitro Medikal Cihazlar Kararnamesi, ve ABD için FDA Mevzuatı pazar gereksinimleri oluşturmaktadır. Bu düzenlemeler doğrudan ürünle ilgili olup, üretime yönelik etkin düzenlemeler dalga dalga yayılmaktadır. AB medikal pazarınışekillendiren EN 46000 standartları tüm dünyaya ışık tutmuştur. ISO bu standartın etkinliğini dikkate alarak ISO 13485 olarak küresel harmonizasyonu yayımlamıştır. ISO 13485:2003 standartı ISO 9001:2000 standartı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi Cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır. Standart ISO 9001:2000'e bağlı olmasına karşın ayrı bir standart olarak geliştirilmektedir. ISO 13485:2003'de maddeler ve fıkralar aynen ISO 9001:2000'den alınmış olup sadece bazı bilgilerde ufak değişikliğe gidilmiştir.SA 8000

Bu standart bir kuruluş tarafından tıbbi cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmetleri ile ilgili hizmetlerin tasarımı, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek bir kalite yönetim sisteminin şartlarını belirler. Ayrıca standart kuruluşun müşteri ve mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini değerlendiren Belgelendirme kuruluşları dahil, iç ve dış kuruluşları tarafından kullanılabilir.
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Belgesi
SA 8000 NEDİR?
SA 8000, ISO 9001 kalite Yönetim Sistem Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı’ nıörnek alan, performans koşulları kadar prosedür ve sistem koşullarını da önemseyen, yönetim sistemi ile davranış kodunun bileşimi bir standarttır. Ekim 1997’de Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü (The Council on Economic Priorities Accreditation Agency-CEPAA), diğer adıyla Sosyal Sorumluluk Uluslararası (Social Accountability International-SAI) tarafından geliştirilen ve “Amnesty International” ve “The National Child Labor Committee” gibi sivil toplum örgütlerince desteklenen standart, Avon Cosmetics, Toys ‘R’ Us (ABD), Sainsbury (İngiltere) ve Otto Versand (Almanya) gibi işletmelerin yanı sıra, çeşitli insan hakları grupları, işgören sendikaları gibi kuruluşlarında desteğine sahip bulunmaktadır.  Gönüllülük ilkesine dayanan ve tedarikçi seçiminde dünyadaki ilk evrensel ahlak standardı olma özelliğine sahip bulunan SA 8000’in, küresel işletmelerin tedarikçilerinden, ISO belgelerinin yanı sıra isteyeceği önemli bir standart olacağına inanılmaktadır.
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi FAYDALARI NELERDİR
ISO 13485:2003 Maddelerinin Yapısı
SA 8000 NASIL ALINIR
SA 8000 Nedir?
SA 8000 Standardını Kullanabilecek Kuruluşlar
SA 8000 Nasıl Alınır?
SA 8000 Maddeleri
SA 8000 Kurma Aşamaları
SA 8000 Faydaları
SA 8000 Şartnamesi Temel Kuralları

türkiyede sa 8000 alan firmalar

Türkiye'de SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardına sahip 6 firma bulunmaktadır. Bu firmalar; Marshall Boya, Beko, Alorka Carrier, Topkapıİplik, Socotab Tütün, Yeşim Tekstil'dir. 

sa 8000 belgesi nasıl alınır

ISO standartları kalite yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemi için süreç tabanlı, hizmet ve üretim sektörlerinin her ikisinde de uygulanabilen standartlardır. SA 8000 standardı ise daha az süreç tabanlı, daha fazla kuralcı ve sonuç odaklıdır. SA 8000 üretim sektörü ile daha fazla ilgilidir ve denetimleri ISO 9000 ve ISO 14000'de olduğu gibi sadece süreç yerinde değil, aynı zamanda işgörenler, pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar ile görüşmeleri ve çalışma ortamı dışında gerekli olan yerlerin ziyaretlerini de kapsar.

sa 8000 baş denetçi eğitimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir.

Eğitim sonunda katılımcılar, SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardında tanımlanan temel kavramları ve yaklaşımları, SA 8000:2008 Sosyal Sorumluluk Standardışartlarınıöğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır. 

sa8000 maddeleri

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı ile ilgili olan maliyetleri 4 başlık altında incelemek mümkündür.İlk üç maddedeki maliyetler belgeyi almak isteyen şirketlerle ilgilidir, ancak şirket bu maliyetleri ilgili taraflar ve şirketten SA 8000 belgesi olan tedarikçiler ile çalışmayı tercih eden müşteri ile paylaşılabilir. SA 8000 ile ilgili maliyetler aşağıda verilmiştir.

    Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri başlatma ve uygulamanın maliyetleri
    Denetime hazırlanma maliyeti
    Belgelendirme maliyeti
    Belgelendirme denetiminde uygunsuzluk tespit edilirse, bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan düzeltici faaliyetlerin maliyeti

sa 8000 standart maddeleri

SA 8000 Standardı'na ihtiyaç duyulmasının nedenleri, gelişmekte olan ülkelerdeki kötüçalışma koşullarının artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmış olması, sivil toplum örgütlerinin çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki çabaları ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararı verirken kar kadar, aday örgütlerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de dikkate almaya başlamaları olarak sayılabilir.

sa8000 denetçi eğitimi

sa 8000 pdf

ıso 26000 nedir

Sadece özel sektör için oluşturulmadı. Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, gelişmişülkelerden gelişmekte olan ülkelere tüm kurumların yararlanabileceği bir kılavuz. Sosyal sorumluluk uygulamaları nihai hedef olan sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için yapılır.

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Etiketler

Online Ziyaretçi

264 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sosyal Medya