• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 18:00

ISO Belgelendirme


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Kalite Yönetim
ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında kalite yönetim sorumlusunun eğitimi, genel kalite eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Çevre Yönetim
Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine "Çevre Yönetim Sistemi" adı verilir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Gıda Yönetim
Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. ISO 22000 dünya çapında güvenli gıda zincirleri ve gerekli olan küresel harmonize gerekliliklerin yerine getirilmesi için bir çerçeve oluşturan uluslararası bir standarttır. ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve “tarladan sofraya” varıncaya dek gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar.

ISO 27001 Sertifikası

BGYS Belgesi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kayıp, hasar ve diğer tehdit risklerine karşı bir bilgi güvenliği altyapısı oluşturarak organizasyonların bilgi varlıklarını güvende tutmasını sağlamaktadır.

ISO 27001 sertifikası alan şirketler, üçüncü şahıslar tarafından emanet edilen finansal bilgilerin, fikri mülkiyetlerin, çalışan detaylarının, varlıkların veya bilgilerin güvenliğini başarılı bir şekilde yönetildiğini doğrulamaktadır.

Buna en olarak bu sertifikayı elde eden şirketler bilgi güvenliği konusunda en iyi uygulamaları ve çalışma yapılarını sürekli iyileştirdiklerini taahhüt etmiş olurlar. İşin daha verimli ve sürekli hale gelmesi adına bilgi önem arz etmektedir.

Bilginin baki kalması ve bütünlüğünü koruma adına da yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulur. Bu aşamada İso 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi devreye girmektedir.

Şöyle ki sistem dahilinde değişen veya güncellenen bilginin güvenliği bir şekilde saklanması esas alınır.

Aynı zamanda;

• Bilgi güvenliğinin sorgulanmasına yönelik yönetim sistemi kullanılır.
• Bilgi gizliliği ile bütünlüğünün de korunması önem arz etmektedir.
• Son olarak bilgi kontrolü adına çalışmalara yer verilir.

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması kurumların zorluk çektiği durumlardan bir tanesidir. Sonuç olarak bu sistemin desteklendiği İso 27001 yönetimi sayesinde kurumların bir hayli rahat ettikleri açık durumda. Özellikle de üst yönetimden destekli bir şekilde bilginin yönetimi gerçekleşmektedir.

TS En ISO 15504 SPICE Belgesi

SPICE Belgesi
SPICE, İngilizce International Standard for Software Process Assessment ifadesinin baş harflerinden meydana gelen bir tanımlamadır. Yazılım sürecini değerlendirmek için uluslararası standart anlamına gelmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) 1995 yılında bir araya gelerek yazılım projelerinde süreçlerin iyileştirilmesi ve yazılımda kalitenin yükseltilmesi amacı ile çalışmalar yapmışlar ve sonunda SPICE standardını ortaya çıkarmışlardır. Bu standart, yazılım süreç değerlendirmesi için oldukça kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

Standart yapısı içinde yazılım süreç yeteneğini ölçümleyen seviyeler şunlardır: eksik (tamamlanmamış) seviye, yapılan seviye, yönetilen seviye, kurulmuş seviye, öngörülebilen (ölçülen) seviye ve sürekli iyileşen seviye. Ülkemizde ilk defa 2010 yılında bir teknoloji firması, Türk Standartları Enstitüsü’ne müracaat ederek, kısaca yazılım süreçlerini iyileştirme ve yeteneklerini belirleme anlamına gelen SPICE değerlendirmesini talep etmiştir.

Türk Standartları Enstitüsü bu değerlendirmeyi yapmış ve firmaya SPICE Belgesi vermiştir. Bu çalışma, ülkemizde yazılım kalitesi kavramının önemsenmesi ve olgunlaşması bakımından önemli bir adımdır.

TS EN 15713 Gizli malzemenin Güvenli imhası

Gizli malzemenin Güvenli imhası
TS EN 15713:2009, kuruluşlara basılı planlar, dokümanlar ve çizimler, HARDDISK, SIM Kartlar, ses ve video kayıt cihazları, bilgisayar bileşenleri, kimlik kartları, ödeme ve yükleme kartları, tıbbi kayıtlar ve röntgen benzeri gizli malzemelerin, gizli ve güvenli bir şekilde taşınması ve imhası konusunda bir dizi yönetim ve kontrol tavsiyesi sunar.

ISO 9001:2015, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim standartlarına tam uyumlu olarak kurulabilir. EN 15713 standardı müşterileri adına gizli bilgileri yok eden şirketler tarafından uyulması gereken ana koşullar için bir çerçeve sağlamaktadır.

Bu çerçeve; bilgilerin güvenliği sağlamak, belirli standart boyutlarda parçalamak gibi bir dizi koşullar hakkında yol gösterecektir. Personelin güvenlik taraması, tesislerin güvenliği, hassas bilgilerin nasıl toplandığı, korunduğu, malzemelerin imhası sırasında güvenlik önlemleri, yönetim ve gizli madde imha kontrolü, imha sürecinin izlenebilirliği ile bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin rekabet gücünün arttırılmasına yardımcı olacaktır.

ISO 18295:2017 Müşteri İletişim Merkezleri Standardı

Müşteri İletişim Merkezleri Standardı
ISO 18295-1 Müşteri iletişim merkezleri – Bölüm 1: Müşteri iletişim merkezleri için gereksinimler

ISO 18295-2 Müşteri iletişim merkezleri – Bölüm 2: Müşteri iletişim merkezlerini kullanan müşteriler için gereksinimler

EN 18295-1,2, Müşteri iletişim merkezleri için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. Bu standarda belirtilen sistem şartları, hizmetin teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir.

Bu standardı hazırlamanın genel amacı iletişim merkezleri için ortak kalite ve teknik şartlarının belirlenmesidir. Standard hem iç hem de dış kaynaklı müşteri iletişim merkezleri için geçerlidir.

Standart hem iletişim merkezi ve hem de bu merkezleri kullanan müşteriler için düzenlenmiştir.

Faydaları;
•İletişim kontrollü ve kaliteli bir biçimde sağlar
• Düzenli ve sürekli veri akısına olanak tanır
• Hizmet iyileştirmeleri için geri besleme sağlar
• Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir
• Maliyetlere olumlu etki eder
• Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar
• Etkin Zaman Yönetimi sağlar
• Sürekli Gelişimi mümkün kılar
• Marka Değerinizi artırır
• Ekip Motivasyonunu artırır
• Kişisel Gelişimi tetikler
• Alınan Eğitimlerin Etkinliğini ölçer
• Süreçlerinizi iyileştirir
•Çağrı Kalitenizi artırır
• Rekabet Avantajı sağlar
• Müşteri Memnuniyetinin Artmasını sağlar
• Verimliği yükseltir

Sosyal Medya

© 2020 YYS Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.