• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

SA 8000 Danışmanlığı

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Belgesi

Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir. SA 8000, mal ve hizmet üretiminde etik unsurları garanti altına alan bir standarttır ve tüm sanayi kollarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen her büyüklükte işletmeye uygulanabilir.

SA8000® Standardı
1. Çocuk İşçiliği
2. Zorla veya Zorunlu Çalıştırma
3. Sağlık ve Güvenlik
4. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı
5. Ayrımcılık
6. Disiplin Uygulamaları
7. Çalışma Saatleri
8. Ücret
9. Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Belgesi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi FAYDALARI NELERDİR
Dünya iş ortamında itibarınıza yönelik riskleri yönetmek, iyi iş uygulamalarınızı ve etik yaklaşımınızı sergilemek için iyi bir fırsattır.

Sağlam bir Sosyal Yükümlülük yönetim sistemi işinize şu şekilde yarar sağlar:

    İşletmenin imajını korunur ve düzeltilir.
    Çalışanların morali ve verimliliği arttırılır.
    Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve yeni pazar olanakları ile rekabette üstünlük elde edilir.
    Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişim kanalları açılır.
    Ürün kalitesinde iyileştirilme sağlanır.
    Tedarikçi ve taşeronlarla ilişkilerin uzun süreli sözleşmeleri teşvik edecek yönde iyileştirilmesi sağlanır.
    Bilgi akışının düzenlenmesiyle tüketici güveninin arttırılması, sağlanır.

Bu özellikleri sebebiyle SA 8000, yakın bir zamanda tüm tüketicilerin varlığını arayacakları bir sistem olarak karşımıza çıkacaktır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmelerini ve ulusal yasaları temel alan SA 8000 standardının sekiz performans kriteri ile söz konusu konulardaki asgari şartlar belirlenmektedir.

    Çocuk işçilik
    Zorla çalıştırma
    Sağlık ve güvenlik
    Örgütlenme özgürlüğü
    Disiplin uygulamaları
    Ayrımcılık
    Çalışma saatleri ile ücretlendirme

SA 8000 çerçevesinde yapılan belgelendirmeler üç yıl için geçerli olup, standarda uygunluk altı aylık periyotlarla kontrol edilmektedir.
SA 8000 NASIL ALINIR
SA 8000 Standardını Kullanabilecek Kuruluşlar
SA 8000 Maddeleri
SA 8000 Kurma Aşamaları
SA 8000 Faydaları
SA 8000 Şartnamesi Temel Kuralları

türkiyede sa 8000 alan firmalar

Türkiye'de SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardına sahip 6 firma bulunmaktadır. Bu firmalar; Marshall Boya, Beko, Alorka Carrier, Topkapı İplik, Socotab Tütün, Yeşim Tekstil'dir. 

sa 8000 belgesi nasıl alınır

ISO standartları kalite yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemi için süreç tabanlı, hizmet ve üretim sektörlerinin her ikisinde de uygulanabilen standartlardır. SA 8000 standardı ise daha az süreç tabanlı, daha fazla kuralcı ve sonuç odaklıdır. SA 8000 üretim sektörü ile daha fazla ilgilidir ve denetimleri ISO 9000 ve ISO 14000'de olduğu gibi sadece süreç yerinde değil, aynı zamanda işgörenler, pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar ile görüşmeleri ve çalışma ortamı dışında gerekli olan yerlerin ziyaretlerini de kapsar.

sa 8000 baş denetçi eğitimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir.

Eğitim sonunda katılımcılar, SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardında tanımlanan temel kavramları ve yaklaşımları, SA 8000:2008 Sosyal Sorumluluk Standardı şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır. 

sa8000 maddeleri

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı ile ilgili olan maliyetleri 4 başlık altında incelemek mümkündür. İlk üç maddedeki maliyetler belgeyi almak isteyen şirketlerle ilgilidir, ancak şirket bu maliyetleri ilgili taraflar ve şirketten SA 8000 belgesi olan tedarikçiler ile çalışmayı tercih eden müşteri ile paylaşılabilir. SA 8000 ile ilgili maliyetler aşağıda verilmiştir.

    Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri başlatma ve uygulamanın maliyetleri
    Denetime hazırlanma maliyeti
    Belgelendirme maliyeti
    Belgelendirme denetiminde uygunsuzluk tespit edilirse, bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan düzeltici faaliyetlerin maliyeti

sa 8000 standart maddeleri

SA 8000 Standardı'na ihtiyaç duyulmasının nedenleri, gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmış olması, sivil toplum örgütlerinin çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki çabaları ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararı verirken kar kadar, aday örgütlerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de dikkate almaya başlamaları olarak sayılabilir.

sa8000 denetçi eğitimi

sa 8000 pdf

ıso 26000 nedir

Sadece özel sektör için oluşturulmadı. Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere tüm kurumların yararlanabileceği bir kılavuz. Sosyal sorumluluk uygulamaları nihai hedef olan sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için yapılır.

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.