YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

İhracatta Yerinde Gümrüklemenin Sağladığı Kolaylıklar
•   Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemleri tesislerden yapabilme imkanı sağlanmıştır       
(Yeşil Hat).
•   2 saatlik «kontrol türü» bildirim süresi esas alınmıştır.
•   Güvenli depolama alanında inceleme olanağı sağlanmıştır.
•   Eşyanın ihracata hazır olduğunun bildirilmesinden sonra muayeneye tabi tutulacak eşyanın
muayenesine 3 saat içinde başlanması esas alınmıştır.
•   Önceden bildirilmesi koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•   Dahilde işleme rejimi kapsamı eşyaya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin uygulanmaması
sağlanmıştır.
•   İhracat beyannamesinin tescili ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından
eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil
edilmesi mümkün kılınmıştır.
•   Gerekli şartların sağlanmış olması, ilgili koşulların yerine getirilmiş olması, her türlü önlemin
alınmış olması, taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karı asgari düzeyde
emniyet ve güvenlik önleminin alınmış olması ve aksi bir bildirim yapılmaması koşuluyla eşyanın
mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı tesislerden  çıkışı sağlanmıştır.

 

İthalatta Yerinde Gümrüklemenin Sağladığı Kolaylıklar
•    Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerin tesislerden yapılabilmesi sağlanmıştır     
(Yeşil Hat).
•    Üretime hızlı geçişi sağlamak üzere işlemleri en geç 48 saat içinde tamamlanacak eşya için
tesiste taşıt üstünde işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    2 saatlik kontrol türü bildirim süresi esas alınmıştır.
•    Varış bildirimini takiben azami 15 dakika içinde boşaltma izninin verilmesi sağlanmıştır.
•    Önceden bildirim koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    Eşyanın ithaline ilişkin beyanname, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılacak
gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.
•    İzinli alıcıya mühür kırma yetkisi verilmiştir.
•    Mührü kırılan eşyanın güvenli depolama alanında 20 gün bekletilmesine olanak sağlanmıştır.
•    Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    Konteynerlerin ve büyük hacimli eşyaların kapalı alan koşulu olmaksızın tesiste bekletilmesi
sağlanmıştır.
•    Eşyanın ithalata hazır olduğunun bildirilmesinden sonra muayeneye tabi tutulacak eşyanın
muayenesine 3 saat içinde başlanması esas alınmıştır.
•    Muayeneye tabi tutulacak eşya güvenli depolama alanında bekletilerek, muayeneye tabi
tutulmayacak eşya için güvenli depolama alanından çıkışına vergilerinin ödenmesi ya da
teminata bağlanmasıyla izin verilmiştir.
•    İzin kapsamı eşya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin dışında tutulmuştur.
•    Güvenli depolama alanında bulunan eşya elleçleme faaliyetine tabi tutulabilmesi sağlanmıştır.
•    İzinli alıcının aynı taşıma aracına birden fazla tesiste boşaltma yapılabilmesi sağlanmıştır.
•    Yurt içinde taşıma aracının değiştirilmesine izin verilmiştir.
•    A ve B sınıfı onaylanmış kişilerin eşyasının izinli alıcının tesisine taşınabilmesi sağlanmıştır.
•    İlgili şartların yerine getirilmesi koşuluyla izinli alıcı yetkisi kapsamında eşya mühürsüz olarak
getirilebilir