• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 18:00

İso 9001 Belgesi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 9001:2008 BELGEM VAR, NE YAPMALIYIM? 
ISO 9001:2008 versiyonundan belgelendirilmiş olan kuruluşların, en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar ISO 9001:2015 versiyonu geçişini tamamlaması gerekmektedir.
14 Eylül 2018 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 belgeleri geçerliliğini yitirecektir.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hizmeti alan kuruluşların söz konusu kalite yönetim sistemi belgelerinin son geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018 olacaktır. Bu nedenle, belge geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018’den sonra olan belgelerin son belge geçerlilik tarihi yine 14 Eylül 2018 olacaktır. Bu kapsamda, ISO 9001:2015 standardına geçiş yapmak isteyen kuruluşlara yönelik Belge Yenileme(Geçiş) tetkikleri gerçekleştirilecektir.
4 Ocak 2016 tarihinden itibaren, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında Belgelendirme ve Belge Yenileme başvuruları alınmaya başlanacaktır.

ISO 9001 Danışmanlığı Nasıl Alınır

Bütün belgelendirme kuruluşlarının asıl sorumluluğu, tarafsız ve bağımsız olarak uygunluk değerlendirme çalışmalarını yapmaktır. Bu nedenle belgelendirme kuruluşlarının hem danışmanlık hizmet vermesi hem de uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yapması mümkün değildir. Bu durum işin doğasına aykırıdır. Ancak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuracak firmaları, danışmanlık firmalarına yönlendirebilirler.

ISO 9001 DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO 9001:2015 Standardını işletmenizde kurup uygulamaya karar verdikten sonra bir ISO 9001 Danışmanlık firması ile anlaşmak ve ya çalışmak gibi bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Burada önemli olan ISO 9001 Standardının gereksinimlerini karşılayabilecek dokümantasyon yapısını oluşturabilecek alt yapıya sahip olup olmadığınızdır? İşletmenizde ISO 9001 alt yapısını oluşturabilecek gerekli ISO 9001 eğitimlerini almış insan kaynağınız var ise kendiniz bu ISO 9001 sistemini işletmenizde kurabilirsiniz. Bu alt yapıya işletmeni sahip değil ise burada devreye ISO 9001 danışmanlık şirketleri girer ve size hem ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini düzenleye hem de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon alt yapınızı oluşturmak için önderlik ederek ISO 9001 Belgenizi Hak ederek almanızı sağlarlar.

Neden ISO 9001 Almalıyım

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, kendi içinde birçok kavramı barındırmaktadır:

Müşteri gereksinimlerine karşılık vermek
Değişen koşullara hızlı uyum sağlamak
Müşteri tatmini yaratmak ve bunun ötesine geçebilmek
Müşteri beklentilerine ve isteklerine uyum sağlamak
Çalışanların adaptasyonu hızlandırmak

ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi Almak Şart mıdır?

Iso 9001 Belgesi, tüm kurumların öncelikleri arasında müşterilere kaliteli hizmet sunmak geliyor. Bunun sistematik bir şekilde sağlanması ISO 9001 Kalite Yönetimi ile mümkün oluyor. Birçok kurum, ilgiyi belgeyi alarak, müşterilerine global düzeyde bir hizmet kalitesini sundukları güvencesini veriyor. Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak isteyen, marka sadakatini ve imajını arttırmayı hedefleyen işletmeler için ISO 9001 Belgesi’ni almak şarttır denilebilir.

iso 9001 Belgesi Nasıl Alınır ISO belgesinin alınması ihtiyacı yönetimin stratejik kararı olmalıdır.Öncelikle kuruluş belgeyi almaya karar vermeli ve standardın gerekliliklerini yerine getireceğini taahhüt etmelidir. Standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi yönetimin sorumluluğudur. Belgenin mevcudiyeti sürekliliğinin garantisi olamaz. Belge 2 yılda bir belgelendirme kuruluşları tarafından yenilenmek zorundadır.

Yönetim standardın gerektirdiği tüm prosesleri ve gerekli dokümantasyonu oluşturmalıdır.

