Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Nedir: Müşteri beklentilerinin (şimdiki ve gelecekteki) tamamının anlaşılması ve aşılmasına odaklanılması

Neden Önemli: Müşteri ve ilgili tarafların güveninin kazanılması ve süreklilik sağlanması, başarıyı da sürekli hale getirir.

Faydaları:
o Müşteri değerinin artması
o Müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin artması
o Devamlılığı olan iş sayısının artması
o Müşteri ağının geliştirilmesi
o Gelir ve pazar payını artırma

LİDERLİK

Nedir: Liderler, kişilerin kalite amaçlarına ulaşması ve katılımcı olması için amaç ve yön birliği sağlamalıdır.

Neden Önemli: Amaç ve yön birliğini yaratmak adına stratejileri, politikaları, süreçleri ve kaynakları dengeler.

Faydaları:
o Etkinlik ve verimliliği artırma
o Proseslerin daha iyi koordinasyonu
o Kuruluşun fonksiyonları arasındaki iletişimi

ÇALIŞANLARIN BAĞLILIĞI

Nedir: Değer yaratma ve sunma yeteneğini artırmak için, her seviyesinde yetkin, güçlendirilmiş ve bağlı çalışanların olması

Neden Önemli: Etkinlik ve verimlilik için her seviyede çalışanın katılımı önemlidir.

Faydaları:
o İyileştirme faaliyetlerine çalışanların katılımını artırma
o Kişisel gelişimi ve yaratıcılığı artırma
o Çalışan memnuniyetini artırma
o Gruplarda /takımlarda bilgi ve deneyimi serbestçe paylaşma
o Müşteri için değer yaratmaya odaklanma fırsatları yaratma
o Amaçlar için yaratıcı ve yenilikçi olma

PROSES YAKLAŞIMI

Nedir: Prosesler arası ilişkiler bir sistemin parçası olduğunda daha etkin verimli faaliyetlerle öngörülebilir ve tutarlı sonuçlara erişilebilir.

Neden Önemli: KYS birbiriyle ilişkili proseslerden oluşur. Sistemin ve performansının iyileştirilmesi ve sonuçların anlaşılması açısından önemlidir.

Faydaları:
o Anahtar proseslere odaklanma ve iyileştirme fırsatlarını yakalama
o Proses çıktılarının tutarlı ve öngörülebilir olmasını sağlama
o Etkin proses yönetimi ile performansın iyileştirilmesi, kaynakların etkin kullanımı
o İlgili tarafların güvenini sürekli kılma

İYİLEŞTİRME

Nedir: Başarılı kuruluşlar her zaman iyileştirme odaklıdır.

Neden Önemli: Bir kuruluşun mevcut performans seviyesinin sürdürülmesi, iç ve dış durumlarla ilgili değişiklere tepki verebilmesi ve yeni fırsatların yaratılması için iyileştirme önem arz etmektedir.

Faydaları:
o Kurumsal yetenek, müşteri memnuniyeti ve proses performanslarında iyileşme
o Kök sebeplerin belirlenmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin izlenmesinde odaklanma
o İyileştirme için sürekli öğrenme
o İnovasyon faaliyetlerinde artış
o İç ve dış risk ve fırsatlara karşı hazırlıklı olma kabiliyetinde artı

İLİŞKİ YÖNETİMİ

Nedir: Kuruluşlar sürekli başarı için ilgili taraflarla olan ilişkilerini yönetmelidirler.

Neden Önemli: İlgili taraflar kuruluşun performansı üzerinde etkilidirler. İlişkilerin yönetilmesi, performans üzerinde olumlu etki sağlar.

Faydaları:
o İlgili taraflar ve ilişkilerin tanımlanması
o Amaç ve değerlerin karşılıklı anlaşılması
o Tedarik zinciri yönetiminde iyileşme
o Amaç, değer ve kaynakların paylaşılması, ilişkili risklerin tespit edilmesi

DELİLE DAYALI KARAR VERME

Nedir: Karar vermenin veri ve bilginin analizine bağlı olarak yapılması istenen sonuçlara ulaşmayı sağlar.

Neden Önemli: Delile dayalı veri analizi objektif ve güvenilir karar vermeyi sağlar.

Faydaları:
o Karar verme sürecinde iyileşme
o Amaçlara ulaşma yeteneği ve proses performansında iyileşme
o Geçmiş kararların etkinliğini değerlendirme yeteneğinde artış

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, uzun soluklu bir iştir. Yapılması gereken bir dizi çalışma vardır. Her şeyden önce ISO 9001 kalite standartları çok genel standartlardır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir

Çok sayıda işletme çalışanlarını nasıl motive etmesi gerektiğini bilmiyor. ISO 9001'in neden gerekli bir Belgelendirme olduğunu az sayıda firmanın bildiği görülüyor. İşletmelerin kalite kavramını gerçekten…

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alabilir

ISO 9000 Serisi Standartlar, uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO (International Organization for Standardization) tarafından geliştirilmiştir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 standartlarının tespit edilmesi sırasında uygulanması gereken koşulların tanımlandığı standartlar bütünüdür. İlgili belgeye sahip olabilmek için gerekli koşullar...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

9001 Kalite Yönetimi Sistemi belgelendirmesi de bu amaçla yapılmaktadır. Ülkemizde bu şekilde belgelendirme çalışmaları yapan yüzün üzerinde belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır.

IATF ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

Kalite standartlarını içerisinde kapsamaktadır. Otomotivde kaliteISO9000 standardı temeli üzerine otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dâhil edilmesiyle oluşturulmuştur. Sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya...

İç Denetçi Eğitimleri

İç Denetçi Eğitimleri Kalite Yönetim Sistemleri konusunda çalışan kişilerin gelişimi için son derece faydalı eğitimlerdir. Kalite Yönetim Sistemi

ISO 27001 Danışmanlık

ISO 27001 Danışmanlık Ücretleri ISO 27001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 27001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında…

OHSAS 18001 Danışmanlık

OHSAS 18001 Danışmanlık Ücretleri OHSAS 18001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, OHSAS 18001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık…

ISO 14001 Danışmanlık

ISO 14001 Danışmanlık Ücretleri ISO 14001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 14001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında…

ISO 22000 Danışmanlık

ISO 22000 Danışmanlık Ücretleri ISO 22000 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 22000 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında…

ISO 9001 Danışmanlık

ISO 9001 Danışmanlık Hizmeti Ücretleri ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık…

Iso 9001 belgesi veren firmalar

SİSTEM BELGELENDİRME ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi Sertifikası FSSC 22000 Belgesi...

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı birkaç önemli yenilikle birlikte hayatımıza girmişti. Şu sıralarda revizyon çalışmaları yeniden başlatılmış…

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Belgesi

TS EN 46002), tüm tıbbi cihazlar için kalite sistem gerekliliklerini açıklar. EN 46000 Standartlarının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte uygulanması amacıyla ISO 13485 Medikal Sektörde…

iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda…