YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

YYS DANIŞMANLIK BÜNYESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SÜRECİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü kavramı, gümrük idaresinin dış ticaret işlemlerinde güvenebileceği kişileri belirleyerek, bu kişiler üzerindeki kontrolünü azaltmasını ve kaynaklarını daha yüksek kontrol gerektiren işlemlere yoğunlaştırmasını sağlamak üzere ortaya çıkmıştır. Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü kavramının odağında güven olgusu yer almaktadır. Güven olgusu, firmanın iş yaparken aldığı risklerin düşük olup olmadığının tespiti açısından önem arz etmektedir. Kişilerin, gümrük idaresinin kontrolünü gerektiren işlemlerinde otokontrollerini sağlayabildiklerini, kayıtların düzenli ve izlenebilir olduğunu, sistemlerinin ve tesislerinin emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olduğunu, gümrük yükümlülüklerini yerine getirebildiklerini ispat edebilmeleri, bu güven olgusunun temelini oluşturmaktadır.


YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜ BELGESİNİN FİRMALARA GETİRDİĞİ FAYDALAR NELERDİR?

Gümrük idaresiyle ticaret erbabı arasında işbirliği artışı.
Gümrük idaresinin iş yükünün hafifletilmesi, riskli sevkiyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi.
Gümrüklerdeki eşya hareketlerinin ve araç sevkiyatlarının hızlandırılması.
Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede etkinliğin arttırılması.
Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması.
Ülkenin yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelmesi.
Dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınma.
Ulusal ve uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme.
Uluslararası ticaretteki emniyet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli ticaretin teşvik edilmesi.
İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi.
Uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması.
Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması.
Yurtdışı alıcılarına eşyayı zamanında teslim edebilme.
Uluslararası pazarlarda tedarikçi olarak daha çok tercih edilme.
Uluslararası piyasalarda güvenilir olarak tanınma.
Karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve o ülkede yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrıcalıklardan mütekabiliyet esasına dayanılarak faydalanabilme.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın aşağıdaki izin/yetkileri tamamından faydalanabilirler:
Eksik beyan,
Kısmi Teminat,
Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme,
Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (taşıt üstü)
Mavi hat (taşıt üstü dahil)
İthalat ve ihracat beyannemelerine belge eklememe,
Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,
Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılmasıdır. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi aşağıdaki izin ve yetkilerden ise talep etmeleri ve ilgili ek koşul veya koşulları sağlamaları halinde yararlanılabilirler:
Götürü teminat,
İhracatta yerinde gümrükleme izni,
Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni
Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,
İzinli gönderici yetkisi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü belgesi başvurusu firmamız danışmanlığı bünyesinde Risk Analizi, Planlama, Uygulama ve Sonuç aşaması olmak üzere 4 aşamada yürütülmektedir.

1. Risk Analizi yaparak firma risklerini belirleme,
2. Doğru bir planlama yaparak 108 sorununun, YYS Yetkilendirilmiş Danışmanlığı gözetiminde ilgili birimler ile beraber ekip işbirliği çerçevesinde cevaplanabilmesini sağlama,
3. Soru Formu, firmanın ilgili tüm birimlerinden yeterli sayıda personelin katılımı ile, proje örgüsü ve mantığı çerçevesinde, YYS Yetkilendirilmiş Danışmanlık koordinatörlüğünde cevaplanır.
4. Başvuru öncesi ve sonrası YYS Yetkilendirilmiş Danışmanlığı kontrolünde gerçekleştirilir.

NEDEN YYS YETKİLENDİRİLMİŞ?

YYS YETKİLENDİRİLMİŞ GÜM. MÜŞ. A.Ş. firması 2009 yılından bu güne kadar sayısız firmaya A, B ve C sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almış ve güncelleme desteğini vermiştir. Bu süreçte firmalar Mavi hat, Götürü teminat ve Onaylanmış İhracatçı kapsamında ATR/Euro1 onaylama yetkilerini kullanmıştır. Firmamız bu bilgi ve tecrübe ışığında tamamı Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı kadrosu ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi danışmanlığı vermeye başlamış ve sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmalara YYS Belgesi almıştır. Firmamız hali hazırda Türkiye Genelinde nakliye ve üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile Statü Belgesi Başvuru sürecine devam etmektedir. YYS YETKİLENDİRİLMİŞ GÜM. MÜŞ. A.Ş. dinamik kadrosu ve yeniliklere kolay uyum sağlayan teknolojik altyapısı ile sektördeki konumunu her geçen gün güçlendirmiş, böylece sektörün önde gelen firmalarının inanıp güvendiği, alışkın olduğu kaliteli hizmeti ve servis çeşitliliğini İstanbul merkezli olarak tüm Türkiye de bulabilme imkânını doğurmuştur.

Saygılarımızla