• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 18:00

YYS

yys belgesi

YYS DANIŞMANLIĞI

Firmaların gümrük işlemlerinin; başlatılması ve belgelerin oluşturulması aşamasında, beyanname tescili öncesinde, cari işlemler esnasında ve beyannameler kapatıldıktan sonra (dosyalamadan önce) bir dizi kontrol mekanizması kurmaları, bu mekanizmanın nasıl işleyeceğinin, kontrol unsurlarının neler olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir.

Firma kendi dışında bir Denetim firması (Gümrük Müşavirlik firmaları, YGM vb. gibi) ile hizmet alımı yöntemiyle bu denetimi gerçekleştirebilecektir.

Firmada Kontrollerin ve denetimlerin yapılabilmesi için personelinizin yetkin hale gelmesi; gümrük işlemleri konusunda gerekli eğitimleri alması önem arz etmektedir. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilmekte, yerinde inceleme esnasında birimlerin hazır olup olmadıkları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu durumda Müfettişler bazen sorular sorarken bazende sertifika veya eğitim katılım belgelerini istemektedir. Biz bu belgeleri düzenleyip verebiliriz.

Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak gerekiyor.

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme ve gümrük işlemlerinin geriye dönük kontrolü”

Yerinde izleme sırasında, sertifika sahibince dönem içerisinde gerçekleştirilen gümrük işlemleri de geriye dönük olarak Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen sonradan kontrole ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kontrol edilir.

Bu bağlamda YYS danışmanlığı kapsamında yaptığımız hizmetlere kısaca değinecek olursak;

1-      Gümrük mevzuatı konusunda eğitim verilmesi,

2-      Firmanın yaptığı cari işlemlerin anlık ve geriye dönük olarak kontrol edilip raporlanması,

3-      Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması,

4-      3 yılda bir yenilenecek olan soru formunun güncellenmesi,

5-      Firmaya yys ve gümrük mevzuatı kapsamında genel danışmanlık hizmeti verilmesi

yys belgesi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Nedir Bu Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Kim için Gerekli, Faydaları nelerdir?

Ülkemizde; üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya, döviz getirmeye çalışanlar ve ülkemizin kalkınmasında en önemli rolü oynayan herkes için Türkiye’nin sanayicisi üreticisi ihracatçısı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sınırları kaldırıyor. Bu düzenleme ile ticarette yeni bir dönem başlıyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyazlanmış bir konum sağlayan bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün esas hedefi; uluslararası ticaret zincirinde güvenliğin sağlanmasıdır. Statü bu amaçla gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına  (ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi vb)sahip firmalara veriliyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ve ihracatçı firmaların ilk avantajı yerinde gümrükleme, bu uygulama ile eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemleri firmanın kendi tesislerinde kolaylıkla yapılıyor. İhracat ürünü, ihracat gümrük idaresine getirilmeden doğrudan çıkış gümrük ihalesine sevk ediliyor. Böylece izin sahibi firmanın gümrüğe gelmesine ve gümrükte beklemesine gerek kalmıyor. Kendi tesisinde güvenle işlemlerini gerçekleştiren firma, hem zamandan hem de operasyon maliyetlerinden tasarruf ediyor.

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ
İZİNLİ ALICI YETKİSİ

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi (Yerinde Gümrükleme) ile almış olan ve onaylanmış firmaların mallarıyla ilgili gümrük işlemlerini, bu işlemleri firmaların gümrük idaresi yerine, kendi tesislerinde gerçekleştirmesidir.

Bu hakka yalnızca “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesine sahip ve uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları sağlayan kuruluşlar faydalanabilmektedir.

İhracatta, yerinde gümrükleme ile beraber eşyanın ihraç işlemlerini taşıyıcı firmanın kendi lokasyonunda (tesislerinde) basite indirgenmiş yöntem ve kurallar çerçevesinde yapılmasıyla, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi sağlanmaktadır.

İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ

Yerinde Gümrükleme İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı İzinli Alıcının Tesisi Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini kendi tesislerden veya izinli alıcı tesislerinden yapabilme

İthalatta yerinde gümrükleme, eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin bu tesislerde yapılmasıdır.

Yerinde Gümrükleme
YEŞİL HAT UYGULAMASI
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahiplerine Doğrudan ve Dolaylı Faydaları
Yetkilendirilmiş Yükümlü Olmayan Kişilere ve Gümrük İdaresine Faydaları
Uygulamanın Makro-Ekonomik Faydaları
Uygulamanın Uluslararası Faydaları
KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE SAHİP OLABİLİR?
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSU SIRASINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

Duyuru:
15.08.2017 Tarihinden İtibaren Onaylanmış Kişi Statü Belgesi A, B Ve C Sınıfı Yerine Tek Tip Olarak Verilecek

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alan firmalar

.... Logistik A.Ş /  .... Giyim San.ve Tic.A.Ş /  .... Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş /  .... Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş /  ....Entegre Ağaç San.ve Tic.A.Ş

yetkilendirilmiş yükümlü statüsü soru formu

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar

yetkilendirilmiş yükümlü listesi

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası geçerlilik süresi

yetkilendirilmiş yükümlü ek 7

yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin gümrük genel tebliği

yetkilendirilmiş yükümlü yönetmeliği

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

© 2020 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.