YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

EMNİYET VE GÜVENLİK KONTROLLERİNE İLİŞKİN KOLAYLIKLAR Bölüm 8

142) AZALTILMIŞ ZORUNLU BİLGİLERDEN OLUŞAN ÖZET BEYAN VEREBİLME KOLAYLIĞINASIL KULLANILIR?

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi taşıyıcılar tarafından Gümrük Yönetmeliği’nin 10 no.lu ekinde belirtilen azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verilebilir. Örneğin, taşıtın kimliği, yükleme/boşaltma yeri, brüt ağırlık, nakliye ücreti, ödeme şekli, eşyanın bulunduğu yer vb. hususlara ilişkin kutuların doldurulması zorunlu değildir. Ancak bu kolaylık eşya sahibinin de yetkilendirilmiş yükümlü olduğu durumlarda kullanılabilir.

80 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı- 150 Soruda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

143) DAHA AZVE ÖNCELİKLİ OLARAK KONTROLVE MUAYENEYE TABİ TUTULMA KOLAYLIĞI NEDİR?

• Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri diğer yükümlülere göre özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine daha az tabi tutulur.

• Yetkilendirilmiş yükümlü emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine tabi tutulduğunda, bu kontrolleri öncelikli olarak yapılır.

144) SINIR KAPILARINDAN ÖNCELİKLİ GEÇİŞ YAPABİLME KOLAYLIĞI NEDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin denetimindeki araçlara Bakanlıkça belirlenecek sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.