• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 18:00

Türkak İle Yabancı Akreditasyon Arasındaki Fark Nedir


TÜRKAK İle Yabancı Akreditasyon Arasındaki Fark Nedir

 TÜRKAK ve Yabancı Akreditasyon Kuruluşları

Türk Akreditasyon Kurumu ile diğer ülkelerde bulunan yabancı akreditasyon kurumları arasında hiçbir fark yoktur. Küresel ölçekte tüm akreditasyon kurumları birbirleri ile eşittir ve aynı özellikleri taşırlar. Dolayısıyla yabancı bir ülkeden alınmış olan bir akreditasyon belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından da geçerliliği bulunmaktadır. Tabii tersi de doğrudur.

Ancak bazı kuruluşlar doğrudan doğruya devlet kaynaklı iş yapmaktadırlar. Bu anlamda devlet kurumları ile iş yapıldığından dolayı kurum ihalelerine katılım sağlayabilmek için mutlaka TÜRKAK akreditasyonlu belge almaları gerekmektedir. Dolayısıyla eğer devlet kurumları ile iş yapılacaksa yabancı akreditasyon belgeleri yeterli olamayacaktır.

Aynı şekilde devlet destekli iştirakçi büyük firmaların da TÜRKAK belgeli sertifika almaları gerekmektedir. Ancak, eğer devlet kurmaları ile iş yapılmayacaksa ya da devlet iştiraklerinden yararlanılmayacaksa yabancı akreditasyonlu belge yeterli olacaktır. Hatta yabancı akreditasyonlu belgeler çok daha avantajlı olabilmektedir. Çünkü daha düşük bir maliyet ve daha kısa zamanda yabancı akreditasyonlu belge alabilmek mümkündür.

Yabancı Ülke Akreditasyonu İle Türkiye’de Faaliyet

Yurt dışından akredite olmuş belgeler ile Türkiye’de faaliyet göstermek isteniyorsa bu belgelerin burada geçerli olup olmadığı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Yabancı kökenli olan fakat Türkiye’ de faaliyet gösteren kuruluşlar eğer Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı yani EA’nın üyesi olan bir ülke akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmişse bu kuruluş Türkiye’deki müşterilerine hizmet verebilmektedir.

Eğer EA dışındaki bir ülke ise ancak EA tarafından karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir ülke adreditasyon kuruluşuna üye ise bu firma da Türkiye’deki müşterilerine hizmet verebilmektedir.

ISO 9001 Akreditasyonları

Firmaların en çok ihtiyaç duydukları ISO 9001 gibi kalite belgeleri aslında 3 ayrı yapıdadır. Bunlar;

  • TÜRKAK Akreditasyonlu
  • Uluslararası akreditasyonlu ve
  • Akreditasyonsuz ISO 9001 belgeleridir.

TÜRKAK Akreditasyon Belgesi Verir mi?

Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar TÜRKAK Akreditasyon kurumunun standartlarına ve şartlarına uyum sağladığı takdirde Akreditasyon belgesi verme yetkisi olan kuruluşlardan ISO 9001 belgesi alabilmektedirler. Çünkü TÜRKAK doğrudan doğruda ISO 9001 belgesi veren bir kuruluş değildir. Kurum yalnızca akredite etmiş olduğu belgelendirme kuruluşları aracılığı ile ISO 9001 belgesini vermektedir. Yani akreditasyon belgesi alabilmek için bu belgeleri verme yetkisi olan akreditasyon kuruluşlarına başvurmak gerekmektedir. Ancak TÜRKAK her yıl belirli denetim tarihleri içerisinde bu kuruluşları prosedür ve şartlara uyulup uyulmadığı açısından denetlemektedir.


Sosyal Medya

© 2020 YYS Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.