Sorumlu yönetici atanarak sistem etkinliği iç tetkik yoluyla denetlenmelidir. Uygun olmayan ürünler birim sorumlularına iletilmelidir. Yönetimin gözden geçirmesi toplantıları düzenlenerek standardın istediği girdiler tartışılarak sistemin sürekli iyileştirilmesine dair kararlar alınmalıdır. ISO 9001 standardı zorunlu 6 adet prosedürün eksiksiz olarak uygulanmasını kuruluşlardan ister. iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir? İşletmenin amaç ve hedeflerini destekleyici nitelikteki ISO 9001, kalite politikalarının ve hedeflerin belirlenip uygulanabilmesi için gerekli olan süreç, prosedür ve sorumlulukların altınıçizer. Sekiz kalite yönetim prensibine dayanan ISO 9001:2015 standardı, müşterilerinin ve paydaşlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmesi için işletmenin ne şekilde çalışması gerektiğini tanımlar:  Müşteri odaklılık  Liderlik Çalışanların katkısı  Süreçlere yaklaşım  Kurumsal yapı  Sürekli gelişim  Duruma dayalı karar verme  Riske dayalı düşünme  iso 9001:2015 Geçiş Planı Yaparken Neleri Dikkate Almalıyım? Kuruluşlar için gerekli değişikliğin derecesi mevcut kalite yönetim sisteminin olgunluğu ve etkinliğine, organizasyonel yapıya ve kuruluşun uygulamalarına bağlıdır. ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapmak isteyen kuruluşların, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir;

Yeni standart şartları ve gerektirdiği dokümantasyon hakkında bilgi edinilmesi, ISO 9001:2015 versiyonu şartlarını karşılamaya yönelik organizasyonel açıkların tanımlanması,

Uygulama planının geliştirilmesi, Kuruluşun etkinliği üzerine etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitimlerin verilmesi ve farkındalığın sağlanması, Revize edilen şartları karşılamak amacıyla mevcut kalite yönetim sisteminin güncellenmesi ve etkinliğinin doğrulanmasının sağlanması

iso 9001 Belgesi

Kalite, bir ürün veya hizmetin, beklentilere cevap verebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Kalite, bir mal veya hizmet üretiminde, istenilen koşullara, ilk defasında, tam zamanında ve her zaman uyabilmektir. Geleneksel kontrol yöntemleri ile kaliteyi elde etmek mümkün değildir. Kontrol yöntemleri, hataların önüne geçmeyi engelleyemez. Sadece uygun olmayan ürün veya hizmetleri tespit etmeye yarar. Oysa amaç, ilk defada ve her zaman doğru işi yapmak olmalıdır. Bu sayede maliyet artışlarının önüne geçilebilir ve verimlilik artar.

 

Peki, nedir iso 9001 belgesi’ne sahip olmanın kuruluşlara sağladığı avantajlar?

En büyük avantajı, kuruluşun uluslararası kabul gören bir yönetim sistemini uyguladığını göstermektedir.

Ayrıca kuruluşlar, sistemin önemli bir gereği olan, ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlandığını müşterilerine kanıtlamış olmaktadır.

Bütün faaliyetlerin, iş akışları, süreç tanımları, uygulama prosedürleri, çalışanların görev tanımları, yetki ve sorumlulukları dokümante edilmiş olmaktadır.

Prosedürlere uygun mal ve hizmet üretiminde, yapılan işler standartlaştırılmış olduğundan, her defasında aynı kaliteli sonuçlar alınmaktadır.

Üretim hataları düşmekte, buna bağlı olarak üretim maliyetleri düşmekte ve verimlilik artmaktadır.

Faaliyetlerde kişiye bağımlılık ortadan kalkmakta, işe yeni başlayanların uyum sağlamaları hızlanmaktadır.

Çalışanlar ölçülebilir ve karşılaştırılabilir kriterler üzerinden değerlendirilmektedir.

Kuruluş içinde sağlıklı bilgi akışı sağlanmaktadır.

