YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü belgesi başvurusu firmamız danışmanlığı bünyesinde Risk Analizi, Planlama, Uygulama ve Sonuç aşaması olmak üzere 4 aşamada yürütülmektedir.

1. Risk Analizi yaparak firma risklerini belirleme,
2. Doğru bir planlama yaparak 96 sorununun, YYS Yetkilendirilmiş Danışmanlığı gözetiminde ilgili birimler ile beraber ekip işbirliği çerçevesinde cevaplanabilmesini sağlama,
3. Soru Formu, firmanın ilgili tüm birimlerinden yeterli sayıda personelin katılımı ile, proje örgüsü ve mantığı çerçevesinde, YYS Yetkilendirilmiş Danışmanlık koordinatörlüğünde cevaplanır.
4. Başvuru öncesi ve sonrası YYS Yetkilendirilmiş Danışmanlığı kontrolünde gerçekleştirilir.

 

YYS almanın avantajları

Uluslararası bir düzenleme olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası uygulaması, OKSB uygulamasından tamamen farklı bir disipline sahiptir. Aşağıdaki tabloda genel olarak YYS'nin avantajlarına yer verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, YYS'ye sahip şirketler her avantajdan yararlanmak zorunda değildir. Bazı avantajlar YYS sahibi şirketlere herhangi bir talep gerekmeksizin sağlanırken, bazı avantajlar ise şirketin ayrıca talepte bulunması ve o konuya özel koşulları yerine getirmesi ile sağlanmaktadır.

YYS sahiplerine sağlanan kolaylıklar

 

Talep gerekmeksizin

Talep edilmesi halinde

Basitleştirilmiş uygulamalar

 • Eksik beyan usulü
 • Kısmi teminat uygulaması

Beyanın kontrolüne ilişkin uygulamalar

 • Yeşil hat uygulaması
 • Belge kontrollerine tabii tutulması halinde öncelikli kontrol yapılması
 • Muayeneye tabii tutulması halinde öncelikli muayene yapılması

---

Emniyet ve güvenlik kontrolüne ilişkin uygulamalar

 • Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı
 • Özet beyana ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması
 • Sınır kapılarında öncelikli geçiş hakkı

 

 

 

 

 

 

KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE SAHİP OLABİLİR?

 • Ticari Kayıtlar İzlenebilir,
 • Mali Yeterliliğe sahip,
 • Güvenilir,
 • Emniyet ve Güvenlik Kriterlerini sağlayan,
 • En az üç (3) yıldır faaliyette bulunan,
 • 1 yılda 100 adet beyan etmiş olan (İthalat, İhracat, Antrepo, Transit, T1 Beyanı)
 • Uzman personel istihdam eden,
 • ISO 9001 ve ISO 27001 belge sahibi,
 • Soru Formu Ek-2 doldurmuş olan (96 soru) (Her yıl Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince denetlerek güncellenir.)
 • Yerinde inceleme değerlendirme “Ek-7” formundan yeterli puanın alan,
 • 3 Yıllık YMM Mali yeterlilik raporu verebilen,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinden belirtilen Adli Sicil Kayıtları olmayan,
 • Vergi ve SGK borcu olmayan,
 • Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları sahip olabilir,
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni için;  “Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikasına sahip kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari 5 milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak şartıyla” yerinde gümrükleme izni verilir. İthalat için bu tutar 20 milyon ABD Dolarıdır.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSU SIRASINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

 • Başvuru Formu,
 • Soru Formu,
 • Adli Sicil Belgeleri/Beyan Formları,
 • Borcu Yoktur Belgesi,
 • ISO 9001 VE ISO 27001 Sertifikaları,
 • Yeminli Mali Müşavir Raporu.

 

ISO BELGELERİ HANGİ ÖZELLİKLERDE OLMALIDIR?

Başvuru sahibince başvuruya eklenecek ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları;

• Avrupa Akreditasyon  Birliğinin karşılıklı  tanıma  anlaşmalarına  imza  atmış akreditasyon   kurumları   (örneğin
Türkiye’de Türk   Akreditasyon   Kurumu) tarafından     akredite     edilmiş     uygunluk     değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.

• Akreditasyon kurumunun markasını taşımalıdır.

• Güncel olmalıdır.›   En  son  revize edilen standart serisine  göre düzenlenmiş olmalıdır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü(Örneğin;  bu  kitabın  yayınlandığı  tarih  itibariyle  ISO  9001:2015 ile  ISO 27001: 2013 güncel sertifikalardır.)›  Yetkilendirilmiş  yükümlü sertifikası  başvurusu  tarihi  itibariyle  3  yıldan eski olmamalıdır.
.
ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari  organizasyon  faaliyetleri  ile  bu  faaliyetlerle  ilişkili  işlemlerini  ve  bunlara  bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsamalıdır.
.
ISO  27001  sertifikası;  ithalat,  ihracat,  transit,  gümrükleme  gibi  gümrük  ve  dış  ticaret  işlemlerini  ve  bu  işlemlere  ilişkin  lojistik,  depolama,  muhasebe,  finans   ve   bilgi   işlem   gibi   faaliyetlerinin   elektronik   bilgi   varlıkları   ile   bu   varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamalıdır.

 

Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da hemen alanını tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.

Bize Ulaşın