Yazdır

Tedarikçi Denetimi Nedir?


Tedarikçi Denetimi Nedir?

Günümüz piyasa koşullarında firmaların ticari faaliyetlerinde başarılı olabilmelerinin bir ön koşulu olarak tedarik zincirini denetiminin çok büyük bir payı vardır. Mevcut ya da potansiyel tedarikçilerin firmanın standartlarına uygun olup olmadığının denetimi kamuoyunda kaliteli ve güvenilir bir marka imajı yaratılması açısından oldukça önemlidir. Firmanın standartlarına, prosedürlerine ve politikalarına uygun şekilde yapılacak tedarikçi denetimleri olası sorun ve uygunsuzlukların ortaya çıkmasını engelleyecek ve bu tarz durumlara karşı kolayca müdahale edilebilmesini sağlayacaktır. Ayrıca firmanın daha avantajlı tedarikçilere ulaşmasını sağlayarak sektörü içerisindeki rekabet gücünün artması da tedarikçi denetiminin en önemli sonuçlarından birisidir.

Tedarikçi Denetiminin Kazandırdıkları

Tedarikçi denetimi, ticaret yapılan kurumların değerlendirilmesini ve gelişime ihtiyaç duyulan birtakım alanların tespit edilmesini sağlamaktadır. Bütün tedarik zinciri için belirli bir takım standartlar oluşturup, kuruma ait tüzük ve şeffaflığa tedarikçiler tarafından uyulmasını sağlamaktadır.

Ayrıca tedarikçi denetimleri, firmanın üretim süreçlerini de dengeleyerek firmanın rakipleri arasındaki rekabet gücünü de artırır ve firmanın büyümesine katkıda bulunur. Özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte artık dünyanın her yerinde tedarikçilerin olması mümkündür. Dolayısıyla uluslararası belgelendirme sistemleri ile global pazar ağı içerisinde oldukça avantajlı fırsatlar da elde etmek mümkündür.

Tedarikçi Denetimi İşleyişi

Tedarikçi denetimi, özellikle iş süreçlerini daha büyük oranda stratejik iş ortaklarına aktaran ve tedarikçiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığı daha yüksek olan firmalar için yaşamsal öneme sahiptir. Denetim süreci sayesinde tedarikçilerin satın alma sözleşmelerinde sürdürülebilir bir performans sergilemeleri güvence altına alınmış olacaktır. Ve bu süreç içerisinde en iyi endüstri uygulamalarının temel alınabilmesi için performans noktaları daha iyileştirilir, yüksek performans alanları desteklenir ve tedarikçi denetim prosedürleri geliştirilir.

Tedarikçi denetimi yapan uzmanların tüm üretim süreçleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları tedarikçi denetimleri aşağıdaki gibidir:

 • Tedarikçilerin yeterliliği
 • Kalite denetimi
 • HSE denetimleri
 • Gıda güvenliği ve gıda hijyeni denetimleri

Tüm bu denetimler ise uluslararası platformda kabul görmüş olan denetim teknikleri doğrultusunda titiz ve objektif olarak yürütülmektedir.

Tedarikçi Denetiminin Kurumlar Açısından Faydası

Tedarikçileriniz ile gerçekleştirmiş olduğunuz ya da gerçekleştireceğiniz ticaret sözleşmeleri için yapacağınız bir tedarikçi denetiminin kurum için faydalarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Firmanın tedarikçi portföyü incelenir
 • Firmanın tedarik zinciri sıkıntısı çözülür
 • Potansiyel analizi ve profil teşhisi yapılır. Bu sayede kurum için en uygun devamlı ya da bir defalık tedarikçiler seçilir
 • Kuruma yeni bir performans sunulur
 • Yapılan çalışmalar sonrasında sistematik bir tedarikçi rekabeti oluşturularak kurumun pazarlık gücü artırılır.

Tüm bu faaliyetler kurumlar açısından oldukça avantajlı ve kazanç sağlayıcı faktörlerdir. Ancak birçok firma bu tarz faaliyetleri genellikle kendi kurumsal kadrosu içinden kişilere yaptırmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki, kurumsal bir tedarikçi denetiminin kuruma fayda sağlayabilmesi için söz konusu çalışmaları yapacak denetçilerin belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Tedarikçi Denetiminin İçeriği

Tedarikçi denetimi yapılırken denetim bir takım unsurları içermelidir. Bunlardan bazıları şöyledir:

 • Tedarikçi yönetim sistemleri
 • Satın alma ve tedarikçi yönetimi
 • Tedarikçi seçim ve değerlendirme
 • Tedariklere ilişkin tüm dokümanların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
 • Sahanın tetkik edilmesi için faaliyet planı yapılması ve faaliyete geçilmesi
 • Sistem içerisindeki uygunsuzlukların belirlenmesi ve bu uygunsuzlukların giderilebilmesi için kök nedenlere ulaşılması
 • Denetim esnasında etkin bir iletişim sağlanması
 • Denetimlerin psikolojik boyutlarının değerlendirilmesi
 • Tedarikçilere ilişkin farklı alternatifler oluşturulması ve pazar içerisinde kurumun pazarlık payının artırılarak rakiplerine karşı üstünlük kazanması gibi unsurlar sayılabilmektedir.