Kuruluşta daha etkin bir yönetim sağlanmaktadır.

Müşteri şikâyetleri düşmekte ve müşteri memnuniyeti yükselmektedir.

 

Neden iso 9001 almalıyım 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, kendi içinde birçok kavramı barındırmaktadır:

Müşteri gereksinimlerine karşılık vermek

Değişen koşullara hızlı uyum sağlamak

Müşteri tatmini yaratmak ve bunun ötesine geçebilmek

Müşteri beklentilerine ve isteklerine uyum sağlamak

Çalışanların adaptasyonu hızlandırmak

Buraya kadar yapılan açıklamalar gösteriyor ki, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, bir kuruluşa şu değerleri katmaktadır: 

Kuruluşta kalite anlayışı gelişmektedir

Etkin bir yönetim sağlanmaktadır

Kuruluşun maliyetleri düşmektedir

Çalışanların işten duydukları tatmin artmaktadır

Kuruluş içi iletişim güçlenmektedir

Bütün faaliyetlerde geniş bir izleme ve kontrol olanağı sağlanmaktadır

Müşteri şikayetleri azalmaktadır

Aynı oranda müşteri memnuniyeti yükselmektedir.

 

iso 9001 kalite yönetimi belgesi almak şart mıdır?
Iso 9001 Belgesi, tüm kurumların öncelikleri arasında müşterilere kaliteli hizmet sunmak geliyor. Bunun sistematik bir şekilde sağlanmasıISO 9001 Kalite Yönetimi ile mümkün oluyor. Birçok kurum, ilgiyi belgeyi alarak, müşterilerine global düzeyde bir hizmet kalitesini sundukları güvencesini veriyor. Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak isteyen, marka sadakatini ve imajını arttırmayı hedefleyen işletmeler için ISO 9001 Belgesi’ni almak şarttır denilebilir.

iso 9001 Danışmanlığı Nasıl Alınır
Bütün belgelendirme kuruluşlarının asıl sorumluluğu, tarafsız ve bağımsız olarak uygunluk değerlendirme çalışmalarını yapmaktır. Bu nedenle belgelendirme kuruluşlarının hem danışmanlık hizmet vermesi hem de uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yapması mümkün değildir. Bu durum işin doğasına aykırıdır. Ancak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuracak firmaları, danışmanlık firmalarına yönlendirebilirler. 

iso 9001 Danışmanlık Hizmeti
ISO 9001:2015 Standardını işletmenizde kurup uygulamaya karar verdikten sonra bir ISO 9001 Danışmanlık firması ile anlaşmak ve ya çalışmak gibi bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Burada önemli olan ISO 9001 Standardının gereksinimlerini karşılayabilecek dokümantasyon yapısını oluşturabilecek alt yapıya sahip olup olmadığınızdır? İşletmenizde ISO 9001 alt yapısını oluşturabilecek gerekli ISO 9001 eğitimlerini almış insan kaynağınız var ise kendiniz bu ISO 9001 sistemini işletmenizde kurabilirsiniz. Bu alt yapıya işletmeni sahip değil ise burada devreye ISO 9001 danışmanlık şirketleri girer ve size hem ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini düzenleye hem de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon alt yapınızı oluşturmak için önderlik ederek ISO 9001 Belgenizi Hak ederek almanızı sağlarlar.

 

Belgelendirme Adımları

Başvuru Evraklarının Alınması
Başvuru Evraklarını This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail atmanız durumunda çalışmalara başlanır. Başvuru evrakları incelendikten sonra Müşteri Temsilcimiz Firmanız ile iletişime geçer ve sizi çalışma süreci hakkında bilgilendirir.
Başvuru Evrakları;Kuruluş gazetesi, Oda kayıt belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, SGK Bildirgesi, Eski ISO belgeleri (Fotokopileri Yeterlidir)
Firmanızın Faaliyet Kapsamının Belirlenmesi
Doküman Hazırlama

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Etiketler

Online Ziyaretçi

416 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sosyal Medya