Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 BELGEM VAR, NE YAPMALIYIM?
ISO 9001:2008 versiyonundan belgelendirilmiş olan kuruluşların, en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar ISO 9001:2015 versiyonu geçişini tamamlaması gerekmektedir.
14 Eylül 2018 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 belgeleri geçerliliğini yitirecektir.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hizmeti alan kuruluşların söz konusu kalite yönetim sistemi belgelerinin son geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018 olacaktır. Bu nedenle, belge geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018’den sonra olan belgelerin son belge geçerlilik tarihi yine 14 Eylül 2018 olacaktır. Bu kapsamda, ISO 9001:2015 standardına geçiş yapmak isteyen kuruluşlara yönelik Belge Yenileme(Geçiş) tetkikleri gerçekleştirilecektir.
4 Ocak 2016 tarihinden itibaren, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında Belgelendirme ve Belge Yenileme başvuruları alınmaya başlanacaktır.

ISO 9001:2015 GEÇİŞ PLANI YAPARKEN NELERİ DİKKATE ALMALIYIM?
Kuruluşlar için gerekli değişikliğin derecesi mevcut kalite yönetim sisteminin olgunluğu ve etkinliğine , organizasyonel yapıya ve kuruluşun uygulamalarına bağlıdır.
ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapmak isteyen kuruluşların, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir;
Yeni standart şartları ve gerektirdiği dokümantasyon hakkında bilgi edinilmesi,
ISO 9001:2015 versiyonu şartlarını karşılamaya yönelik organizasyonel açıkların tanımlanması,
Uygulama planının geliştirilmesi,
Kuruluşun etkinliği üzerine etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitimlerin verilmesi ve farkındalığın sağlanması,
Revize edilen şartları karşılamak amacıyla mevcut kalite yönetim sisteminin güncellenmesi ve etkinliğinin doğrulanmasının sağlanması
 
ISO 9001 Belgesi
Kalite, bir ürün veya hizmetin, beklentilere cevap verebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Kalite, bir mal veya hizmet üretiminde, istenilen koşullara, ilk defasında, tam zamanında ve her zaman uyabilmektir. Geleneksel kontrol yöntemleri ile kaliteyi elde etmek mümkün değildir. Kontrol yöntemleri, hataların önüne geçmeyi engelleyemez. Sadece uygun olmayan ürün veya hizmetleri tespit etmeye yarar. Oysa amaç, ilk defada ve her zaman doğru işi yapmak olmalıdır. Bu sayede maliyet artışlarının önüne geçilebilir ve verimlilik artar.
 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi nedir?
İşletmenin amaç ve hedeflerini destekleyici nitelikteki ISO 9001, kalite politikalarının ve hedeflerin belirlenip uygulanabilmesi için gerekli olan süreç, prosedür ve sorumlulukların altını çizer. Sekiz kalite yönetim prensibine dayanan ISO 9001:2015 standardı, müşterilerinin ve paydaşlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmesi için işletmenin ne şekilde çalışması gerektiğini tanımlar:

Müşteri odaklılık
Liderlik
Çalışanların katkısı
Süreçlere yaklaşım
Kurumsal yapı
Sürekli gelişim
Duruma dayalı karar verme
Riske dayalı düşünme


Peki nedir ISO 9001 Belgesi’ne sahip olmanın kuruluşlara sağladığı avantajlar?
En büyük avantajı, kuruluşun uluslararası kabul gören bir yönetim sistemini uyguladığını göstermektedir.
Ayrıca kuruluşlar, sistemin önemli bir gereği olan, ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlandığını müşterilerine kanıtlamış olmaktadır.
Bütün faaliyetlerin, iş akışları, süreç tanımları, uygulama prosedürleri, çalışanların görev tanımları, yetki ve sorumlulukları dokümante edilmiş olmaktadır.
Prosedürlere uygun mal ve hizmet üretiminde, yapılan işler standartlaştırılmış olduğundan, her defasında aynı kaliteli sonuçlar alınmaktadır.
Üretim hataları düşmekte, buna bağlı olarak üretim maliyetleri düşmekte ve verimlilik artmaktadır.
Faaliyetlerde kişiye bağımlılık ortadan kalkmakta, işe yeni başlayanların uyum sağlamaları hızlanmaktadır.
Çalışanlar ölçülebilir ve karşılaştırılabilir kriterler üzerinden değerlendirilmektedir.
Kuruluş içinde sağlıklı bilgi akışı sağlanmaktadır.
Kurluşta daha etkin bir yönetim sağlanmaktadır.
Müşteri şikayetleri düşmekte ve müşteri memnuniyeti yükselmektedir.
 
ISO 9001 Danışmanlığı Nasıl Alınır
Bütün belgelendirme kuruluşlarının asıl sorumluluğu, tarafsız ve bağımsız olarak uygunluk değerlendirme çalışmalarını yapmaktır. Bu nedenle belgelendirme kuruluşlarının hem danışmanlık hizmet vermesi hem de uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yapması mümkün değildir. Bu durum işin doğasına aykırıdır. Ancak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuracak firmaları, danışmanlık firmalarına yönlendirebilirler.
 
