Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgelendirme Süreci

Döküman İnceleme: Belgelendirme talebiniz alındıktan sonra müracaat için gerekli ek evraklar ve ilgili yönetim sistemine ait dokümanların firmamıza iletilmesi sağlanmalıdır.

Kuruluşunuza ait dokümanlar

ISO 27001 standardına uygunluk açısından incelenecek ve düzeltilmesi gereken bir durum olması halinde, bir rapor ile tarafınıza bildirilecektir.

Belgelendirme firmasına tarafından incelenmesi sonrasında, dokümanlarda söz konusu olabilecek değişiklikler, belgelendirme denetimi öncesinde tamamlanmalı ve Belgelendirme firmasına ulaştırılmalıdır.

Belgelendirme Denetimi: Belgelendirme denetimi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme denetiminin sonucunda sisteminizin standarda uygunluğunun tespit edilmesi durumunda kuruluşunuz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi almaya hak kazanacaktır. Kuruluş belgelendirme denetimini başarıyla tamamlanmasını takiben, denetim ekibimiz tarafından, belge verilmesi için önerilecektir. Bu aşamadan sonra, en kısa süre içinde belgeniz düzenlenerek tarafınıza sunulacaktır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ve sistem dokümanlarını uygunluğu tespit etmek amacı ile firmamızın denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Belgelendirme denetiminin süresi firmanızın faaliyet kapsamı ve çalışan sayısı göz önünde bulundurularak uluslararası akreditasyon kurallarına göre belirlenecek ve denetim öncesinde bir program halinde bildirilecektir.

Takip Denetimi: Belgelendirme veya gözetim denetimlerinde sistemin genel işleyişini etkileyecek derecede, uygunsuzluk (lar) tespit edilmesi durumunda gerçekleştirilecek denetimlerdir. Takip denetimleri, belgelendirme ve ya gözetim denetimini gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Gözetim Denetimleri: Gözetim denetimleri kuruluşunuzun ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygunluğunun devamını kontrolü amacı ile en az yılda 1 olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Belgelendirme Geçerlilik Süresi: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre yapılan belgelendirme için belge geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.

 

 
PENETRASYON Sızma Testi SOME Eğitimi KVKK Danışmanlığı