Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ISO 22301 İSYS Danışmanlık Eğitim Gereksinimler ve Bilgilendirme

İş sürekliliği, ürün ve hizmet gerçekleştirme süreçlerini olumsuz etkileyebilecek olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmayı, olaylara hızlı ve etkili tepki vermeyi, insan hayatının, fiziksel varlıkların, bilgi varlılarının ve şirket itibarının korunmasını güvence altına alınmayı amaçlayan stratejik bir yönetim yaklaşımıdır.

ISO 22301, bu amaçlar doğrultusunda bir kuruluşta iş sürekliliğini etkileyebilecek durumların yönetilmesi için hazırlanmış, bir dizi gereklilikleri içeren uluslararası bir standarttır.

Bu eğitim ile standardın gereksinimleri ve en iyi uygulamalar çerçevesinde sistemin kurulması, verimli ve etkili bir şekilde işletilmesi ve performansın sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan bilgilerin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin içeriği:

 • İş sürekliliği tanımı ve faydaları
 • İş sürekliliği temel kavramlar
 • İş sürekliliği yönetim sistemi kurulum ve yönetim süreçleri
 • PUKÖ Yaklaşımı
 • Süreç Yaklaşımı
 • ISYS Kurulum aşamaları ve yönetim süreçleri
 • Standart Gereksinimleri
 • Kuruluşun içeriği
 • Kuruluşun ve içeriğinin anlaşılması
 • Paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 • İş sürekliliği kapsamının belirlenmesi
 • Liderlik
 • Yönetimin desteği
 • Politika
 • Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Planlama
 • Risk ve Fırsatların yönetilmesi
 • İş sürekliliği amaçlarının yönetimi
 • Kaynaklar
 • Yetkinlik yönetimi
 • Farkındalık
 • İletişim
 • Yazılı bilgi - Doküman yönetimi
 • İşletim (uygulama)
 • İşletimsel planlama ve kontrol
 • İş Etki analizi
 • Risk analizi
 • İş sürekliliği stratejileri
 • İş sürekliliği planları
 • Test ve tatbikat
 • Performans Değerlendirme
 • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
 • İç denetim
 • Yönetim Gözden Geçirme
 • İyileştirme
 • Düzeltici faaliyet
 • Sürekli iyileştirme

ISO 22301 İş Sürekliliği Risk ve Fırsat Yönetimi Atölye Çalışması Danışmanlık Eğitim

İş sürekliliği, ürün ve hizmet gerçekleştirme süreçlerini olumsuz etkileyebilecek olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmayı, olaylara hızlı ve etkili tepki vermeyi, insan hayatının, fiziksel varlıkların, bilgi varlılarının ve şirket itibarının korunmasını güvence altına alınmayı amaçlayan stratejik bir yönetim yaklaşımıdır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Standardı, bu amaçlar doğrultusunda bir kuruluşta iş sürekliliğini olumsuz ve olumlu etkileyebilecek risklerin ve fırsatların yönetimine ilişkin temel gereksinimleri de içermektedir.

Bu eğitim ile standardın gereksinimleri ve en iyi uygulamalar çerçevesinde iş sürekliliğine yönelik risklerin ve fırsatların belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi için gerekli bilgilerin katılımcılara aktarılması ve uygulama çalışmaları ile beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin içeriği:

 • İş sürekliliği tanımı ve faydaları
 • İş sürekliliği temel kavramlar
 • Risk ve Fırsat yönetimi amacı ve kapsamı
 • Standardın risk ve fırsat yönetimine gereksinimleri
 • Risk ve Fırsat Yönetimi sürecinin girdi ve çıktıları
 • Risk ve Fırsat yönetimi metodolojileri örnekleri
 • Risk ve Fırsat Yönetim süreci
 • Risk ve fırsat yönetimi kapsam ve çerçeve belirleme
 • Riskleri ve fırsatları belirleme
 • Riskleri ve fırsatları analiz etme
 • Riskleri ve fırsatları önceliklendirme
 • Riskleri ve fırsatları yönetme – işleme
 • İletişim ve danışma
 • İzleme ve gözden geçirme
 • Örnek uygulama çalışması

ISO 22301 İş Sürekliliği Kapsam ve İş Etki Analizi Atölye Çalışması Danışmanlık Eğitim

İş sürekliliği, ürün ve hizmet gerçekleştirme süreçlerini olumsuz etkileyebilecek olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmayı, olaylara hızlı ve etkili tepki vermeyi, insan hayatının, fiziksel varlıkların, bilgi varlılarının ve şirket itibarının korunmasını güvence altına alınmayı amaçlayan stratejik bir yönetim yaklaşımıdır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Standardı, bu amaçlar doğrultusunda bir kuruluşta iş sürekliliğinin kapsamının, firma için önemli olan ürünlerin, hizmetlerin, bunları gerçekleştiren süreçlerin ve bunları destekleyen iç ve dış kaynakların belirlemesine yönelik temel analiz gereksinimlerini de içermektedir. 

Bu eğitim ile standardın gereksinimleri ve en iyi uygulamalar çerçevesinde iş sürekliliğine yönelik kapsam ve iş etki analizi çalışmalarına yönelik gerekli bilgilerin katılımcılara aktarılması ve uygulama çalışmaları ile beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin içeriği:

 • İş sürekliliği tanımı ve faydaları
 • İş sürekliliği temel kavramlar
 • Kapsam ve İş etki analizi amacı ve kapsamı
 • Standardın kapsam ve iş etki analizine yönelik gereksinimleri
 • Kapsam ve İş etki analizi çalışmasının girdi ve çıktıları
 • Kapsam ve İş etki analizi metodolojileri örnekleri
 • Kapsam ve İş etki analiz süreci
 • Analiz metodolojisini belirle
 • Analiz parametrelerini ve kriterlerini belirle
 • Kapsamı belirle
 • İş önceliklerini ve bağımlılıkları (iç-dış) belirle
 • İş sürekliliği kapsam ve iş etki analiz raporu
 • Örnek uygulama çalışması

YYS DANIŞMANLIK olarak ISO 22301 Belgesi almak isteyen firmalara kurumlara ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kurulumu için eğitim danışmanlık hizmetleri vermekteyiz ve ISO 22301 Belgesi alacak firmanın ISO 22301 Belgelendirme denetimlerinden başarılı şekilde geçmesini sağlayarak ISO 22301 Sertifikasının firmaya kazandırılmasını sağlıyoruz. 0212 541 25 53