• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

YYS Yıllık Faaliyet Raporu Danışmanlığı

YYS

Yıllık Faaliyet Raporu

Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği’nde 25.06.2018 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte; YYS kapsamında, düzenlenmesi ve Bakanlığa sunulması gereken Yıllık Faaliyet Raporu’nun formatı yayımlanmıştır. İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yıllık Faaliyet Raporu ile Gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık denetiminin yapılarak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne sunulması gerekmektedir.

Şöyle ki:Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her 12 aylık dönem sonunda, sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı, bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar incelenir ve bu inceleme neticesinde Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği Ek-22/A veya Ek-22/B’ de yer alan Yıllık Faaliyet Raporları uygun şekilde düzenlenir.

Düzenlenen faaliyet raporu, öncelikle düzenlendiği tarihi izleyen 5 iş günü içerisinde firmanıza gönderilir. Firmanız, bunu 10 iş günü içerisinde inceler ve bu sürenin bitimini müteakip 5 iş günü içerisinde faaliyet raporu tarafımıza gönderilir. Firmanızın, rapora itirazı varsa bu raporun ilgili yerinde belirtilir, itirazın olmaması halinde raporda belirtilen tüm hususların firmanız tarafından kabul edildiği beyan edilir. Bu şekilde raporun teslim alınmasından sonra faaliyet raporu tarafımızdan 5 iş günü içerisinde sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

Söz konusu faaliyet raporlarının düzenlenebilmesi teknik bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Denetimleri kamu deneyimi bulunan Eski Gümrük Başmüfettişi ve Eski Gümrük Müfettişleri tarafından gerçekleştirmekteyiz.

Şirketimiz tarafından, onlarca firmaya YYS belgesinin alınmasında danışmanlık verilmiş olup; aynı zamanda bu firmaların, belgelerini koruması ve devamlılığını sağlayabilmesi için danışmanlık hizmeti vermeye de devam etmekteyiz.

Hiç kuşkusuz ki söz konusu koşulların devamlılığının sağlanması sağlıklı ve etkin işleyen bir iç kontrol ve denetim mekanizmasıyla mümkündür. Bugüne kadar Bakanlıkça belge başvurularının değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Ancak bundan sonraki süreçte, YYS sahibi firmalar açısından belge koşullarının devam edip etmediğine yönelik kontrol ve denetim süreçleri üzerinde de yoğunlaşılacaktır.

Faaliyet Raporlarınızın düzenli ve doğru şekilde yapılması ise bir çok tehlikeyi bertaraf edecektir. Raporlar sayesinde firmanızın işlemleri kontrol edilmiş olacak ve olası hatalar engellenecektir. Bu sayede büyük cezaların önüne geçilmiş olacaktır.

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.