Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

AMAÇ
Bu Talimat ; YYS Danışmanlık Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından belgelendirilmiş kuruluşların, belgelendirmeden sonra YYS Danışmanlık a ait logo, marka ve belgeleri kullanmaları ile ilgili yöntem belirlemektir.

 

TALİMAT 

YYS Danışmanlık LOGO KULLANIMI

Logo sadece belgelendirme denetinden geçerek belgelendirilmiş olan kuruluşlar tarafından ISO IEC 17030, ISO 17021; R10.06 - Türkak Akreditasyon Markası’nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar, kural ve standartlarının gereklilikleri karşılanmak suretiyle kullanılabilir. Bu kurallar web sitesinde duyurulur, belgelendirme sözleşmesinin imzalanması ile de garanti altına alınır.

YYS Danışmanlık logo ve markasının kullanılıyor olması, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde YYS Danışmanlığın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. Logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz

Logo ürün belgesi gibi kullanılamaz. Ürün, ürün ve test raporları,muayene raporları üzerinde kullanılamaz. (Ürün, doğrudan dokunabilen veya bir paket veya kutu içersinde olabilir.) Logo ürünlerin ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. Örnek: “Bu ürün, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardına göre belgelendirilmiş tesislerimizde üretilmiştir.”
Belgeli kuruluş logoyu, reklam amaçlı yayınlarda ( gazete & dergi reklamları, el ilanları, broşür ve kataloglar) ve resmi evraklarında ( kartvizit, antetli kağıt, fatura) kullanabilir.

Logo; en ve boy oranı değiştirilmemek kaydı ile istenildiği şekilde büyütülüp küçültülebilir. Logo hiçbir surette değiştirilemez. Logo; kuruşun kendi logosundan daha belirgin ve ön planda olacak şekilde kullanılamaz.

YYS Danışmanlığın Akredite olmadığı alanlarda kullanılacak olan logoların yanına TÜRKAK markası iliştirilemez.

 

YYS Danışmanlık LOGOLAR


TÜRKAK MARKALI YYS Danışmanlık LOGOSU 
TÜRKAK markalı Logo; Araçlarda, Bayraklarda, Binalarda, Tabelalarda, Ürün üzerinde, ürün ambalajı üzerinde, kartvizitlerde, promosyon malzemelerinde üzerinde kullanılamaz.

TÜRKAK Akreditasyon Markası tek başına kullanılamaz. TÜRKAK markasının yanında YYS Danışmanlık logosu mutlaka olmalıdır. TÜRKAK markalı YYS Danışmanlık logo ları aşağıda gösterildiği şekilde kullanmalıdır. Bunun dışında farklı şekillerde kullanılamaz.
Belgenin gününün dolması, askıya alınması, geri çekilmesi logo kullanımını derhal durdurmalıdır. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece ve sadece belgelendirme kapsamında bu talimat hükümlerine göre logo kullanmakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse bu durum belgenin askıya alınmasına veya iptaline kadar gidebilecek bir düzeltici faaliyet isteğinin başlangıcı olacaktır.


BELGE KULLANIMI
Belge ve Logo Yys Danışmanlığın mülkü olup; denetlenen adres / adresler, prosesler, kapsamlar ile sınırlandırılarak kuruluşun kullanımına tahsis edilmiştir hiçbir şart altında çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik ( tahrifat ) yapılamaz, 3. Taraflara devredilemez ve kullandırılamaz. Belgenin askıya alınması, iptali durumlarında logo kullanımı durdurulur. Belgenin sonlanması ile orijinal belge YYS Danışmanlık a iade edilmelidir.
Belgenin ve Logo’nun yanlış kullanımından doğacak her türlü sorumluluk belgelendirilmiş kuruluşa aittir.


YYS Danışmanlık + TURKAK AKREDITASYON MARKASI