• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Bölüm 2

YYS Belgesi

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME NEDİR?

İhracatta yerinde gümrükleme eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemlerinin; firmanın kendi tesislerinden yapılarak, ihracat eşyasının ihracat (iç) gümrük müdürlüğüne getirilmeden, aracın firmanın tesislerinde mühürlenerek doğrudan çıkış (sınır) gümrük idaresine sevk edilmesi esasına dayanır.

KİMLER İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİNE SAHİP OLABİLİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış ve başvuru yılından bir önceki yıl ve bizzat kendisi asgari 5 Milyon Dolar tutarında fiili ihracat yapmış ve eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olan ihracatçı firmalar ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olabilir. ...

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvurular yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ile onaylanmış ihracatçı yetkisi başvuru formu doldurularak; Yerinde Gümrükleme Aracı kendi tesislerinde mühürleme Eşyayı ihracat (iç) gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme

Başvuru yetkilendirilmiş yükümlü başvurusu sırasında yapılıyorsa, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunun yapıldığı Bölge Müdürlüğüne veya,

• Daha önceden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmış ise sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne yapılır.

HANGİ EŞYA İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLEMEZ? 

Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya,

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINDA “RİSKLİ EŞYA”TAŞINABİLİR Mİ?

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihraç eşyasının “riskli eşya” olması halinde, bu eşya yalnızca kapsamlı teminatı, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı kapsayan izinli göndericilere taşıtılabilir.

İZİN KAPSAMI TESİSLER NASIL BELİRLENİR?

İzin kapsamında işlem yapılacak tesisler aşağıdaki şekilde belirlenir;

• İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenen tesisler başvuru sırasında belirtilir.
• Belirtilen tesislerin emniyet ve güvenlik koşullarına uygun olup olmadığı gümrük idaresince incelenir.
• İnceleme sonucunda uygun bulunan tesislerden izin kapsamında işlem yapılmasına izin verilir.

BAŞKASINA AİT TESİSLER İZİN KAPSAMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

Sadece grup ihracatçısı olan (yani aynı gruba bağlı imalatçılar adına ihracat yapan) ve yetkilendirilmiş yükümlü olmaya hak kazanmış firmalar, aynı gruba bağlı yetkilendirilmiş yükümlü olan grup imalatçılarının ...

İZİNDE YER ALAN TESİSLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İzin kapsamında işlem yapılacak tesislere ilave yapılması veya bu tesislerin izin kapsamından çıkarılması her zaman mümkündür. Ancak, sertifikanın veriliş tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılan tesis ilave edilmesi talepleri kabul edilmeyecektir. İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde değişiklik aşağıdaki şekilde yapılır;

İZİNDE YER ALAN TESİSLERDE GÜVENLİ ALAN/PARK ALANI DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, TESİS İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINA NASIL ALINIR?

 İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisin ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında da kullanılmak istenilmesi halinde, sadece ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ...

İZİN KAPSAMINDA HANGİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDEN İŞLEM YAPILABİLİR?

İzin kapsamında işlemler, tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve gümrük müdürlüğünün işlem hacmi göz önünde bulundurularak başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından ...

İZİN KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ ALAN NEDİR?

Güvenli alan, ihracat eşyasının beyannamenin tescilinden sonra ve araca yüklenip sevk edilmesinden önce bulundurulacağı izin kapsamı tesislerde bulunması zorunlu bir alandır...

İZİN KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ PARK ALANI NEDİR?

Güvenli park alanı, eşyanın taşıma aracında bekletilmek istenilmesi ya da ihraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması halinde, 

GÜVENLİ ALAN / GÜVENLİ PARK ALANI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

Güvenli alan/ güvenli park alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 

• Uygun bir muayene ve sevkiyat alanı.
• Kesintisiz güç kaynağına bağlı araç tanımlama ve kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, 24 saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere güvenli alanı devamlı izlemeye imkân veren bir kamera sistemi.
• Yeterli aydınlatma düzeni.
• Giriş-çıkış kayıt düzeni.

İZİN KAPSAMINDA HANGİ REJİMLER DÂHİLİNDE İŞLEM YAPILABİLİR?

İzin kapsamında, sadece “kesin ihracat” (1000) ve “dâhilde işleme rejimi” (3141-3151) dâhilinde işlem gören ihracat beyannamesi ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde ...

İZİN SAHİBİ MÜHÜRLEME YETKİSİNE SAHİP MİDİR?

 İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyayı ihracat gümrük idaresine getirmeyeceğinden ihracat eşyasını taşıyacak aracı kendisi mühürleyebilecektir. Ancak, üzerinde, seri numarası ve ayırt edici özellikler bulunan “özel tipte mühür” kullanılması gerekir.

İZİN KAPSAMI EŞYANIN KESİN İHRACATINDA MÜHÜRLEME VE YÜKLEME İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, kesin ihracatı yapılacak olan eşyasını tercihine bağlı olarak izinli gönderici yetkisine sahip olan veya olmayan bir taşımacı ile taşıtabilir. 

İZİN KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK DÂHİLDE İŞLEME REJİMİNE KONU EŞYANIN MÜHÜRLEME VE YÜKLEME İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

 İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, dâhilde işlemeye konu olan ihracat eşyasını yalnızca izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilir. Bu durumda eşya ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin veya izinli göndericinin tesisinde izinli gönderici gözetiminde araca yüklenir, araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

HANGİ EŞYA İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ KAPSAMINDA İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLERCE TAŞINABİLİR?

 İzinli gönderici yetkisine sahip olmayan kişiler, sadece aşağıdaki özelliklerde olan eşyayı ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden taşıyabilir.
- “1000” rejim kodu ile işlem gören eşya,

İZİN SAHİBİ, EŞYASINI İZİNLİ GÖNDERİCİ HARİCİ KİŞİLERE KENDİ TESİSLERİNDEN HANGİ KOŞULLARLA TAŞITABİLİR?

 İzin sahibi ancak aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda eşyasını kendi tesislerinden izinli gönderici olmayan kişiler aracılığıyla taşıtabilir.
- İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcıdan...

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İŞLEM SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

1) Tescil: İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firma, ihracat beyannamesini izninde yazılı gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil eder. Tescil sırasında eşyanın izin sahibinin hangi tesislerinden çıkış yapacağı...

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İZİN KAPSAMINDA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

 İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması 7-24 esasına uygun olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla, gümrük idaresinin normal çalışma saatleri dışında da izin kapsamında eşya ihraç edilebilir. 

İZİN SAHİBİ HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEKLE SORUMLUDUR?

Yönetmelikte yer alan işleyişten kaynaklı diğer yükümlülüklerin yanı sıra izin sahibi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.  Yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın 

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.