Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ 
Energy 50001

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.


Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
 • Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
 • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
 • Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

ISO 50001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, her tip ve büyüklükte organizasyonun, özel ya da kamu kuruluşlarının, hizmet ya da üretim sektöründe faaliyet gösteren her kuruluşun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur. Enerji bağlantılı çalışan kuruluşları ise doğrudan ilgilendirmektedir.

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek...

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri oluşturması ve bu doğrultuda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

 • Maliyetlerin azalmasında,
 • Sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde
 • Sürdürülebilir çevre katılımının gösterilmesinde
 • Bir politika oluşturma ve bu nasıl işlediğini gözlemlemede,
 • Fix hedeflerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde katma değer oluşturur.

ISO 50001 baz enerji tüketiminizi anlamınızı sağlayacak süreçlerin uygulanmasında, aksiyon planların oluşturulmasında, enerji performans göstergelerinin ortaya çıkmasında, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesinde avantaj ve kontrol sağlar.

ISO 50001 EYS kurulumu için aşağıdaki aşamaları ve süreleri öngörebiliriz.

ISO 50001 danışmanlığı kapsamında aşağıdaki kalemlerin üzerinden geçilmektedir:

-Kapsamın belirlenmesi

-Çalışanlara ve ilgili taraflara güvenlik farkındalığı eğitiminin verilmesi

-Boşluk analizi, işletmenin var olan durumunun belirlenmesi

-Enerji politikasının oluşturulması

-EYS için gerekli kaynakların atanması

-EYS için planlamanın çıkarılması

-Yasal gereksinimlerin belirlenmesi

-Enerji tüketimlerinin belirlenmesi

-Enerji tüketimi verilerinin toplanması

-Enerji performansıyla ilgili hedeflerin belirlenmesi

-Enerji performansıyla ilgili iyileştirmelerin belirlenmesi

-EYS sistemi ile ilgili politika, prosedür, talimatların oluşturulması, var olanların güncellenmesi

-İç denetimin gerçekleştirilmesi

-Yönetim gözden geçirmenin gerçekleştirilmesi

YYS DANIŞMANLIK olarak ISO 50001 Belgesi almak isteyen firmalara kurumlara ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemin kurulumu için eğitim, danışmanlık hizmetleri vermekteyiz ve 50001 Enerji Yönetimi alacak firmanın ISO 50001 Belgelendirme denetimlerinden başarılı şekilde geçmesini sağlayarak ISO 50001 Sertifikasının firmaya kazandırılmasını sağlıyoruz.

Bize Ulaşın