0 212 541 25 53

ISO 9001 Kalite Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Belgesi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, EN 15038 Çeviri Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi, Helal Belgesi, Haccp Belgesi, CE İşareti (Avrupa Ürün Uygunluk Belgesi) ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ YÖNETİMİ, FSC Belgesi Orman, GLOBALGAP Belgesi...

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Nedir Bu Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Kim için Gerekli, Faydaları nelerdir?

Ülkemizde; üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya, döviz getirmeye çalışanlar ve ülkemizin kalkınmasında en önemli rolü oynayan herkes için Türkiye’nin sanayicisi üreticisi ihracatçısı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sınırları kaldırıyor. Bu düzenleme ile ticarette yeni bir dönem başlıyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyazlanmış bir konum sağlayan bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün esas hedefi; uluslararası ticaret zincirinde güvenliğin sağlanmasıdır. Statü bu amaçla gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına  (ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi vb)sahip firmalara veriliyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ve ihracatçı firmaların ilk avantajı yerinde gümrükleme, bu uygulama ile eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemleri firmanın kendi tesislerinde kolaylıkla yapılıyor. İhracat ürünü, ihracat gümrük idaresine getirilmeden doğrudan çıkış gümrük ihalesine sevk ediliyor. Böylece izin sahibi firmanın gümrüğe gelmesine ve gümrükte beklemesine gerek kalmıyor. Kendi tesisinde güvenle işlemlerini gerçekleştiren firma, hem zamandan hem de operasyon maliyetlerinden tasarruf ediyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün sağladığı diğer avantaj birisi ise İzinli Gönderici;

İzinli Göndericide ise; firma gümrük işlemlerini kendi tesislerinde kolayca yapıyor. Aracı herhangi bir gümrüğe gitmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk ediyor. İzinli gönderici teminatıyla, büyük bir taşıma ağına sahip olmayan ihracatçılar, KOBİ’ler hızlı, kolay ve güvenli ticaret yapabiliyorlar.

Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü Olabilir?

Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç

yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları

yetkilendirilmiş yükümlü olabilir. Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan kişilerin

durumu ise Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Kuruluşlara Sağladığı Faydalar

Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi (Yerinde Gümrükleme) ile almış olan ve onaylanmış firmaların mallarıyla ilgili gümrük işlemlerini, bu işlemleri firmaların gümrük idaresi yerine, kendi tesislerinde gerçekleştirmesidir.

Bu hakka yalnızca “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesine sahip ve uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları sağlayan kuruluşlar faydalanabilmektedir.

İhracatta, yerinde gümrükleme ile beraber eşyanın ihraç işlemlerini taşıyıcı firmanın kendi lokasyonunda (tesislerinde) basite indirgenmiş yöntem ve kurallar çerçevesinde yapılmasıyla, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi sağlanmaktadır.

Bu maddeleri daha da çoğaltırsak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde belirttiği şekilde;

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahiplerine Doğrudan ve Dolaylı Faydaları

 • Gümrük idaresiyle daha iyi ilişkiler ve işbirliği artışı.
 • Piyasada güvenilir kişi olarak tanınma ve daha çok tercih edilme.
 • İş ilişkileri içinde olunan kişileri daha iyi tanıyabilme.
 • Sevkiyatlardaki gecikmelerde azalma.
 • Daha ileri düzeyde planlama.
 • Daha fazla müşteri sadakati.
 • Emniyet ve güvenlik açıklarından kaynaklı vakalarda azalış.
 • Hırsızlık vakalarında ve kayıplarda azalma.
 • Mala zarar veriliş vakalarında azalış.
 • Çalışanları daha iyi tanıyabilme.
 • Tedarik zinciri ortakları arasında güvenilirlik ve iletişim artışı.
 • Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması.
 • Sigorta masraflarının azalması.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Olmayan Kişilere ve Gümrük İdaresine Faydaları
 • Gümrük idaresinin iş yükünün hafifletilmesi.
 • Gümrük idaresi tarafından riskli sevkiyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi.
 • Gümrüklerdeki yığılmanın önlenmesi.
 • Gümrüklerdeki eşya hareketlerinin ve araç sevkiyatlarının hızlandırılması.

 

Uygulamanın Makro-Ekonomik Faydaları
 • Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede etkinliğin arttırılması.
 • Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması.
 • Ülkenin yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelmesi.
 • Dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınma.
 • Uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme.
 • Uluslararası ticaretteki emniyet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli ticaretin teşvik edilmesi.
 • İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi.
 • Uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması.
 Uygulamanın Uluslararası Faydaları
 • Maliyet azalışından ve süre kazanımından kaynaklı rekabet gücü artışı.
 • Yurtdışı alıcılarına eşyayı zamanında teslim edebilme.
 • Uluslararası pazarlarda tedarikçi olarak daha çok tercih edilme.
 • Uluslararası piyasalarda güvenilir olarak tanınma.
 • Yabancı yatırımcılar tarafından iş ortaklığında tercih edilme .
 • Karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve o ülkede yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrıcalıklardan mütekabiliyet esasına dayanılarak faydalanabilme.

Kaynak: http://www.gtb.gov.tr/

KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE SAHİP OLABİLİR?

 • Ticari Kayıtlar İzlenebilir,
 • Mali Yeterliliğe sahip,
 • Güvenilir,
 • Emniyet ve Güvenlik Kriterlerini sağlayan,
 • En az üç (3) yıldır faaliyette bulunan,
 • 1 yılda 100 adet beyan etmiş olan (İthalat, İhracat, Antrepo, Transit, T1 Beyanı)
 • Uzman personel istihdam eden,
 • ISO 9001 ve ISO 27001 belge sahibi,
 • Soru Formu Ek-2 doldurmuş olan (108 soru) (Her yıl Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince denetlerek güncellenir.)
 • Yerinde inceleme değerlendirme “Ek-7” formundan yeterli puanın alan,
 • 3 Yıllık YMM Mali yeterlilik raporu verebilen,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinden belirtilen Adli Sicil Kayıtları olmayan,
 • Vergi ve SGK borcu olmayan,
 • Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları sahip olabilir,
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni için;  “Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikasına sahip kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari 5 milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak şartıyla” yerinde gümrükleme izni verilir. İthalat için bu tutar 20 milyon ABD Dolarıdır.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSU SIRASINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

 • Başvuru Formu,
 • Soru Formu,
 • Adli Sicil Belgeleri/Beyan Formları,
 • Borcu Yoktur Belgesi,
 • ISO 9001 VE ISO 27001 Sertifikaları,
 • Yeminli Mali Müşavir Raporu.
  YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ  
İthalatta Yerinde Gümrükleme İzinli Alıcı Yetkisi Yeşil Hat Uygulaması
İhracatta Yerinde Gümrükleme İzinli Gönderici Yetkisi Ortak Transit

 

111 Soruda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

 

Duyuru:

15.08.2017 Tarihinden İtibaren Onaylanmış Kişi Statü Belgesi A, B Ve C Sınıfı Yerine Tek Tip Olarak Verilecek

 

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alan firmalar

.... Logistik A.Ş /  .... Giyim San.ve Tic.A.Ş /  .... Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş /  .... Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş /  ....Entegre Ağaç San.ve Tic.A.Ş

yetkilendirilmiş yükümlü statüsü soru formu

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar

yetkilendirilmiş yükümlü listesi

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası geçerlilik süresi

yetkilendirilmiş yükümlü ek 7

yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin gümrük genel tebliği

yetkilendirilmiş yükümlü yönetmeliği

Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da hemen alanını tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.

TALEP FORMU