• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

İzinli Gönderici Yetkisi Bölüm 3

YYS Belgesi

İZİNLİ GÖNDERİCİ KİMDİR?

İzinli gönderici, eşyanın transitine yönelik gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapan, transit eşyasını hareket (iç) gümrük müdürlüğüne sunmaksızın, aracı kendi tesislerinde ...

KİMLER İZİNLİ GÖNDERİCİ OLABİLİR?

Aşağıdaki koşulları karşılayan taşımacılar izinli gönderici olabilirler: • Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış olan, • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olan, • Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine sahip olan.

Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olan.  

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvurular yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ile izinli gönderici başvuru formu doldurularak ve uluslararası taşımacı yetki belgesi eklenerek; • Başvuru yetkilendirilmiş yükümlü .

HANGİ EŞYA İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA TAŞINAMAZ?

Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya,

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA “RİSKLİ EŞYA” TAŞINABİLİR Mİ?

 İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem gören transit eşyasının “riskli eşya” olması halinde, bu eşya yalnızca kapsamlı teminatı, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı kapsayan izinli göndericiler tarafından taşınabilir.

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK ARAÇLAR VE TAŞIMA YAPTIRILABİLECEK DİĞER TAŞIYICILAR KİMLERDİR?

 İzinli gönderici yetkisine sahip olan kişi tarafından izin kapsamı eşya aşağıda belirtilen araçlarla taşınabilir; - Kendi mülkiyetinde olan araçlarla, - Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla. Aşağıdaki koşulların sağlanması halinde, 

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN TAŞIMALARDA TRANSİT BEYANINDAN KİM SORUMLUDUR?

İzinli gönderici ister kendisi doğrudan taşımacılık hizmetini yerine getirisin isterse bunu başka bir taşıyıcıdan taşımacılık hizmeti alarak gerçekleştirsin, her zaman transit beyanını kendi ...

YETKİ KAPSAMI TESİSLER NASIL BELİRLENİR?

Yetki kapsamında işlem yapılacak tesisler aşağıdaki şekilde belirlenir; • İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılmak istenen tesisler başvuru sırasında belirtilir..

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINDA BİR SEVKİYAT İÇİN BİRDEN FAZLA TESİSTE İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

İzinli gönderici yetkisine sahip kişi aynı zamanda izinli alıcı yetkisine de sahipse o zaman bir araç/konteyner kapsamında çıkış gümrüğüne taşıyacağı eşyayı birden fazla tesisten yükleyebilir ...

BAŞKASINA AİT TESİSLER YETKİ KAPSAMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

 İzinli gönderici yetkisi almaya hak kazanmış kişiler, bu izin kapsamında kullanılmak üzere yalnızca kendi tesisleri için başvuruda bulunabilir. Ancak, izinli göndericinin ihracatta yerinde gümrükleme izni ...

YETKİ KAPSAMINDA BULUNAN TESİSLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislere ilave yapılması veya bu tesislerin yetki kapsamından çıkarılması her zaman mümkündür. Ancak, sertifikanın veriliş tarihinden itibaren 6 ay içinde ...

YETKİ KAPSAMINDA YER ALAN TESİSLERDE GÜVENLİ ALAN/PARK ALANI DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, TESİS İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ KAPSAMINA NASIL ALINIR?

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılmak istenilmesi halinde, yapılacak incelemede sadece izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak güvenli ...

YETKİ KAPSAMINDA HANGİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDEN İŞLEM YAPILABİLİR?

Yetki kapsamında işlemler, tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve gümrük müdürlüğünün işlem hacmi göz önünde bulundurularak başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından ...

YETKİ KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ ALAN NEDİR?

Güvenli alan, ihracat eşyasının beyannamenin tescilinden sonra ve araca yüklenip sevk edilmesinden önce bulundurulacağı yetki kapsamı tesislerde bulunması zorunlu bir alandır ...

YETKİ KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ PARK ALANI NEDİR?

Güvenli park alanı, eşyanın araçta yüklü olarak bekletilmek istenilmesi halinde, yetki kapsamı tesislerde bulunması zorunlu bir alandır. Eşya güvenli park alanına, beyannamenin ...

GÜVENLİ ALAN/ GÜVENLİ PARK ALANI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

Güvenli alan/güvenli park alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: • Uygun bir muayene ve sevkiyat alanı. • Kesintisiz güç kaynağına bağlı araç tanımlama ve kimlik tespiti yapmaya ...

YETKİ KAPSAMINDA HANGİ REJİMLER DÂHİLİNDE İŞLEM YAPILABİLİR?

 Yetki kapsamında, sadece “kesin ihracat” (1000) ve “dâhilde işleme rejimi” (3141-3151) dâhilinde işlem gören ihracat beyannamesi ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması ...

İZİNLİ GÖNDERİCİ MÜHÜRLEME YETKİSİNE SAHİP MİDİR?

İzinli gönderici eşyayı hareket (iç) gümrük idaresine getirmeyeceğinden ihracat eşyasını taşıyacak aracı kendi mühürleyebilecektir. Ancak, üzerinde seri numarası ve ayırt edici ...

İZİNLİ GÖNDERİCİ, YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLAN KİŞİLER İLE A SINIFI VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİNE SAHİP OLAN KİŞİLERİN HANGİ TÜR EŞYASINI TAŞIYABİLİR, EŞYANIN MÜHÜRLEME VE YÜKLEME İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

 İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile. A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi, sahibi kişilerin “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ...

İZİNLİ GÖNDERİCİ, YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLMAYAN KİŞİLER İLE A SINIFI VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİLERİN HANGİ TÜR EŞYASINI TAŞIYABİLİR, EŞYANIN MÜHÜRLEME VE YÜKLEME İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

İzinli gönderici, yetkilendirilmiş yükümlü olmayan kişiler ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesine dışındaki bir kişinin sadece aşağıda belirtilen eşyasını taşıyabilir; . “1000” rejim kodu ile işlem gören eşya, . Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması ...

İZİNLİ GÖNDERİCİNİN İŞLEM SÜRECİ NASILDIR?

1) Tescil: İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından izinde yazılı hareket  müdürlüğünde elektronik ortamda tescil edilir...

YETKİ KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK TRANSİT BEYANI TÜRLERİ NELERDİR?

Yetki kapsamında taşınacak eşyanın transiti, transit rejimine ilişkin gümrük beyannamesi(T1veyaT2transitbelgesi)veya TIR Karnesiyle de gerçekleştirilebilir. İhracatçı, eşyayı ve beyanname bilgilerini izinli göndericiye ...

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA İZİN KAPSAMINDA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

İzinli gönderici uygulaması 7-24 esasına uygun olarak çalışmaktadır, dolayısıyla, gümrük idaresinin faal olmadığı zamanlarda da yetki kapsamında eşya taşınabilir. Mesai saatleri dışında işlem ...

YETKİ SAHİBİ HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEKLE SORUMLUDUR?

Yönetmelikte yer alan işleyişten kaynaklı diğer yükümlülüklerin yanı sıra yetki sahibi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura ...

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.