• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

ISO 9001 Belgesi

Kalite, bir ürün veya hizmetin, beklentilere cevap verebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Kalite, bir mal veya hizmet üretiminde, istenilen koşullara, ilk defasında, tam zamanında ve her zaman uyabilmektir. Geleneksel kontrol yöntemleri ile kaliteyi elde etmek mümkün değildir. Kontrol yöntemleri, hataların önüne geçmeyi engelleyemez.

Sadece uygun olmayan ürün veya hizmetleri tespit etmeye yarar. Oysa amaç, ilk defada ve her zaman doğru işi yapmak olmalıdır. Bu sayede maliyet artışlarının önüne geçilebilir ve verimlilik artar.

ISO 9001 Belgesi - 9001:2015

ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR?

ISO 9001 belgesinin alınması ihtiyacı yönetimin stratejik kararı olmalıdır. Öncelikle kuruluş belgeyi almaya karar vermeli ve standardın gerekliliklerini yerine getireceğini taahhüt etmelidir. Standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi yönetimin sorumluluğudur. Belgenin mevcudiyeti sürekliliğinin garantisi olamaz.

Belge yılda bir belgelendirme kuruluşları tarafından yenilenmek zorundadır.

Yönetim standardın gerektirdiği tüm prosesleri ve gerekli dokümantasyonu oluşturmalıdır.

Sorumlu yönetici atanarak sistem etkinliği iç tetkik yoluyla denetlenmelidir. Uygun olmayan ürünler birim sorumlularına iletilmelidir. Yönetimin gözden geçirmesi toplantıları düzenlenerek standardın istediği girdiler tartışılarak sistemin sürekli iyileştirilmesine dair kararlar alınmalıdır.

ISO 9001 standardı zorunlu 6 adet prosedürün eksiksiz olarak uygulanmasını kuruluşlardan ister.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

İşletmenin amaç ve hedeflerini destekleyici nitelikteki ISO 9001, kalite politikalarının ve hedeflerin belirlenip uygulanabilmesi için gerekli olan süreç, prosedür ve sorumlulukların altını çizer.

Sekiz kalite yönetim prensibine dayanan ISO 9001:2015 standardı, müşterilerinin ve paydaşlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmesi için işletmenin ne şekilde çalışması gerektiğini tanımlar.  Müşteri odaklılık,  Liderlik,  Çalışanların katkısı,  Süreçlere yaklaşım,  Kurumsal yapı,  Sürekli gelişim,  Duruma dayalı karar verme,  Riske dayalı düşünme.

ISO 9001:2015 GEÇİŞ PLANI YAPARKEN NELERİ DİKKATE ALMALIYIM?

Kuruluşlar için gerekli değişikliğin derecesi mevcut kalite yönetim sisteminin olgunluğu ve etkinliğine, organizasyonel yapıya ve kuruluşun uygulamalarına bağlıdır. ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapmak isteyen kuruluşların, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir;

Yeni standart şartları ve gerektirdiği dokümantasyon hakkında bilgi edinilmesi, ISO 9001:2015 versiyonu şartlarını karşılamaya yönelik organizasyonel açıkların tanımlanması,

Uygulama planının geliştirilmesi, Kuruluşun etkinliği üzerine etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitimlerin verilmesi ve farkındalığın sağlanması, Revize edilen şartları karşılamak amacıyla mevcut kalite yönetim sisteminin güncellenmesi ve etkinliğinin doğrulanmasının sağlanması,

PEKİ, NEDİR ISO 9001 BELGESİ’NE SAHİP OLMANIN KURULUŞLARA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR?

En büyük avantajı, kuruluşun uluslararası kabul gören bir yönetim sistemini uyguladığını göstermektedir.
Ayrıca kuruluşlar, sistemin önemli bir gereği olan, ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlandığını müşterilerine kanıtlamış olmaktadır.
Bütün faaliyetlerin, iş akışları, süreç tanımları, uygulama prosedürleri, çalışanların görev tanımları, yetki ve sorumlulukları dokümante edilmiş olmaktadır.
Prosedürlere uygun mal ve hizmet üretiminde, yapılan işler standartlaştırılmış olduğundan, her defasında aynı kaliteli sonuçlar alınmaktadır.
Üretim hataları düşmekte, buna bağlı olarak üretim maliyetleri düşmekte ve verimlilik artmaktadır.
Faaliyetlerde kişiye bağımlılık ortadan kalkmakta, işe yeni başlayanların uyum sağlamaları hızlanmaktadır.
Çalışanlar ölçülebilir ve karşılaştırılabilir kriterler üzerinden değerlendirilmektedir.
Kuruluş içinde sağlıklı bilgi akışı sağlanmaktadır.
Kuruluşta daha etkin bir yönetim sağlanmaktadır.
Müşteri şikâyetleri düşmekte ve müşteri memnuniyeti yükselmektedir.

NEDEN ISO 9001 ALMALIYIM

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, kendi içinde birçok kavramı barındırmaktadır:

Müşteri gereksinimlerine karşılık vermek,
Değişen koşullara hızlı uyum sağlamak,
Müşteri tatmini yaratmak ve bunun ötesine geçebilmek,
Müşteri beklentilerine ve isteklerine uyum sağlamak,
Çalışanların adaptasyonu hızlandırmak.

Buraya kadar yapılan açıklamalar gösteriyor ki, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, bir kuruluşa şu değerleri katmaktadır: 

Kuruluşta kalite anlayışı gelişmektedir,
Etkin bir yönetim sağlanmaktadır,
Kuruluşun maliyetleri düşmektedir,
Çalışanların işten duydukları tatmin artmaktadır,
Kuruluş içi iletişim güçlenmektedir,
Bütün faaliyetlerde geniş bir izleme ve kontrol olanağı sağlanmaktadır,
Müşteri şikâyetleri azalmaktadır,
Aynı oranda müşteri memnuniyeti yükselmektedir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ BELGESİ ALMAK ŞART MIDIR?

ISO 9001 Belgesi, tüm kurumların öncelikleri arasında müşterilere kaliteli hizmet sunmak geliyor. Bunun sistematik bir şekilde sağlanması ISO 9001 Kalite Yönetimi ile mümkün oluyor. Birçok kurum, ilgiyi belgeyi alarak, müşterilerine Global düzeyde bir hizmet kalitesini sundukları güvencesini veriyor. Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak isteyen, marka sadakatini ve imajını arttırmayı hedefleyen işletmeler için ISO 9001 Belgesi’ni almak şarttır denilebilir.

ISO 9001 DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO 9001:2015 Standardını işletmenizde kurup uygulamaya karar verdikten sonra bir ISO 9001 Danışmanlık firması ile anlaşmak ve ya çalışmak gibi bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Burada önemli olan ISO 9001 Standardının gereksinimlerini karşılayabilecek dokümantasyon yapısını oluşturabilecek alt yapıya sahip olup olmadığınızdır? İşletmenizde ISO 9001 alt yapısını oluşturabilecek gerekli ISO 9001 eğitimlerini almış insan kaynağınız var ise kendiniz bu ISO 9001 sistemini işletmenizde kurabilirsiniz.

Bu alt yapıya işletmeni sahip değil ise burada devreye ISO 9001 Kalite Danışmanlığı şirketleri girer ve size hem ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini düzenleye hem de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon alt yapınızı oluşturmak için önderlik ederek ISO 9001 Belgenizi Hak ederek almanızı sağlarlar.

ISO 9001 Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.