ISO 9001 DANIŞMANLIK HİZMETİ
ISO 9001:2015 Standardını işletmenizde kurup uygulamaya karar verdikten sonra bir ISO 9001 Danışmanlık firması ile anlaşmak ve ya çalışmak gibi bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Burada önemli olan ISO 9001 Standardının gereksinimlerini karşılayabilecek dokümantasyon yapısını oluşturabilecek alt yapıya sahip olup olmadığınızdır? İşletmenizde ISO 9001 alt yapısını oluşturabilecek gerekli ISO 9001 eğitimlerini almış insan kaynağınız var ise kendiniz bu ISO 9001 sistemini işletmenizde kurabilirsiniz. Bu alt yapıya işletmeni sahip değil ise burada devreye ISO 9001 danışmanlık şirketleri girer ve size hem ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini düzenleye hem de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon alt yapınızı oluşturmak için önderlik ederek ISO 9001 Belgenizi Hak ederek almanızı sağlarlar.
 
Neden ISO 9001 Almalıyım 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, kendi içinde birçok kavramı barındırmaktadır:

Müşteri gereksinimlerine karşılık vermek
Değişen koşullara hızlı uyum sağlamak
Müşteri tatmini yaratmak ve bunun ötesine geçebilmek
Müşteri beklentilerine ve isteklerine uyum sağlamak
Çalışanların adaptasyonu hızlandırmak

Buraya kadar yapılan açıklamalar gösteriyor ki, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, bir kuruluşa şu değerleri katmaktadır:

Kuruluşta kalite anlayışı gelişmektedir
Etkin bir yönetim sağlanmaktadır
Kuruluşun maliyetleri düşmektedir
Çalışanların işten duydukları tatmin artmaktadır
Kuruluş içi iletişim güçlenmektedir
Bütün faaliyetlerde geniş bir izleme ve kontrol olanağı sağlanmaktadır
Müşteri şikayetleri azalmaktadır
Aynı oranda müşteri memnuniyeti yükselmektedir.
 
ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi Almak Şart mıdır?
Iso 9001 Belgesi, tüm kurumların öncelikleri arasında müşterilere kaliteli hizmet sunmak geliyor. Bunun sistematik bir şekilde sağlanması ISO 9001 Kalite Yönetimi ile mümkün oluyor. Birçok kurum, ilgiyi belgeyi alarak, müşterilerine global düzeyde bir hizmet kalitesini sundukları güvencesini veriyor. Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak isteyen, marka sadakatini ve imajını arttırmayı hedefleyen işletmeler için ISO 9001 Belgesi’ni almak şarttır denilebilir.
 
ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır
ISO belgesinin alınması ihtiyacı yönetimin stratejik kararı olmalıdır. Öncelikle kuruluş belgeyi almaya karar vermeli ve standardın gerekliliklerini yerine getireceğini taahhüt etmelidir. Standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi yönetimin sorumluluğudur.
Belgenin mevcudiyeti sürekliliğinin garantisi olamaz. Belge 2 yılda bir belgelendirme kuruluşları tarafından yenilenmek zorundadır.
Yönetim standardın gerektirdiği tüm prosesleri ve gerekli dokümantasyonu oluşturmalıdır.
Sorumlu yönetici atanarak sistem etkinliği iç tetkik yoluyla denetlenmelidir.
Uygun olmayan ürünler birim sorumlularına iletilmelidir.
Yönetimin gözden geçirmesi toplantıları düzenlenerek standardın istediği girdiler tartışılarak sistemin sürekli iyileştirilmesine dair kararlar alınmalıdır.
ISO 9001 standardı zorunlu 6 adet prosedürün eksiksiz olarak uygulanmasını kuruluşlardan ister.
 
ISO 9001 Zorunlu Prosedürler Nelerdir.
Dokümanların kontrolü prosedürü
Kayıtların kontrolü prosedürü
İç denetim, iç tetkik prosedürü
Uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürü
Önleyici faaliyet prosedürü
Düzeltici faaliyet prosedürü
 
Kaç Aşamada ISO 9001 Belgesi Alınır
Teklif Aşaması
Müracaat Aşaması
Döküman Tetkiki Aşaması
Denetim Planlama Aşaması
Denetim Aşaması
Sözleşme Aşaması
Belgelendirme Aşaması
Belge Yenileme ve İptal Aşaması (Sonraki Dönemlerde)
 
Belgelendirme Adımları
 
Başvuru Evraklarının Alınması
Başvuru Evraklarını Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail atmanız durumunda çalışmalara başlanır. Başvuru evrakları incelendikten sonra Müşteri Temsilcimiz Firmanız ile iletişime geçer ve sizi çalışma süreci hakkında bilgilendirir.
Başvuru Evrakları;Kuruluş gazetesi, Oda kayıt belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, SGK Bildirgesi, Eski ISO belgeleri (Fotokopileri Yeterlidir)

Firmanızın Faaliyet Kapsamının Belirlenmesi
Belgeler üzerinde yazılmak üzere Kuruluşunuzun yapmış olduğu işlerin EA/NACE kodları belirlenir.

Doküman Hazırlama
Belgelendirme Süreci ile ilgili yönetim sistemlerinin gerekli kıldığı dokumanlar tarafımızdan hazırlanır.

Belgelendirme Süreci
Belgelendirme tetkiki neticesinde firmanız belgelendirilir.
 
Bize Ulaşın