• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 18:00

ISO 22000 2018 Gıda Güvenliği


Gıda

Standardındaki Başlıca Temel Değişiklikler Nelerdir?
Yeni yayınlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gibi standartlarda da olduğu gibi ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı da yapısında meydana gelen değişikliklerin yanı sıra bir dizi temel anahtar kavramları açıklığa kavuşturmayı içermektedir:

Yüksek Seviye Yapısı (High Level Structure): Birden fazla entegre yönetim sistemi standardı kullanan işletmeler için işlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, tüm diğer ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gibi ISO standartları gibi Yüksek Seviye Yapısı (HLS) ile aynı yapıda olacaktır. Risk yaklaşımı: Yüksek Seviyeli yapıyla birlikte standartlarda çekirdek bir madde yapısı meydana gelmiştir. Bu yapıyla birlikte bütün yeni yayınlanan standartlarda önleyici yaklaşımın yerini risk temelli düşünce ve oluşabilecek fırsatlara odaklanma şansını yakalamak adına fırsat kavramını getirilmiştir.

Risk temelli yaklaşım ile ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı kullanıcıları da tanışmışlardır. “Risk” kavramı çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Bunlar gıda işletmelerinin, tehlike düzeyini, Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası (HACCP) ve iyileştirme yaklaşımının da bir parçası olan fırsatların da Risk yaklaşımının bir parçası olduğu ve bu kavramların operasyonel düzeyde ayırt edilmelerinin önemini vurgulamaktadır.

Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü : standart, Planda-Uygula-Kontrol-Et döngüsünü açıklığa kavuşturmaktadır. Bu döngü standardın içerisinde iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm standardın ana yapısına sahip yönetsel süreçlere odaklanan aşama iken İkinci bölüm HACCP ilkelerini kapsayan aşamadır.

Operasyon süreci : Kritik Kontrol Noktaları, Operasyonel Önşart Programları ve Ön Koşul Programları gibi anahtar terimler arasındaki farklılıkların açık bir şekilde tanımlandığı görülmektedir.

Sosyal Medya

© 2021 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.